Sunteți pe pagina 1din 25

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului


Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

Anexa 1
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
CERERE DE FINANŢARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE


PRIMARIA TĂŞNAD

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare


Regională PRIMĂRIA TĂŞNAD

Număr de înregistrare Înregistrată de


……………..1456................. ……………..............

Cod SMIS (Număr cerere de finanţare) Semnătura


………...........134....................... ……………………………........................

Data înregistrării
……11.06.2008……………...............

61
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

TITLUL PROIECTULUI
DEZVOLTAREA ŞI VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN
ŞTRANDUL TĂŞNAD

TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE


01 FEDR

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizaţie: .......................... PRIMĂRIA TĂŞNAD ...............................


Cod de înregistrare fiscală……………...R 14188207…….......................................
Adresa poştală:……… Str. Lacrimioarelor nr.35, orasul Tasnad, jud.Satu Mare
Adresa poştă electronică……………… office@primariatasnad.ro......……............

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:


X unitate administrativ – teritorială (autoritate a administraţiei publice
locale)
unităţi administrativ – teritoriale (autorităţi ale administraţiei publice
locale) între care există acorduri sau parteneriate pentru realizarea unor
programe de dezvoltare zonală
asociaţie de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică, conform legii
nr.215/2001 cu modificările şi completările ulterioare
întreprindere mică şi mijlocie
parteneriat între unitate administrativ – teritorială (autoritate a
administraţiei publice locale) şi ONG-uri

62
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume……… ……………….……………………………


Funcţie ………………...ŞEF SRVICIU BUGET-FINANŢE ŞI URBANISM………….
Număr de telefon………………….……………………………………...
Număr de fax …………………………..……….………………………..
Adresă poştă electronică ………….………..…………………….

1.4 PERSOANA DE CONTACT


Nume, prenume……………….......……………….………………...
Funcţie ……………………..…..ŞEF SRVICIU BUGET-FINANŢE ŞI URBANISM......
Număr de telefon……………….......……………………………………….
Număr de fax …………………………..…………………………………..
Adresă poştă electronică ………….………………………………..

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE


Nume, prenume………… ……………….……………………………
Funcţie ………………….ŞEF SRVICIU BUGET-FINANŢE ŞI URBANISM………….
Număr de telefon……….………………………………………………….
Număr de fax …………...…..……………………………………………..
Adresă poştă electronică ………….……………………………….

1.6 BANCA / TREZORERIA

Banca/ Sucursală: ...Trezoreria Tăşnad................................................................................


Cod IBAN:… ……….…RO 40 TREZ 5495004X XX00 0029.……………………...……

63
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE


ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE
INTERNAŢIONALE (IFI)

• Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din
partea IFI în ultimii 5 ani?

DA

X
NU

• Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv
activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost
solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI
DA

X
NU

• Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din
proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a/ au beneficiat deja de
sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI
DA

X
NU

64
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR


DE INTERVENŢIE

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL


 AXA PRIORITARĂ 5 – DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI
 DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.2 – CREAREA, DEZVOLTAREA,
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM PENTRU
VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE ŞI CREŞTERII CALITĂŢII
SERVICIILOR TURISTICE

AJUTOR DE STAT:
SE APLICĂ PREVEDERILE SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN
TURISM

pentru: - UNITĂŢI ADMINISTRATIV – TERITORIALE


PARTENERIATE ÎNTRE UNITĂŢI ADMINISTRATIV –
TERITORIALE
ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
INTREPRINDERI MICI (INCLUSIV MICROÎNTREPRINDERI) ŞI
MIJLOCII
PARTENERIATE ÎNTRE UNITĂŢI ADMINISTRATIV –
TERITORIALE ŞI ONG-URI

X
NU SE APLICĂ PREVEDERILE SCHEMEI DE AJUTOR DE STAT PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ PRIN SPRIJINIREA INVESTIŢIILOR ÎN
TURISM

65
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

pentru: - UNITĂŢI ADMINISTRATIV – TERITORIALE


PARTENERIATE ÎNTRE UNITĂŢI ADMINISTRATIV –
TERITORIALE
ASOCIAŢII DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA
REGIUNEA: DE DEZVOLTARE NORD-VEST
JUDEŢUL: SATU MARE
LOCALITATEA: TĂŞNAD

