Sunteți pe pagina 1din 4

Problema 1

Determinarea posibilitatii de îndatorare a entilatii:


Date initiate:
Capital propriu= 244 636 806 lei
Datorii pe termen lung= 19 532 200 lei
Datorii pe termen scurt= 288 995 375 lei

Rezolvare :
•Calculam capacitatea maxima de indatorare
Gradul de indatorare global (CIG)=Datorii totale / Capital propriu < = 2
CIG = (19 532 200 + 288 995 375 ) / 244 636 806 = 1,26

• Limitele de indatorare (2 * Capitand propriu)


Capacitatea maxima = 2 * 244 636 806 = 489 273 612
Din relatia data rezulta entitatea SUPRATEN SA poate primi un credit suplimentar la
nivelul diferentei dintre datorilile maxima admisibile si datoriile totals existente:
Capacitatea efectiva = 489 273 612 – 19 532 200 – 288 995 375 =180 746
Cunoscind ca DTL nu depasesc nivelul capitalului propriu, rezulta ca suma de 180 746 lei se
poate lua sub forma creditului pe tennen lung.
• Gradul de indatorare la termen:
Gtr = Datorii la termen / Capital Propriu<= 1
Gtr = 19 532 200 / 244 636 806 = 0,07 <=1
Conform calculului efectuat, observam ca entitatea se incadreaza in limitele stabilite si
entitatea poate indatora pe termen lung.
• Determinam capacitatea maxima si efectiva: DTL <=Cap Prop * 1
Capacitaea maxima = 244 636 806 lei
Capacitaea efectiva= CP — DTL = 244 636 806 - 19 532 200 = 225 104 606 lei

•Determinam efectul de indatorare conform relatiei:


E=( Rentab Economica – Rata dobinzii)*Datorii totale)/Cap propriu
Rentab Economica=( PPI/ TA) • 100%
Rentab Economica = (43 024 164 / 553 164 381) * 100% = 7,77%
Presupunem ca rata dobinzii este 11%, atunci:
E=( (7,77%-11%)* (308 527 575/ 244 636 806 )= -3,23*1,26= -4,06%

In concluzie putem afirma ca indatorarea a condus spre diminuarea rentabilitatii capitalului propriu
cu 4,06%
Problema 2
Determinarea costului total al capitalului
Rentabilitatea economica 11%

• Rentabilitatea financiara= Profit Net/ Cap Propriu* 100%

Rentab fin= 36942002 / 244636806*100%= 0,02

• Costal Capitalul Imprumutat = Rata dobinzii medii = 11%


CMP= Wei * Ki + Wcpr * Kcpr = CPr/ TP * Kcpr + Dtot/ TP * K cpr =

244636806 / 69407069*0.02%+308 527 575/69407069*11%=0,07+4,44=4,51%

Conform calculelor efectuate, costal total al capitalului propriu reprezinta 4,51%, acesta denota
ca entitatea ajunge la nivel mediu de rentabilitate economica.

Problema 3
Propunerea decizillor manageriale de finanfare a entitatii
Desfăşurarea activităţii la nivelul unei firme generează necesităţi importante de finanţare aferente
ciclului de exploatare dar şi activităţilor de dezvoltare, restructurare sau modernizare. Pentru finanţarea
acestora se pot utiliza resurse interne dar şi resurse externe.

Stabilirea unei structuri financiare este o decizie importantă ce intră în sfera politicii financiare a
firmei. Astfel, trebuie să se decidă modalitatea de repartizare a finanţării între datoriile pe
termen scurt si utilizarea capitalurilor permanente. De asemenea, analiza trebuie adincita pe
structura capitalurilor permanente, imprimutindu-se alegerea proportiei dintre capitalurile
proprii si cele imprumutate pe termen mediu si scurt.

Factorul esential care concura la atingerea obiectivului de baza al activitatii firmei il


reprezinta investitiile, concretizate in achizitia sau construirea de active de productie si
comercializare. Nici o firma nu poate rezista in economia de plata daca nu are stabilit un
program continuu si corelat de investitii.

