Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Data: 15 – 05 – 2012

Clasa: a III-a A

Unitatea de învăţământ: Şcoala ,, Elena Cuza’’

Propunător: Doboş Gabriela (căs. Tancău)

Aria curriculară:Matematică şi Ştiinţe ale naturii

Obiectul: Matematică

Unitatea de învăţare: Elemente intuitive de geometrie

Subiectul lectiei: Corpuri geometrice

Tipul lecţiei: predare-învăţare

Durata: 45 min.

Scopul: familiarizarea cunoştinţelor despre elemente intuitive de geometrie; însuşirea cunoştinţelor despre corpuri geometrice;

Obiective operaţionale:

O1: Să recunoască formele feţelor unor corpuri geometrice prezentate;

O2:Să identifice, în mediul înconjurător obiecte asemănătoare corpurilor geometrice prezentate;

O3: Să recunoască corpurile geometrice învăţate ;

O4: Să unească, cu o linie, fiecare obiect cu corpul geometric asemănător;


O5: Să descrie corpurile geometrice prezentate;

O6: Să completeze tabelul;

Strategii didactice:

Metode, tehnici, procedee: observarea, explicaţia, conversaţia, lucrul cu manualul, demonstraţia, exerciţiul, expunerea

Materiale şi mijloace: obiecte, corpuri geometrice, planşe didactice, manualul, fişe de lucru

Forme de organizare: frontal, individual

Bibliografie:

- C. Petrovici, Metodica predării matematicii în învăţământul primar, Manual Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, anul III,
sem. I, Editura UAIC Iasi, 2011

- Mariana Mogoş, Ştefan Pacearcă, Manual, Matematică clasa a III-a;

