Sunteți pe pagina 1din 3

Data/ nr. înregistrării............................................................................................................

Numele profesorului/psihopedagogului..............................................................................

FIŞA PRIVIND TRASEUL EDUCAŢIONAL


Nume si prenume copil:.....................................................................................................................................................................................
Data naşterii..........................................................................................................................................................................................................
Gradiniţa/Şcoala........................................................................................Grupa/clasa........................................................................................
Adresa...................................................................................................................................................................................................................
Promovat: da/ nu………………………………………………………………………………………………………………………………........
Pregătire preşcolară (gradiniţă, centre de zi cu componenţa educaţională-se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul programului şi
rezultatele obţinute)................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Pregătire şcolară (se precizează: denumirea instituţiei/instituţiilor, tipul, tipurile de şcolarizare, rezultatele
obţinute): ........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Activităţi (inclusiv şcolare) de sprijin anterioare şi prezente:………………………………………………………………………………….......
……………..........................................................................................................................................................................................................
Aprecieri asupra comportamentului în timpul activităţilor şcolare anterioare şi prezente:…………………………………………………......
......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
I Atenţia................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
II Motivaţia de învăţare........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
III Receptivitatea de învăţare................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
IV Participare şi implicare (pentru diferite tipuri de şcolarizare).........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
V Relaţii sociale reciproce (cu profesorii, colegii, cu personalul auxiliar şcolar).................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
VI Nivelul de adaptare la cerinţele activităţilor şcolare........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Aprecieri asupra modului de pregătire a lecţiilor elevului (cu sprijin/ fără sprijin)...............................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Comportamentul în afara şcolii..............................................................................................................................................................................
RECOMANDĂRI (se bifează):
Grădiniţa normală □ Şcolarizare la domiciliu;
□ Grădiniţa specială; □ Fecvenţa redusă în grupă sau clasă specială
□ Şcoala generală; □ Compactă în şcoala generală;
□ Şcoala generală cu profesor de sprijin; □ Liceal/ profesional de masă;
□ Şcoala generală cu curriculum adaptat; □ Liceal/profesional special;
□ Şcoala specială; □ Alte servicii/ programe educaţionale
Director: Pescari Tatiana-Ana Psihopedagog/Profesor
Semnătura, Semnătura:.