O firma care nu isi propune un program bine definit de investitii va ajunge mai devreme sau mai
tarziu sa alba probleme cu volumul, calitatea si nivelul tehnic al produselor sau serviciilor pe
care le ofera clientilor, iar obiectivul de crestere sustenabila a firmei nu poate fi atins.
Decizia de repartizare a profitului marcheaza finalitatea procesului de management
financiarvsi coonsta in distribuirea dividendelor. Aceasta decizie se orienteaza pe optiunile
intreprinderii intre reinvestirea partiala sau integrala a profitului net si/sau brutsau distribuirea
acestuia sub formade dividende catre actionari.
Problema 4
Calculul si de aprecierea echilibrul financiar al Intreprinderii utilizind indicatrori al
fondului de rulment

• F Rulment Net= AC-DTS

FRNet = 483757312-288995375=194761936 >0 - favorabila

• F Rulment Propriu = CP- Act T Lung(total active imobilizate)

F R Propriu = 244636806-69407069=175229737 >0 - favorabila

• F Rulment Strain = C permanet- Cap Propriu

F Rulment Strain = (CP+DTL)- CP= (244636806+19532200) – 244636806=19532200


> 0 - favorabil

• Nevoia Fond= (Stocuri, Rd 140-180) + Creante(Rd190-240)-DTS)= 298145088 +


165458540 - 288995375 = 174608253

• Nevoia Fond < F Rubnent Net = 174608253 < 194761936

• Trezoraria per de gestiun = F rulment Net - Nevoia Fond = 194761936 - 174608253 =


20153683

Acesta capita un rezultat negativ ceea ce inseamna ca entitatea nu are suficiente


mijloace banesti in trezorarie si nu dispune de un grad sporit de lichiditate si situatie de
echiilibru pozitiv.

Problema 5
Calculul eficientei activelor circulante in cadrul entitatii
Conform Situatie Financiare a entitatii, avem urmatoarele rezultate:
Indicatorii pe and 2018 Anul precedent Anul curent
Active circulante, lei 428068502 483757312
Venitul din Vinzari, lei 1113507048 1075728734

• Numarul de rotatii a activelor: N rot Active= VV/Val Activ Circulate


N rot Ap =1113507048 / 428068502 = 2,6
N rot Ac = 1075728734 / 483757312 = 2,22

• Durata de rotatie a activelor D = 360 zile/NrA


Dp = 360/2,6=138 zile
Dc = 360/2,22=162 zili
• Efectul activelor circulant. (Dc-Dp) VVp/360
EfAC=(162-138)*1075728734/360=24*2988135=71715240
Concluzie: In perioada curenta intrprinderea SUPRATEN SA a incasat mai putine mijloace
banesti cu 71715240 lei fala de anul precedent

Problema 6
Calculul gradului riscului de faliment

Conform modelului Altam avem urmatoarea relatie:

Z= 1.2. X1+ 1.4*X2 + 3.3* X3 + 0.6*X4 + 1.0* X5


Z < 2,675 - Riscul de faliment este înalt

Z = (1,8-2,675) – Risc de faliment mediu

Z > 2, 675 0 – Riscul de faliment este la nivel scăzut

MODEL CU 5 VARIABILE

X1= Fond Rulment Net/Total Active= 194761936 / 69407069 = 2,8*1,2=3,36

X2= PN/TAct = 43024164 / 69407069 = 0,619*1,4=0,8666

X3 = PPI/ TAct = 36942001 / 69407069 = 0,532*3,3=1,7556

• X4= Cap Permanet/DTS= 517661724 / 288995375 = 1,79 * 0,6 = 1,074

• capital permanent = capital propriu + provizioane pentru riscuri si cheltuieli + datorii pe


termenlung = 275 396 419 + 242265305 = 517661724

X5= VVz/T Act= 1075728734/ 69407069 = 15,49 (Riscul de faliment este la nivel scăzut)