Sunteți pe pagina 1din 3

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII

GIRBOVI, IALOMITA

Aprobat,

Dir. prof. MARIN DANIELA

PROIECT
EDUCAŢIONAL

«  1 DECEMBRIE-ZIUA
TUTUROR ROMANILOR « 
1 DECEMBRIE-ZIUA TUTUROR ROMÂNILOR

noiembrie 2011

SCOPUL : -dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic ;


- îmbogăţirea cunoştinţelor istorice ;
- stimularea creativităţii şi a expresivităţii prin compunerea
de poezii , eseuri , desene, colaje ;

OBIECTIVE :
- să cunoască importanţa istorică a zilei de 1 DECEMBRIE ;
- să lectureze texte care oglindesc acest mare eveniment ;
- să memoreze poezii dedicate ZILEI de 1 DECEMBRIE,
- să înveţe cântece;
- să-şi stimuleze creativitatea prin transpunerea în desen, pictură,
colaje a marelui eveniment ;
- să participe cu dragoste şi interes la activităţile propuse.

Grup ţintă :elevii claselor I-VIII de la SCOALA CU CLS. I-VIII GIRBOVI

Locul desfăşurării: sala de clasa, holul şcolii

Perioada de desfăşurare : 28-30 noiembrie 2011

Activităţi programate:
Nr.crt. ACTIVITATEA LOC DE PERIOADA
DESFĂŞURARE CINE RASPUNDE

1. Evocarea momentului  Sala de clasă 28 noiembrie


Propunerea proiectului ; Toti profesorii si
Stabilirea activităţilor şi invatatorii din
sarcinilor ; scoala

2. Ce ştim despre 1 Sala de clasă 29 noiembrie


Decembrie ? Invatatorii,
- lecturi care oglindesc dirigintii,
marele eveniment; bibliotecar
- realizarea unor desene şi Oancea Angelica
colaje având ca temă 1
DECEMBRIE(Steagul,
România, Hora, ecusoane,
pliante).
- invatarea unor poezii
dedicate zilei de 1
Decembrie

3. Noi şi UNIREA Holul şcolii


-expoziţie cu desenele
realizate ;
-Prezentarea importantei 30 noiembrie
zilei de 1 DECEMBRIE ; Amariei Adriana
-prezentari in power Dinu Luminita
point ; Cretoiu Petre
- prezentarea programului
artistic.

Consilier educativ,
Amariei Adriana