Sunteți pe pagina 1din 32

Disciplina Medicamente homeopate

și Medicamente veterinare

Medicamente veterinare
CURS 1
Obiective generale:

• Generalități- domeniul veterinar

• Cadrul legislativ

• Calcularea dozelor în terapia veterinară

• Forme farmaceutice de uz veterinar


• Farmacologie veterinară

• Homeopatie veterinară
• Farmacologie veterinară
• Medicația antiinfecțioasă
• Medicația antiparazitară
• Produse pentru afecțiuni oftalmologice, auriculare, buco-
faringiene
• Medicația topică
• Medicația hormonală
• Medicația aparatului digestiv
– Alimentația
– Vitamine și suplimente alimentare
• Medicația urgențelor
Rolul farmacistului în domeniul
veterinar
Eliberează medicamente de uz veterinar în conformitate cu legislația în vigoare

Activitate de receptură - prescripții eliberate de medicii veterinari

• !variații mari de doze în domeniul veterinar- în funcție de specie, rasă și de starea animalului

Furnizează servicii de consiliere în domeniul veterinar

Furnizează servicii de educație în domeniul veterinar-

• Informarea publicului cu privire la riscurile potențiale ale bolilor animalelor asupra sănătății publice

Colaborează cu medicii veterinari în scopul oferirii unor servicii medicale de


calitate în acest domeniu
• Profesii complementare
• Solicitare directă a sfatului farmacistului
Direcții de colaborare cu medicul veterinar:
→ Administrarea medicamentului:
Informații specifice cu privire la:
– modul de administrare al medicamentelor la animale,
– căii de administrare,
– frecvența administrării,
– cost relativ,
– eficacitatea comparată și
– monitorizarea parametrilor biologici.

→ Alegerea tratamentului de elecție- boli infecțioase:


Informații → terapia medicamentoasă și protocolul terapeutic în cazul unor
boli infecțioase.

→ Interacțiuni medicamentoase:
Interacțiuni potențiale sau probabile de tip
– medicament-medicament,
– medicament- aliment sau
– medicament-stare patologică
Direcții de colaborare cu medicul veterinar :
→ Reacții adverse:
Consiliere → raportarea reacțiiilor adverse la medicamentele de uz
veterinar

→ Aspecte legislative
Evaluarea aspectelor legislative → administrarea, eliberarea și
deținerea unor medicamente de uz veterinar

→ Identificarea unor alternative terapeutice


Identificarea unor medicamente de uz veterinar ↔ alternative
terapeutice
Cadrul legislativ
• ORDIN nr. 16/2008
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de
organizare şi funcționare a unităților farmaceutice veterinare şi a
unităților destinate comercializării animalelor de companie

• ORDIN nr. 64/ 2012


pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind formularele de
prescripție medicală cu regim special şi a normelor metodologice
referitoare la utilizarea acestora

• Legea farmaciei nr.266/2008, Modificări (O.G. nr.


4/2018)
Legea farmaciei nr.266/2008 (O.G. nr.
4/2018)
Art. 2
(1) Farmacia comunitară asigură asistența farmaceutică a
populației prin următoarele activități:

d) vânzarea și eliberarea medicamentelor de uz veterinar;
….
(3) În farmaciile comunitare şi drogherii este interzisă
utilizarea tehnicii de vânzare cu autoservire pentru
medicamentele de uz uman sau veterinar.

(5) Este interzisă eliberarea medicamentelor de uz uman
prin farmaciile veterinare.
• Medicamentele de uz veterinar pot fi eliberate
prin:
– Farmacii veterinare
– Farmacii comunitare

• În acest context, farmaciștii manifestă un interes


crescut față de domeniul veterinar
– Studiu efectuat în UK (2004)- 186 farmaciști, 45%
dintre respondenți și-au manifestat interesul:
• să dețină mai multe cunoștințe în domeniul veterinar
• să participe activ la eliberarea medicamentelor de uz
veterinar și la consiliere
1. Eliberarea medicamentelor
prin farmacia veterinară
1. Eliberarea medicamentelor prin
farmacia veterinară
• Farmacia veterinară- Activități
– Prepararea, importul, exportul, vânzarea, deținerea şi
eliberarea medicamentelor de uz veterinar

• Obiective:
– asistența cu produse medicinale de uz veterinar,
– produse de igienă, cosmetice,
– instrumentar,
– produse din plante medicinale,
– hrană pentru animale, suplimente nutritive
– alte produse de uz veterinar
Farmacia veterinară
• Poate deține şi comercializa numai produse medicinale de
uz veterinar pentru care au autorizație de comercializare
pe teritoriul României