2.3. ZONA ŢINTĂ DE LOCALIZARE A PROIECTULUI

LOCALITATE DIN MEDIUL URBAN


LOCALITATE DIN MEDIUL RURAL
X STAŢIUNE TURISTICĂ BALNEARĂ ŞI BALNEO-CLIMATICĂ
ATÂT DIN MEDIUL URBAN CÂT ŞI DIN MEDIUL RURAL

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI

2.3.1 Obiectivul proiectului


Principalul obiectiv al proiectului de finanţare este dezvoltarea zonei şi creşterea numărului de
turişti.
Pentru a ne atinge obiectivul, vom întreprinde următoarele:

1. Crearea / modernizarea / extinderea infrastructurii turistice de agreement – în ştrandul Tǎşnad


nu sunt suficiente locuri de campare şi astfel pentru solutionarea aceste probleme, trebuie
achizitionate terenuri din jurul ştrandului. Aceste terenuri trebuie sa fie în spatele ştrandului,
deoarece alte terenuri nu mai pot fi achiziţionate.

66
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

2. Dotarea platformelor de campare, inclusive a utilitǎţilor specifice - dupǎ ce aceste terenuri vor
fi achiziţionate, acestea trebuie puse la punct pentru campare, de delimitat spaţiile pentru
campǎri, de construit grupuri sanitare pentru aceste spaţii, - care sa fie 2 grupuri pentru 200 m2,
de introdus fântane cu apǎ potabilǎ cu senzor – 1 bucatǎ la 100 m2, şi de amplasat instalaţii de
iluminat dotate cu aparate anti-ţânţari – din 30 în 30 de metri.

3. Crearea de parcuri – gradinǎ, de activ parc şi de teren de joacǎ pentru copii – în ştrandul
termal Tǎşnad nu existǎ mǎcar un mini-parc, şi astfel cu acest proiect de finanţare dorim sǎ
înfiinţǎm mai multe tipuri.
In primul rând o idee este înfiinţarea unui parc – gradinǎ, o zona verde cu mulţi copaci şi flori,
care sǎ fie delimitat de restul ştrandului, unde oamenii sǎ se plimbe, sǎ se relaxeze,sǎ uite de
probleme. Acest gen de parc ar avea foarte mare success mai ales în zilele caniculare ale verii,
când clienţii ştrandului se moleşesc de la caldurǎ şi de apǎ termalǎ.
Un alt tip de parc ar fi un activ parc, un parc dotat cu aparate de gimnasticǎ, la care ar putea opta
clientela de la 10 ani pana la pensionari. Copii de la 10 ani pânǎ la 14 trebuie sǎ fie însoţiţi de
unul dintre pǎrinti pentru a putea folosi aparatele de gimnasticǎ. Acest parc ar trebui acoperit,
pentru ca aparatele sǎ poata sǎ fie folosite şi într-un anotimp ploios.
Cea de-a treia opţiune este un teren de joacǎ pentru copiii aflaţi pânǎ la 10 ani. Aceasta este
optionalǎ pentru clienţi şi astfel se va taxa separat pe ora. Taxa va fi redusǎ, deoarece şi acest
teren de joaca va fi în interiorul ştandului ca sa poatǎ sǎ fie rentabilǎ pentru clientii mai sǎraci.
Acest teren va fi dotat cu diferite leagane şi altǎ aparaturǎ , care va fi fabricate din lemn. O
jumatate a terenului de joaca va fi şi acesta acoperit, atâta pentru timpurile ploioase cat şi pentru
îngrijirea copiilor.
Având în vedere lungimea ştrandului, şi a faptului ca existǎ un bazin semi-olimpic ar trebui de
amenajat şi o plajǎ artificialǎ.
Si ultima opţiune ar fi crearea unei zone special amenajate pentru persoane cu handicap. Din
pǎcate foate puţine sunt locurile în aceste persoane au acces, dar având în vedere calitǎţile
minerale ale apei termale de la Tǎşnad, aceasta ar fi o posibilitate idealǎ pentru aceştia.

