Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Ecologică Bucureşti

Facultatea de Inginerie Managerială

Referat
Fiabilitate şi Mentenanţă
Fiabilitate şi durabilitate

Coordonator: Student:

Prof.univ.dr.ing. Foană Marian

Corneliu Neagu Anul IV


Fiabilitate şi durabilitate

1) Fiabilitate

Conform Dexonline, fiabilitate înseamnă capacitatea unui sistem


tehnic de a funcţiona, fără defecţiuni, într-un interval de timp şi în condiţii
date, şi vine din franţuzescul "fiabilite' ". Pe baza acestei cerinţe s-a
dezvoltat "Teoria fiabilităţii", care este o ramură a ştiinţei care studiază
măsurile generale ce trebuie avute în vedere la proiectarea, fabricarea şi
exploatarea sistemelor tehnice pentru a se asigura o maximă eficienţă în
utilizarea lor.

Astfel, datorită ştiinţei care s-a dezvoltat enorm şi a experienţei


acumulate de oameni de-a lungul timpului, asrăzi se pot face produse
fiabile, folosind materialele cele mai potrivite pentru condiţiile date, aşa
încât produsul să-şi îndeplinească bine sarcinile într-un interval de timp
dinainte stabilit.

Folosind populaţii statistice (loturi de produse, de acelaşi tip, realizate


şi exploatate în condiţii similare), sau făcut nişte calcule matematice cu
ajutorul cărora s-a stabilit cât de fiabil poate fi produsul respectiv, acesta
fiind un control de calitate statistic.

Pentru ca datele să fie cât mai aproape de realitate, acest control


trebuie să fie făcut pe un eşantion cât mai numeros iar produsele să fie
fabricate în condiţii identice, prin aceeaşi tehnologie.

Fiabilitatea clasifică în două feluri:

a). din punct de vedere al etapei de realizare avem:

-fiabilitate previzională;

-fiabilitate experimentală;

-fiabilitate operaţională.
b). din punct de vedere al modalităţii de estimare avem:

-fiabilitate nominală;

-fiabilitate estimată.

2). Durabilitate

Durabilitatea unui produs nu este garantată, decât un anumit timp şi


în anumite condiţii de exploatare. De exemplu, nimeni nu îţi poate
garanta o viaţă îndelungată, cu ofuncţionare la parametrii optimi, a unui
motor, căruia nu-i faci schimbul de ulei, a filtrului de ulei sau a filtrului de
aer, după mun anumit număr de kilometri sau un anumit număr de ore
de funcţionare. Şi chiar şi aşa, motorul va ceda până la urmă, datorită
uzurii fizice, conform legii entropiei care spune că orice lucru este supus
degradării. Nici măcar caracterul unui om nu scapă de degradarea
morală, dacă nu are tot timpul o sursă divină (DUMNEZEU), de la care
să se împrospăteze.

Durabilitatea reprezintă starea sau calitatea de a fi durabil, o


funcţionare neîntreruptă sau o continuitate de lungă durată în orice
condiţii.

Durabilitatea unui sistem se stabileşte centralizându-se timpii de


funcţionare efectivă între doua reparaţii consecutive. Durbilitatea
depinde de uzură, oboseală, îmbătrânire, corodare chimică şi mecanică.

Durabilitatea este de două tipuri:

-durabilitate garantată: este garanţia care i se atribuie unui


echipamentsau unei instalaţii, că nu va suferii nicio avarie sau defectare
pe o durată prevăzută;

-durabilitate controlată: pe perioada exploatării poate apărea o


defecţiune limitată care să nu pună în pericol funcţionarea
echipamentului deoarece acesta poate funcţiona la capacitate restrânsă
datorită altui element valid din schema echipamentului , care a fost
prevăzut încă din faza de concepţie, iar acest element trebuie să fie uşor
accesibil.
Se recomandă ca tote elementele echipamentului să facă faţă
solicitărilor aceeaşi durată de timp, pentru ca la defectare echipamentul
să fie înlocuit cu totul.

Aşa cum s-a văzut până acum, încă nu se poate construi un produs,
o instalaţie sau un istem care să nu se defecteze. Defectarea este, de
fapt, imposibilitatea acestora de a-şi îndeplini funcţiile pentru care au fost
concepute.

Defectările pot fi datorate unor vicii de proiectare, execuţie sau


montaj, sau provenite de la elemente sau subansamble livrate de terţi şi
sunt caracteristice produsului, şi mai npot fi datorate unei exploatări
necorespunzătoare, ele nefiind caracteristice produsului.