• Firma unității farmaceutice veterinare (litere albastre pe


fond alb)

– Tipul de unitate (farmacie veterinară, depozit farmaceutic


veterinar, punct farmaceutic veterinar, pet shop)

– Denumirea unității
Farmacia veterinară
• Personalul farmaciei veterinare
– Personal cu studii superioare de
specialitate Medic veterinar -
conduce farmacia veterinară
– Personal cu studii medii de specialitate
– Personal administrativ

• Spațiul farmaciei veterinare


– Oficina, receptură, laborator, depozit
2. Eliberarea medicamentelor de
uz veterinar în farmacia
comunitară
2. Eliberarea medicamentelor de uz
veterinar în farmacia comunitară
• Obligațiile farmacistului:
– Cunoașterea speciilor animale
– Cunoașterea produselor de uz veterinar
– Identificarea problemei și a soluției
– Recomandarea unui produs fără efecte
secundare
• Proceduri adaptate ↔ eliberarea
medicamentelor de uz veterinar pentru
animale domestice și animale de companie
2. Eliberarea medicamentelor de uz veterinar în farmacia
comunitară

• Farmacistul verifică
– autenticitatea prescripției,
– numele medicului prescriptor,
– data prescripției, precum și
– specia la care se administrează medicamentul,
asigurându-se de o utilizare adecvată a acestuia
• Vigilență→ contraindicații specifice,
deturnarea medicamentelor de uz veterinar
2. Eliberarea medicamentelor de uz
veterinar în farmacia comunitară
• Prescripția medicală pentru medicamente de
uz veterinar
• Numele medicului veterinar, date de identificare cabinet veterinar
• Numele proprietarului
• Date de identificare privind animalul: specie, vârstă, sex, greutate
• Numele medicamentului sau DCI
• Posologie, cantitatea prescrisă și durata tratamentului
• Calea de administrare
• Data eliberării prescripției
• Parafa medicului veterinar
MEDICAMENTE DE UZ VETERINAR- TIPURI

• Forme farmaceutice
– comprimate, drajeuri, capsule, unguente, boluri,
soluții, emulsii, bujiuri, pesarii, supozitoare,
pulberi, ovule

• Preparate galenice
– tincturi, extracte, ape aromatice, siropuri,
săpunuri

• Preparate extemporae
– realizate pe baza de prescripției emisă de un
medic veterinar
Particularități ale medicamentului
veterinar

• Diversitatea speciilor↔ particularități anatomice

• Modalități de creștere și de administrare a


medicamentelor
• Medicină individuală sau colectivă
• Valori fiziologice- Câine
Parametru Valoare
Temperatura rectală 38,5 – 390C
Rase cu piele glabră: 40 – 410C
Frecvența respiratorie (respirații/min) Tânăr: 18 – 20
Adult: 16 – 18
Vârstnic: 14 – 16
Frecvența cardiacă Tânăr: 110 – 120
Adult: 90 – 100
Vârstnic: 70 – 80
Pubertate 6 – 12 luni (dependent de rasă)
Reproducere
Femela- Gestație: 58 – 65 zile , durata lactației: 2 luni
Mascul- Vârsta fecundității: 8 luni
• Valori fiziologice - Pisică
Parametru Valoare
Temperatura rectală 380C
Frecvența respiratorie 20-40
(respirații/min)
Frecvența cardiacă Tânăr: 130 – 140
Adult: 100 – 120
Pubertate 6 – 10 luni
Reproducere
Femela- Gestație: 58 – 65 zile , durata lactației: 2 luni
Mascul- Vârsta fecundității: 8 luni
Calcularea dozelor în terapia veterinară

• Doza medicamentoasă=
cantitatea de substanță medicamentoasă
administrată pentru a obține efectul
farmacodinamic dorit

• Clasificarea dozelor- după efect


Doza terapeutică (eficace)
Doza toxică
Doza letală
Doza medicamentoasă
• Factorii care influențează doza:

1) Specia
2) Vârsta
3) Starea fiziologică
4) Starea de întreținere
5) Sexul
6) Evoluția afecțiunii
7) Calea de administrare
8) Repetarea si asocierea medicamentului
9) Temperatura ambiantă
10) Stresul
11) Starea patologică
Factorii care influențează doza
1) Specia
• Caracteristici ale tubului digestiv la animale
– Diferențe- rumegătoare, carnivore, omnivore
– Rumegătoare →
• rumen, rețea, foios
– Prestomace- mucoasă de natură esofagiană- fară fermenți digestivi
(prelucrare mecanică a furajelor)
– Pasajul prin prestomace→ descompunerea unor substanțe medicamentoase
→ ↓ acțiunea farmacodinamică
– Ex. derivați antrachinonici, glicozide cardiotonice