4. Modernizarea/ dotarea (inclusiv cu utilitǎţi) a bazelor de tratament din staţiunea balnearǎ –


ştrandul a fost modernizat în ultima perioadǎ, dar aici ne gandim la acele lucruri ce au fost

67
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

modernizate şi s-au distrus între timp. O opţiune ar fi introducerea mai multor copacei în strand,
amplasarea unor umbreluţe fixe – special pentru pensionari sau persoanele sensibile la soare şi
fixarea mai multor bǎncuţe.

5. Creare/ modernizarea grupuri sanitare – crearea grupurilor sanitare pentru spaţiile de campare
care vor fi adǎugate ştrandului, iar modernizarea celor existente dupǎ condiţiile impuse de
Uniunea Europeanǎ.

6. Construire/ modernizare piscine – în momentul de faţa exitǎ 3 bazine în ştrand, 2 cu apǎ


termalǎ - unul pentru adulţi şi altul pentru copii, şi încǎ unul cu apǎ rece. Prin implementarea
acestui proiect dorim sǎ propunem construcţia unui alt bazin pentru bǎi care sa fie cu bule. Acest
bazin sa fie de dimensiuni mai mici, pentru ca sǎ poatǎ sǎ fie folosit de toate segmentele de
clientelǎ.

7. Construire terenuri de baschet, tennis de câmp, mini-fotbal – acest tip de activitatea atrag atât
segmentele de clientelǎ pasionate în sport, cât si a formaţiilor de persoane cǎrora le place sǎ se
distreze în grup. Aceste terenuri trebuie sa fie amenajate în departarea zonei de baie, la finalul
zonei de campare. Aceste activitǎţi sunt de asemenea opţionale pentru clienţi, taxându-se în plus.

8. Dezvoltarea turismului balnear – acesta este principalul obiectiv al proiectului care va fi


îndeplinit prin adoptarea tuturor activitatilor propuse strandului şi prin promnovarea intensivǎ a
serviciilor şi a pachetelor turistice.

2.3.2 Context
Acest proiect de dezvoltare si valorificare a turismului în staţiunea Tăşnad este doar o
componentă a unei iniţiative mai complexe de investiţii a Primăriei Tăşnad, acesta dorind ca să
dezvolte toate tipurile existente de turism în oraş cât şi în staţiune. Celălalt proiect de investiţii se
referă la întreg oraşul, la hotelurile, motelurile şi pensiunile existente şi la imbunătăţirea
condiţiilor ofrite de acestea. Însă principala activitate care trebui dezvoltată, cu care se poate
mândri şi oraşul Tăşnad este Ştrandul Termal Tăşnad.

68
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului

În oraşul Tăşnad s-a dezvoltat turismul într-un timp util, însă nu suficient de aşteptat. Prin
implementarea acestui proiect se doreste o dezvoltare mai accentuată a turismului. Însă, datorita
condiţiilor pe care le oferă atât staţiunea cât şi ştrandul Tăşnad, această dezvoltare este de
procente mici. Astfel necesitatea implementării acestui proiect este foarte importantă. Dorim să
dezvoltam strandul Tăşnadului pentru a oferi mai multe servicii turistice, din care clientela să
poată să aleagă.

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă


Principalul beneficiar al proiectului este Primǎria Tǎşnad, autoritatea de care aparţine ştrandul
termal. Grupul ţintă la care se adresează activităţile ştrandului sunt persoanele cu o vârstă
cuprinsă între 2 si 70 de ani, care au probleme reumatice sau nu, care doresc să se relaxeze şi să
se distreze.

2.3.5. Activităţile proiectului

Activităţile proiectului pentru a fi eligibile trebuie să facă parte dintr-o singură categorie de
operaţiuni dintre cele enumerate la punctul I sau II:

I. Operaţiuni privind infrastructura de turism de utilitate publică

X
Valorificarea potenţialului turistic montan prin construcţia infrastructurii
necesare: reabilitarea şi amenajarea căilor de acces către principalele
obiective turistice naturale, refugii alpine, posturi Salvamont, etc.
Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potenţial turistic (canioane,
chei, peşteri, lacuri glaciare, etc)
Dezvoltarea turismului balnear (reabilitarea/ modernizarea infrastructurii
rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului, crearea/ reabilitarea
parcurilor balneare, parcuri grădină)

69
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

II. Operaţiuni privind infrastructura de turism publică/ privată, care intră sub
incidenţa regulilor ajutorului de stat

Dezvoltarea turismului balnear – îmbunătăţirea, modernizarea şi dotarea


bazelor de tratament, inclusiv a salinelor terapeutice, dezvoltarea reţelelor
de captare şi transport a izvoarelor minerale şi saline etc.
Crearea, reabilitarea şi extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a
utilităţilor aferente (ex. piscine, terenuri de mini-golf, tenis, paint-ball,
turism feroviar pe linie ferată îngustă, în zonele de deal şi de munte etc.)

