Sunteți pe pagina 1din 1

CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ „MATE +”

Ediţia I, Faza zonală, 27 februarie 2016


Bareme de corectare – clasa a III-a
Oficiu: 10 p

Subiectul 1 (10 puncte)

17 + 9 x 3 + 2 x (27 – 5 x 5) – 3 x (42 – 7 x 5) =
17 + 9 x 3 + 2 x (27 – 25) – 3 x (42 – 7 x 5) =
17 + 9 x 3 + 2 x 2 – 3 x (42 – 7 x 5) =
17 + 9 x 3 + 2 x 2 – 3 x (42 – 35) =
17 + 9 x 3 + 2 x 2 – 3 x 7 =
17 + 27 + 2 x 2 – 3 x 7 =
17 + 27 + 4 – 3 x 7 =
17 + 27 + 4 – 21 =
44+ 4 – 21 =
48– 21 = 27
10 operaţii x 1 p = 10 p

Subiectul 2 (25 puncte)

- 999 cel mai mare nr. impar de trei cifre identice – 5 p


- 453+547 = 1000 – 5 p
- 1 predecesorul lui 2 – 5 p
- 1000-1=999 – 5 p
- 999-999=0 – 5 p

Subiectul 3 (30 puncte)

- primul număr: 789 – 589= 200 10 p


- al treilea număr: 200 x 2 = 400 10 p
- al doilea număr: 589 – 400 = 189 10 p
3 situaţii x 10 p = 30 puncte
1 întrebare –5 p + 1 exerciţiu –5 p = 10p / aflare

Subiectul 4 (25 puncte)

- numărul elevilor din clasă: 35+ 1 = 36 5 puncte


- numărul fetelor: 36 : 4 = 9 5 puncte
- numărul băieţilor: 36 –9 = 27 5 puncte
- nr. băieţilor care joacă baschet: 27 : 3 = 9 5 puncte
- nr. băieţilor care nu joacă baschet: 27- 9 = 18 5 puncte
5 situaţii x 5 p = 25 puncte
1 întrebare –2,5 p + 1 exerciţiu –2,5 p = 5 p / aflare

 Total 100 puncte


 Se admite orice soluţie corectă.
 În cazul în care rezolvarea se realizează parţial corect, se va puncta ceea ce este scris
corect.