• cheag- stomacul adevărat, secretor


– Consecințe - dozele adm la rumegătoare > în comparație cu alte
specii de animale
Factorii care influențează doza
1) Specia
• Doza/Kgcorp- animale de talie mică > Doza/Kgcorp animale de
talie mare
• Animale talie mică- metabolism mai rapid (doze/kgcorp 2-4 x >)
• Cele mai mari doze- păsări

Calcularea dozelor in funcție de specie


Cal (400 kg) Doza 1
Vacă (400 kg) Doza 1-1.5
Oaie (50 kg) (1/8 cal) Doza 1/5- 1/6
Porc (50 kg) (1/8 cal) Doza 1/5-1/8
Câine (10 kg) (1/40 cal) Doza 1/10-1/16
Pisică (2 kg) (1/200 cal) Doza 1/20-1/32
Pasăre (1 kg) (1/400 cal) Doza 1/20-1/40
Dozele administrate la animal
comparativ cu dozele administrate
la om
Specia Doza administrată
Vacă 24 x >
Cal 16 x >
Oaie 3x>
Capră 3x>
Porc 3x>
Câine = doza adm la om
Pisică 1/2 din doza adm la om
Factorii care influențează doza-
1) Specia
• Specii sensibile
– Bovine -preparate mercuriale
– Cabaline -fenotiazină și procaină
– Câini - sulfamide
– Pisici- fenol și aspirină (deficit glucuroniltransferaza)
– Păsări – NaCl
• Specii rezistente
– Cabaline, câini- doze↑ fenilbutazonă (descompun subst de
150 x mai rapid )
– Iepuri- atropină, cardiotonice digitalice
– Șobolani- doze de 100x >
Alți factori care influențează doza

2) Vârsta
- Animale în vârstă- doză ↓- deficiențe de metabolizare și eliminare

3) Starea fiziologică
- Femele gestante – doze cu 5-10% <

4) Starea de întreținere
- Animale cahectice- doze < ↔ activitate ↓ enzime microzomale hepatice
- Animale obeze- doze/kgcorp <

5) Sexul
- Doza /kgcorp =
- ! Diferă greutatea
- Ex.- șobolani- mai rezistenți la acțiunea unor substanțe deprimante SNC
(barbiturice, analgezice opioide)
Alți factori care influențează doza
6) Calea de administrare
- Doze > administrare per os sau intrarectală

7) Temperatura ambiantă
- temperatură ↑ → scădere a proceselor metabolice
(biotransformare încetinită) → scăderea dozelor

8) Stresul
- Nivel ↑ adrenalină →vasoconstricție→ ↓ eliminarea

9) Starea patologică
- ”Factorul individ” sau ”Factorul constituție”- determinat de
starea funcțională a organelor interne
Factori patologici care modifică acțiunea
medicamentelor
• Starea tractului GI - viteza de absorbție a medicamentelor administrate
oral

• Afecțiuni cronice sau acute ale ficatului


– reducerea activității enzimelor care metabolizează medicamentele datorită
afectării hepatocitului
– reducerea eficienței sistemului secretor hepatobiliar datorită insuficienței
hepatocelulare
– modificări ale debitului sanguin hepatic
– reducerea sintezei proteinelor plasmatice și modificarea legării substanțelor
medicamentoase
– ascite, edeme periferice → creșterea volumului de distribuție→ prelungirea t1/2
Factori patologici care modifică acțiunea
medicamentelor
• Afecțiuni renale
– scădere a clearance-ului→ acumularea substanței medicamentoase (toxicitate)
– modificarea legării de proteinele plasmatice
– modificarea balanței acido-bazice
– uremie, hipo sau hiperkaliemie, hipo sau hipernatremie, deshidratare si hipo
sau hipertensiune

• Bolile cardiovasculare

• Tulburările neurologice

• Alte stări patologice


Concluzii
o Rolul farmacistului în domeniul veterinar –
direcție de activitate puțin exploatată în
prezent

o Acțiunea medicamentelor este influențată


de factori fiziologici şi patologici

o Dozele administrate la animale depind în


principal de specie și de greutatea corporală