Modernizarea şi extinderea structurilor de cazare şi precum şi a utilităţilor


aferente (Sunt eligibile spre finanţare următoarele tipuri de structuri de
cazare: hoteluri, moteluri, pensiuni turistice, vile turistice, bungalouri,
popasuri turistice, campinguri, cabane, hoteluri pentru tineret, structuri de
cazare pe vapoare/ pontoane)

1. Obţinerea proiectului de execuţie – dupǎ ce s-a prezentat proiectul de finanţare se încearcă


obţinerea proiectului de execuţie. Fără acesta nu se poate merge la etapa următoare, necesară
punerii în funcţiune a proiectului. Astfel, în acest moment, se va stabili pregătirea licitaţiei, data
estimatǎ de lansare licitaţie, data estimată de încheiere a contractului de achiziţii şi data estimată
de recepţie şi aprobare a proiectului de execuţie.

2.Contractarea execuţiei lucrătorilor – aceasta este a doua etapă în activităţile proiectului,


deoarece se va dori găsirea unor furnizori şi antreprenori care să se ocupe de furnizarea şi
respectiv, executarea activităţilor propuse în planul de finanţare. In această etapă se pregăteşte
licitaţia, se estimează o dată de lansare a licitaţiei, o dată de încheiere a contractului de execuţie a
lucrărilor, descriere de lucrări necesare. Se are nevoie de achiziztie bunuri pentru terenurile
sportive, de aparate pentru activ parc si de aparate pentru terenul de joacă a copiilor. Achizitie
nisip pentru crearea plaja artificiala si de diverse plante si flori pentru parcul- grădină.

70
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

3. Achiziţiei terenuri pentru extinderea ştrandului - pentru extinderea ştrandului o importantă


mişcare este de a achiziţiona terenuri, doarece fiecare activitate propusă in planul de finanţare
depinde de aceasta etapă.

4. Împarţirea ştrandului pe zone – se doreste implementarea unei game diverse de activităţi şi


astfel trebuie să se ştie sigur ce activitate va fi amplasată in zona respectivă. Zonele vor fi
împărţite astfel: Zona 1- zona pentru campare (mărire zonă de campare existentă), Zona 2 – zona
pentru constructie bazin termal cu bule, Zona 3 – zona pentru teren de joaca pentru copii, Zona 4
– zonă de amenajat activ parc, Zona 5- zonă de amenajare un parc-grădină, Zona 6- zonă pentru
amenajare plajă artificială, Zona 7- zonă de amenajat teren de mini-fotbal, Zona 8 – zonă de
amenajat teren de baschet, Zona 9- zonă de amenajare teren de tenis de câmp, Zona 10 – zonă de
amenajat pentru persoanele cu handicap.

5.Dotarea platformelor de campare- aceasta se refera de amenajarea Zonei 1, pentru a crea


condiţii de calitate serviciilor de campare.

6. Modernizarea infrastructurii de agrement – aici avem în vedere zonele care există în ştrand
adică zona de campare existentă, zona cu bazinele termale – bazinul mis şi bazinul mare, şi zona
cu bazinul semiolimpic.

7. Construcţia bazinului cu bule- deoarece în ştrand nu exista un bazin care sa facă masaj sau să
accelereze circulaţia se propune construirea acestui bazin. Acest bazin este destinat tuturor
tipurilor de clientelă. Astfel după ce se construieşte acest bazin se propune şi o amenajare a unei
zone verzi in jurul acestuia.

8. Amenajare teren de joacă pentru copii – firma care a câştigat licitaţia pentru amenajarea
terenului de joacă trebuie să-şi finalizeze lucrările până la termenul limita impus. Terenul va fi
făcut doar din lemn, iar jos va fi cauciucat pentru ca copii care cad să nu se julească.

