Sunteți pe pagina 1din 7

me -re pe-re pru-ne

nu-me Ni- na ne-ne


ma-me E-ma E-ne

ea ie mea
eu ia mei
ei ai mai

Eu am un mar.
Eu iau pe-re.
A-na ia un cre-ion.
E cre-io-nul ei.
Ma-re ra-ma
mu-re ra-na

Ma-ri-na l-ri-na
Ma-ri-a Ma-rin
Ma-ri-a-na ma-ra-ma
a-ra-ma mu-re

Ma-ri-na e ma-re.
I-ri-na e mai ma-re.
A-na a-re me-re.
Ma-ra a-re mu-re.
o-ra I-on
I-oa-na ou
nou o-rar
nor o-re
om moa-ra
Oa-na mo-rar

Ene e ma-ri-nar.
A-ri-na ia un o-rar.
Ea e ma-re.
I-ri-na a-re un ou.
E un ou ma-re.
Oa-na a-re un an.
O-ni-ca I-o-ni-ca Co-ri-na
Co-co A-u-ri-ca A-u-ri-ca

An-ca ca-na rac


Cri-na ca-ra-mea cor

Co-ri-na a-re un corn cu mac.


-Cor-nul meu e cu mac.

Ma-ri-na a-re o ca-ra-mea.


-Eu am o ca-ra-mea.

o ca-nã un mãr.
a-rã Ni-cã o-uã
ca-rã mi-cã no-uã
na-rã ma-ra-mã cã-ni
ra-rã coa-mã co-cori
Ma-ra ia ma-ra-ma ma-mei ei.
-Eu iau ma-ra-ma ma-mei.
A-ni-ca a-re o ie no-uã.
-Ia mea es-te no-uã.
La-le-le Ne-lu Li-na
Lu-ca Li-cã Li-li-ca
lin Cã-lin la-lea
lan I-li-e li-li-ac
loc La-u-ra I-lea-na
lac Ne-la I-li-e
La-u-ra a-re la-le-le.
Ne-la a-re li-li-ac.
I-lea-na a-re un crin.
I-lie a-re un mãr.

Cerc Ce-li-na
re-ce Mar-cel
ce-re Mar-ce-la
Mir-cea ceai
La Mar-ce-la
Ra-mo-na e la Mar-ce-la. Ea ce-re o ca-n ã
cu
ceai. Mar-ce-la ia ceai-ni-cul.Cea-iul
es-te re-ce.

Trac-tor Ta-nu
ta-ta toc
ta-re tun
tu-nel tre-ce
toc-mai tro-ti-ne-ta
car-te car-ton
tren tort
Tre-nul
E o-ra no-uã. Toc-mai tre-ce tre-
nul. Tre-nul e ma-re.
Ti-cu, An-ton, Ma-ri-e-ta, O-ti-lia au
tro-ti-ne-te.
Ca-tã-lin a-re un tren mic.
Tren tu-nel
tre-nul tu-ne-lul
tre-nu-lui tu-ne-lu-lui
tre-nu-ri-lor tu-ne-lu-ri-lor

sac sa-nie
So-ri-na sã-nii
sa-re So-rin
Si-mo-na sã-nã-ta-te

so-ra coa-se
som-nul sã-tul
as-cult as-cul-tã-tor
So-rin
Es-te sea-rã. So-rin a-re o car-te nO-Uã cu
a-ni-ma-le.Toa-te a-ni-ma-le-le sunt in-te-re-
san-te.
Ur-sul es-te ma-re.El a-re mul-te mu-re.
Cu-ma-tra es-te a-lã-turi.So-rin se cul-cã
la o-ra no-uã.