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Ob. Strategii didactice


Nr. Secventele lecţiei Op. Activitate propunător Activitatăţile elevilor Metode, Mijloace Forme de Evaluare
crt tehnici de inv. organizare
1. Moment Observ dispoziţia elevilor şi Elevii îşi pregătesc
organizatoric dacă au materialele necesare materialele necesare
1 min. pentru deşfăşurarea lecţiei în lecţiei
condiţii optime
2. Verificarea -Ce aţi avut de pregătit pentru Prezintă titlul lecţiei Conversaţia Caiete Frontal
cunoştinţelor astăzi ? precedente. Răspund la
însuşite anterior - Ce temă aţi avut? întrebările de
5 min. verificare. Citesc tema.
3. Captarea atenţiei - În afară de cerc , ce alte figure Patratul , dreptunghiul, Conversaţia Evaluez
3 min. geometrice aţi mai învăţat? triunghiul cunoştinţe
- Ce fel de forme sunt acestea? Forme plane le elevilor
Mai cunoaşteţi si alte tipuri Forme spatiale despre
de forme? figure
geometric
învăţate
4. Anunţarea temei Astăzi vom învăţa despre forme Expunerea Tabla
şi a obiectivelor spaţiale şi anume despre
3 min. corpuri geometrice . Le vom
numi care sunt acestea, le vom
analiza, le vom descrie . Notează titlul lecţiei în
Scriu titlul lecţiei pe caiete
tablă,,Corpuri geometrice’’
5. Dirijarea învăţării Prezint elevilor obiectele Frontal
20 min. confecţionate de mine. Observarea Observare
O3 -Îmi puteţi spune ce sunt Intuiesc obiectele Expunerea sistematic
acestea? Recunoaşteţi vreunul prezentate ă
din ele? Corpuri
Să observăm cubul ! geometrice
Prezint cubul, îl rotesc pentru Urmăresc , cu atenţie Observarea
a se observa feţele lui . cubul
Stabilesc că feţele lui sunt
O1 pătrate . Notează definiţia Explicaţia
Formulez apoi definiţia corpurilor geometrice
corpurilor geometrice: în caiete
corpurile care au ca suprafeţe
figuri geometrice se numesc
corpuri geometrice
Stabilesc că, cubul are 6 feţe, 8 Desenează cubul pe Cubul
vârfuri şi 12 muchii. caiete
Redau desenul la tablă. Solicit
O2 copiilor să identifice în mediul Caută cu privirea Rigla
apropiat obiecte care au împrejur şi numesc
aceeiaşi formă. exemple
Observarea Corpuri
Prezint apoi cuboidul. geometrice
Stabilesc ce figuri geometrice
reprezintă feţele sale, câte feţe Explicaţia Cuboid
are.Cuboidul are 6 feţe, 8
O1 vârfuri , 12 muchii. Feţele sunt Rigla
în formă de dreptunghi.
Redau desenul la tablă. Solicit Frontal
O2 copiilor să identifice în mediul Tabla
apropiat obiecte care au
aceeiaşi formă.
Prezint cilindrul.
- Câte feţe plane are (feţe pe
O1 care poate sta) un cilindru? Ce Observarea
formă au ele? (de cerc) Ce mai Formulează răspunsuri Cilindrul
observaţi? (se rostogoleşte) la întrebări.
Dar cubul se rostogoleşte? (nu Explicaţia
are forme rotunde, are muchii
şi colţuri) Desenează cilindrul pe Foaie de
Desenez cilindrul pe tablă. caiete. caiet
Rulez apoi o foaie de caiet pe Tabla
latimea ei si o ţin aşa un minut
maxim apoi îi dau drumul .
-Ce observaţi?
O2 - Daţi exemple de obiecte care Pahar, borcan, cutie de
au această formă. vopsea,etc.
Prezint sfera Sfera
- Aceasta este o sferă Observaţi Observarea Mingea
că o sferă arată la fel din orice
direcţie am privi-o. (se poate
rostogoli în orice direcţie). Explicaţia
Desenez sfera pe tablă. Desenează sfera pe
- Daţi exemple de obiecte care caiete Tabla
O2 au această formă! (o minge de Frontal
tenis, glob terestru, o
portocală)
Prezint copiilor conul
- Acesta este un con.Are feţe Observarea
O1 plane şi sub ce formă? (una în Conul
formă de cerc) Se verifică apoi Explicaţia
cu elevii dacă se poate
rostogoli şi se observă că se Urmăresc cu atenţie
rostogoleşte pe o direcţie explicaţiile apoi
circulară. desenează conul pe Tabla
Desenez conul la tablă. caiete
Daţi exemple de obiecte care
O2 au formă de con! (un coif de Dau exemple de
clovn, o îngheţată la cornet, un obiecte în formă de
turn de biserică) con.
Prezint copiilor
piramida.Stabilesc ce figuri Piramida
geometrice reprezintă feţele
sale laterale (triunghiuri) şi Observarea
O1 ce figură geometrică Explicaţia
reprezintă faţa plană a
piramidei. Are un vârf, 4
colţuri, 8 muchii.
Desenez piramida la tablă. Desenează piramida în Rigla
Daţi exemple de obiecte care caiete Tabla
O2 au aceasta formă.
(acoperişurile caselor) Dau exemple.
Prezint apoi planşele pe
care sunt prezentate corpurile Urmăresc planşele cu Demonstraţ
corpurile geometrice ia
geometrice descompuse
descompuse Planse
pentru a se putea observa
Explicaţia
cum se poate construi
corpurile geometrice şi
anume: cubul, cuboidul,
cilindrul, conul, piramida.
Anexe 1, 2, 3,
6. Fixarea Solicit elevilor deschiderea Vor ieşi la tablă pentru Exerciţiul Caiete Frontal Evaluez
cunoştinţelor O5 manualului la pagina 93. rezolvarea exerciţiului Lucrul cu Tabla capacitate
7 min. Lucrăm exerciţiul 6.pe caiete şi manualul a de
la tablă. reţinere a
O6 informaţii-
lor
prezenta-
te
7. Asigurarea feed- O4 Înmânez elevilor fişa de lucru Rezolvă individual fişa Exerciţiul Fişa de Individual
back-ului de lucru. lucru
4 min.
8. Încheierea Fac aprecieri generale asupra Explicaţia Caiete Frontal
activităţii modului de desfăşurare a
2 min. lecţiei şi asupra implicării
elevilor. Dau tema pentru Notează tema pe caiete
acasă: Să construiască un corp
geometric, la alegere, din cele
învăţate astăzi.
Fişă de lucru

1.Uniţi corpurile geometrice cu figurile geometrice care le pot fi feţe.

2.Uneşte obiectele cu corpurile geometrice corespunzătoare şi scrie denumirea lor:

.................

.............. ............. ............ ................ ..............

S-ar putea să vă placă și