71
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

9. Amenajare activ parc – acest parc este un parc format din aparate de fitness, care vor fi bagate
in pamant, iar deasupra se va pune la fel cauciuc, pentru a evita accidentele. Se vor pune în jur de
10 aparate, total diferite, viu colorate, iar această zonă va fi acoperită pentru a putea fi folosită şi
în sezonul ploios, dar nu rece, ca sa nu ruginească.

10. Amenajare parcuri gradina – Pentru amenajarea acestui tip de parc se va face un proiect,
după care se va decide câte alei să se facă, ce caopaci să planteze, ce flori, unde etc.

11. Amenajare plajă artificială – Se va stabili de la început zona în care va fi amenajată acesta.

12. Amenajare zonei pentru persoanele cu handicap – acesta zonă va fi în apropierea zonei
parcului-gradina.

13. Amenajare mini- teren de fotbal şi a terenului de tenis de câmp – terenul va fi amenajat cu
iarbă şi vor fi trase şi liniile albe de rigoare.

14. Amenajare teren de baschet

15. Crearea şi modernizarea grupurilor sanitare – crearea grupurilor sanitare pentru suprafaţa
achiziţionată şi modernizarea grupurilor sanitare existente.

16. Dotarea cu utilităţi a ştrandului – ştrandul trebuie să mai fie dotat cu umbreluţe stabile la care
să poata sta la umbră şi cu băncuţe.

17. Promovarea ştrandului – activitatea de promovare se va efectua pe parcursul celui de-al


doilea an de implementare a proiectului, pentr ca să stârnească interesul potenţialilor cilenţi.

72
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

2.3.6 Calendarul activităţilor


Tabelul 3.4.
Nr. Activitate/ subactivitate Poziţia/
crt persoana Anul 1 Anul 2
responsabilă
cu
implementare

Luna 12
Luna 13
Luna 14

Luna 18
Luna 19
Luna 20
Luna 10
Luna 11

Luna 15
Luna 16
Luna 17

Luna 21
Luna 2

Luna 6
Luna 7
Luna 8
Luna 1

Luna 3
Luna 4
Luna 5

Luna 9
a activităţii

Vasile
1 Obţinerea proiectului de execuţie Petraşca X X
Contractarea execuţiei Rotaru
2 lucrătorilor Olesea X X X X X X X
Achiziţiei terenuri pentru Vasile
3 extinderea ştrandului Petraşca X X
Vasile
Petraşca si
4 Împărţirea ştrandului pe zone Rotaru Olesea X X
Dotarea platformelor de Rotaru
5 campare Olesea X X X
Modernizarea infrastructurii de Rotaru
6 agrement Olesea X X X
Vasile
7 Construcţia bazinului cu bule Petraşca X X X X
Amenajare teren de joacă pentru
8 copii Rotaru Olesea X X X X
9 Amenajare activ parc Rotaru Olesea X X X
73
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

10 Amenajare parcuri gradina Rotaru Olesea X X X


11 Amenajare plajă artificială Rotaru Olesea X X
Amenajare zonei pentru
12 persoanele cu handicap Rotaru Olesea X X X X
Vasile
13.1 Amenajare mini- teren de fotbal Petraşca X X X X
Amenajare terenului de tenis de Vasile
13.2 câmp Petraşca X X X X
Vasile
14 Amenajare teren de baschet Petraşca X X X X
Crearea
15.1 grupurilor sanitare Rotaru Olesea X X X X
15.2 Modernizarea grupurilor sanitare Rotaru Olesea
Vasile
16 Dotarea cu utilităţi a ştrandului Petraşca X X X X
Vasile
17 Promovarea ştrandului Petraşca X X X X X X X X X

74
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului

Pentru realizarea proiectului vor fi nevoie de următoarele resurse materiale:nisip, băncuţe, umbrele,
palete de tenis, mingi de fotbal, tenis şi baschet, si brăţările de diferite culori rezistente la apa.

2.3.8 Rezultate anticipate

Preconizăm că numărul de turişti care vor beneficia de serviciile oferite de Ştrandul Termal Tăşnad
este de aproximativ 170.000 de turişti în primul an, 180.000 de turişti pentru anul următor şi
urmărim o creştere a numărului de turişti în aceşti 5 ani până peste 192.000.

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI


Persoanele implicate în managementul proiectectului este în număr de 2:
1. Vasile Pertraşca – funcţia :Primar al oraşului Tăşnad, pozitia: Sef al proiectului de finantare,
acesta are urmatoarele atributii:
Să întocmească orarul activităţilor
Să predea documentele de finanţare organului competent
2. Rotaru Olesea –funcţia: Sef serviciu buget – finanţe şi Urbanism, având poziţia de Sef –adjunct
al proiectului, acesta avand urmatoarele atribuţii:
• Să întocmească documentele necesare prezentării proiectului de finanţare,
• Sa caute potenţiali furnizori şi antreprenori ca să-i invite la licitaţie;
• Să-l ajute pe şeful proiectul.
Firmele care ne vor presta servicii se construcţie ş amenajare în ştrand vor semna un contract unde
se va stipula, ca în caz de întârziere a finalizării lucrărilor vor plăti o penalizare de 2 %/zi. Strategia
propusă este ca şeful proiectului să supervizeze lucrările, şi să vadă dacă la mijlocul perioadei
înscrise în contract au efectuat 50 % din lucrare. Astfel se vor verifica activitatea fiecărei lucrări,
calitatea acesteia şi timpul rămas alocat lucrării, pentru a vedea dacă aceasta se încadrează în
calendarul activităţilor.

75
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

2.5 DURATA PROIECTULUI


Precizaţi durata implementării proiectului, în funcţie de numărul de luni şi bifaţi căsuţa
corespunzătoare privind durata maximă de implementare a proiectului:

Nu depăşeşte data de 31.07.2015

X
Nu depăşeşte data de 31.07.2012

2.6 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI


Implementarea proiectului se face în parteneriat?
DA

X
NU

2.7 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

MOD DE RELAŢIONARE
Strategia de promovare a zonei Promovând zona Tăşnadului se promoveaza
întreaga zonă a judeţului Satu Mare.
Promovarea zonei de Nord-Vest Promovarea zonei de Nord-Vest este un proiect mai
mare implementat de către Ministerul Turismului,
pentru a caracteriza fiecare zonă a României.

2.8 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ


Organizaţia este plătitoare de TVA?
X DA
76
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

NU

2.9 PROIECT GENERATOR DE VENIT (DOAR PENTRU PROIECTE ALE CĂROR


ACTIVITĂŢI SE ÎNSCRIU ÎN INFRASTRUCTURA DE TURISM DE UTILITATE
PUBLICĂ)
Este, proiectul pentru care solicitaţi finanţarea, generator de venituri?
X DA

NU

Venituri nete pe anul 1: 1.700.000Ron


Venituri nete pe anul 2: 1.800.000 Ron
Venituri nete pe anul 3: 1.800.000Ron
Venituri nete pe anul 4: 1.900.000 Ron
Venituri nete pe anul 5: 1.920.000 Ron
Aceste venituri sunt preconizate dacă clienţii ştrandului ar alege doar pachete de bază fără alte
opţiuni.

2.10 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA


IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
77
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:


a) accelereze implementarea proiectului

X DA

NU

Deoarece primăria Tăşnad nu dispune de mari resurse financiare, această asistenţă financiară
nerambursabilă va avea rolul să accelereze implementarea proiectului, deoarece este mai uşor să
faci rost de fonduri europene, decât să aştepte după nişte resurse financiare consistente din partea
statului, sau din orice alta activitate întreprinsă de primarie.

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

X DA

NU

Această asistenţă financiară nerambursabile este esenţială pentru implementarea proiectului


deoarece fără acesta nu se poate dezvolta şi pune în aplicare planul de proiecţie
financiară.Dezvoltarea zonei ar rămâne doar o idee.

2.11 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


După finalizarea implementării proiectului de finanţare pentru staţiune şi pentru ştrand, proiectul se
va putea sisţine singur. La intrarea în ştrand fiecare persoană va plăti o taxă de intrare pentru
pachetul dorit şi respectiv opţiunile alese şi astfel, vom avea şi o sursă de profit.

2.12 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

78
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

Ştrandul termal Tăşnad oferă clienţilor broşuri, se promovează la radio si la TV. Cea mai buna
promovare care este aplicată este promovarea verbală de la client la client. Pachetele turistice vor fi
promovate în ştrand prin anunţuri, pliante , banere în oras pentru turişti, şi bineînţeles pe site-ul
Primăriei Tăşnad la opţiunea Ştrand.

Nr. Activitatea de informare şi Durata estimată/ Costuri estimate


publicitate Perioada
1 Radio si televiziune locală 1februarie2010– 5.400 Ron
1mai2010
2 Broşuri şi pliante 1 mai 2010- 1 septembrie 3.600 Ron
2010
3 Banere în oraş – 5 bucăţi 1 ianuarie 2010 – 1 2.160 Ron
ianuarie 2011
4 Anunţuri în ştrand 1 mai 2010-1 septembrie -
2010
5 Reclamă pe site-ul primăriei mereu -

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE


Activitatea ştrandului nu discriminează pe nici un tip de turişti, deoarece îsi desfăşoară activităţile
pentru persoane cu o vârstă cuprinse între 2 ani şi 70. Ba mai mult, după implementarea proiectului
se va face o zona specială pentru persoanele cu handicap.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ


Proiectul de finanţare contribuie la maximizarea beneficiilor, deoarece se doreste aceastǎ marire a
numarului de turişti, şi odatǎ cu ei şi maximizarea profitului. Astfel din punct de vedere economic
dupǎ implementarea acestui proiect se vor vedea rezultatele economice chiar dupa primul an.
Proiectul nu contribuie la îmbunǎtǎţirea eficienţei energetice.

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

79
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

Proiectul introduce anumite zone cu tehnologii de ultimă oră - cum ar fi activ parc - cu aparate de
fitness pentru exterior, sau zonele de tenis de câmp, sau baschet sau fotbal. Acelaşi lucru putem
spune şi de terenul de joacă pentru copii, care va fi construit din accesorii de ultimă tehnologie.

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE


FINANŢARE

Obiectul
Data estimată
contractului/ Valoarea Data estimată
Procedura pentru
Nr. crt. Acordului-cadru estimată pentru începerea
aplicată finalizarea
pentru realizarea (Lei) procedurii*
procedurii*
proiectului
1. Achiziţie terenuri 566.370 Achiziţie în A doua lună Sfârşitul lunii a
Ron masă treia
2 Achiziţie materiale 10.800 Contactarea A patra lună Sfârşitul lunii a
pentru teren Ron furnizorului patra
distracţie cel mai
ieftin
3 Achiziţie aparate 25.200 Achiziţia A patra lună Sfârşitul lunii a
pentru activ parc Ron mai multor patra
aparate ca
să obţinem
reducere
4 Achiziţie nisip 7.200 Ron Achiziţionat A şaisprezecea Sfârşitul lunii a
pentru amenajarea de la un fost lună şaisprezece
plajei furnizor
5 Achiziţie copăcei, 18.000 Achiziţionat A opta lună Sfârşitul lunii a
plante, flori, Ron de la o opta
băncuţe pentru firma
parc - grădină specializată
6 Achiziţie materiale 14.400 Achiziţie de A doisprezecea Sfârşitul lunii a
construcţii –pentru Ron la un fost lună doisprezecea
80
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

alei furnizor
7 Achiziţie iarbă 45.900 Comandă la A doisprezecea Sfârşitul lunii a
artificială pentru Ron m² lună doisprezecea
mini - teren fotbal
8 Achiziţie diverse 18.000 Comandă la A doisprezecea Sfârşitul lunii a
pentru terenurile Ron bucată lună treisprezecea
de sport
* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare

3.4.1 INFORMATII PRIVIND ELABORAREA STUDIULUI DE


FEZABILITATE/DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

Data lansării procedurii de achiziţie pentru elaborarea studiului de fezabilitate/ documentaţiei de


avizare a lucrărilor de intervenţii
09.06.2008
Data elaborarii studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
20.06.2008
Data ultimei actualizari a studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii
09.08.2008

4. FINANŢAREA PROIECTULUI
4.1 PROIECTE PRIVIND INFRASTRUCTURA DE TURISM DE UTILITATE PUBLICA
4.1.1. BUGETUL PROIECTULUI

Nr. Denumirea capitolelor şi Cheltuieli Cheltuieli


TOTAL TVA*
crt subcapitolelor neeligibile eligibile
1 2 3 4 5=3+4 6

81
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

CAPITOL 1
1 Cheltuieli pentru obţinerea şi
amenajarea terenului
1.1 Achiziţionarea (exproprierea)
terenului 0 566.370 566.370 107.610,3
1.2 Amenajarea terenului 0 49.320 49.320 9.370,8
1.3 Amenajarea pentru protecţia mediului 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 1
2 CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea
utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Alimentare cu apă, canalizare,
alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică,
telecomunicaţii 0 7.200 7.200 1.368
2.2 Cheltuieli aferente racordării la
reţelele de utilităţi 0 3.600 3.600 684
TOTAL CAPITOL 2
3 CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare şi
asistenţă tehnică
3.1 Studii de teren (geotehnice,
geologice, hidrologice,
hidrogeotehnice, fotogrammetrice,
topografice şi de stabilitate a
terenului) 0 0 0 0
3.2 Cheltuieli pentru avize, acorduri,
autorizaţii de construcţie 0 500 500 95
3.3 Proiectare şi inginerie 0 0 0 0
3.4 Consultanţă 0 0 0 0
3.5 Asistenţă tehnică 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 3
4 CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţii
4.1 Construcţii şi instalaţii 0 32.400 32.400 6.156
4.2 Utilaje şi echipamente specifice şi
funcţionale 0 139.500 139.500 26.505
4.3 Dotări de specialitate 0 0 0 0
82
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

TOTAL CAPITOL 4
5 CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de şantier 0 65.520 65.520 12.448,8
5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii şi 0
instalaţii aferente organizării de
şantier 60.000 60.000 11.400
5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării 0
de şantier 5.520 5.520 1.048,80
5.2 Comisioane, taxe şi cote legale 0
500 500 95
5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0 1.000 1.000 190
TOTAL CAPITOL 5
6 CAPITOLUL 6
Cheltuieli aferente implementării
proiectului
6.1 Cheltuieli de publicitate şi informare 0 11.160 11.160 2.120,4
6.2 Cheltuieli de audit 0 0 0 0
TOTAL CAPITOL 6
I TOTAL cheltuieli 0 942.590 942.590 179.092,1
II Alte cheltuieli neeligibile 0 0 0 0
III TOTAL GENERAL (I+II) 942.590 942.590 179.092,1

Bugetul proiectului = 1.121.682,1 Lei

4.1.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI [MODEL]


Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR. SURSE DE FINANŢARE VALOARE
CRT. (RON)

83
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

I Valoarea totală a proiectului, din care: 1.121.682,1


A. Valoarea neeligibilă a proiectului 0
B. Valoarea eligibilă a proiectului 942.590
C. TVA 179.092,1
II Contribuţia proprie în proiect, din care: 168.252,34
A. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 168.252,34
B Contribuţia solicitantului la cheltuielile 0
neeligibile
C Autofinanţarea proiectului 0
TVA 31.967, 9
IV Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată =774.337,66

În care:
I Valoarea totală a proiectului = 1.121.682,1
II Contribuţia proprie în proiect = 200.220,28

4.2.2. SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI [MODEL]


Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
NR. SURSE DE FINANŢARE VALOARE
CRT. (RON)
I Valoarea totală a proiectului, d.c.: 1.121.682,1

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0

b. Valoarea eligibilă a proiectului 942.590


c. TVA 179.092,1
II Contribuţia proprie în proiect, d.c.: 168.252,34

a. Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile 168.252,34

b Contribuţia solicitantului la cheltuielile 0


neeligibile

III TVA 31.967, 94

84
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
Domeniul de intervenţie 5.2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru
valorificarea resurselor naturale şi creşterii calităţii serviciilor turistice
Ghidul Solicitantului
Anexa 1
Cerere de finanţare

IV Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 774.337.66

În care:
I Valoarea totală a proiectului = 1.121.682,1
II Contribuţia proprie în proiect = 200.220,28

5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula
conform descrierii.
De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se
deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele
solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479, 484din
Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data 11.06.2008

Numele , prenumele reprezentantului legal al solicitantului sau persoanei împuternicite


Funcţia ocupată în organizaţie
ŞEF SERVICIU BUGET-FINANŢE ŞI URBANISM

Semnătura..........................
(ştampila)

85