Sunteți pe pagina 1din 8

1 2

A1 Realizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire


1.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru contractare servicii de proiectare tehnica 2 lun
1.2 Obtinerea avizelor necesare pentru autorizatia de construire
1.3 Obtinerea autorizatiei de construire

A2 Realizarea lucrarilor de modernizare a retelei de irigatii


1 2
A1 Realizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire
1.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru contractare servicii de proiectare tehnica 2 lun
1.2 Obtinerea avizelor necesare pentru autorizatia de construire
1.3 Obtinerea autorizatiei de construire

A2 Realizarea lucrarilor de modernizare a retelei de irigatii


2.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru contractare servicii de executare a lucrarilor
2.2 Implementarea contractului aferent serviciilor de executare a lucrarilor

A3 Organizarea de intalniri periodice de informare a fermierilor privind utilizarea si intretinerea sistemului de irigatie
3.1 Realizarea materialelor de prezentare a modului de utilizare si intretinere a sistemului de irigatii
3 lu
Activitati si subactivitati

3.2 Derularea intalnirilor de informare a fermierilor

A4 Realizarea unui studiu de impact a investitiei


4.1 Contractarea unui furnizor de servicii de cercetare
4.2 Colectarea periodica de date, privind activitatea sistemului de irigatii

A5 Asigurarea mentenantei sistemului de irigatii pe o perioada de 5 ani post-proiect


5.1 Achizitia de servicii privind mentenanta sistemului de irigatii
5.2 Achizitia serviciilor de supervizare a mentenantei sistemului de irigatie

A6 Managementul Proiectului
6.1 Crearea echipei manageriale
3 lu
6.2 Urmarirea implementarii proiectului

A7 Activitati de promovare proiect


1
7.1 Organizare conferinta de presa la lansarea proiectului luna
7.2 Organizare conferinta de presa la finalizarea proiectului
Activitati
A1 Realizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire
1.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru contractare servicii de proiectare tehnica
1.2 Obtinerea avizelor necesare pentru autorizatia de construire
1.3 Obtinerea autorizatiei de construire

A2 Realizarea lucrarilor de modernizare a retelei de irigatii


2.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru contractare servicii de executare a lucrarilor
2.2 Implementarea contractului aferent serviciilor de executare a lucrarilor

A3 Organizarea de intalniri periodice de informare a fermierilor privind utilizarea si intretinerea sistemului de irigatie
3.1 Realizarea materialelor de prezentare a modului de utilizare si intretinere a sistemului de irigatii
3.2 Derularea intalnirilor de informare a fermierilor

A4 Realizarea unui studiu de impact a investitiei


4.1 Contractarea unui furnizor de servicii de cercetare
4.2 Colectarea periodica de date, privind activitatea sistemului de irigatii

A5 Asigurarea mentenantei sistemului de irigatii pe o perioada de 5 ani post-proiect


5.1 Achizitia de servicii privind mentenanta sistemului de irigatii
5.2 Achizitia serviciilor de supervizare a mentenantei sistemului de irigatie

A6 Managementul Proiectului
6.1 Crearea echipei manageriale
6.2 Urmarirea implementarii proiectului

A7 Activitati de promovare proiect


7.1 Organizare conferinta de presa la lansarea proiectului
7.2 Organizare conferinta de presa la finalizarea proiectului

Diagram
1 2 3 4 5
A1 Realizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire 6 luni
1.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru contractare servicii de proiectare tehnica 2 luni
1.2 Obtinerea avizelor necesare pentru autorizatia de construire
2 luni
1.3 Obtinerea autorizatiei de construire 3l
A2 Realizarea lucrarilor de modernizare a retelei de irigatii
Diagram
1 2 3 4 5
A1 Realizarea proiectului tehnic si obtinerea autorizatiei de construire 6 luni
1.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru contractare servicii de proiectare tehnica 2 luni
1.2 Obtinerea avizelor necesare pentru autorizatia de construire
2 luni
1.3 Obtinerea autorizatiei de construire 3l
A2 Realizarea lucrarilor de modernizare a retelei de irigatii
2.1 Realizarea procedurilor de achizitie pentru contractare servicii de executare a lucrarilor
2
2.2 Implementarea contractului aferent serviciilor de executare a lucrarilor

A3 Organizarea de intalniri periodice de informare a fermierilor privind utilizarea si intretinerea sistemului de irigatie
3.1 Realizarea materialelor de prezentare a modului de utilizare si intretinere a sistemului de irigatii
3 luni
Activitati si subactivitati

3.2 Derularea intalnirilor de informare a fermierilor

A4 Realizarea unui studiu de impact a investitiei


4.1 Contractarea unui furnizor de servicii de cercetare
4.2 Colectarea periodica de date, privind activitatea sistemului de irigatii

A5 Asigurarea mentenantei sistemului de irigatii pe o perioada de 5 ani post-proiect


5.1 Achizitia de servicii privind mentenanta sistemului de irigatii
5.2 Achizitia serviciilor de supervizare a mentenantei sistemului de irigatie

A6 Managementul Proiectului
6.1 Crearea echipei manageriale
3 luni
6.2 Urmarirea implementarii proiectului

A7 Activitati de promovare proiect


1
7.1 Organizare conferinta de presa la lansarea proiectului luna
7.2 Organizare conferinta de presa la finalizarea proiectului

Luna incepe
Luna incepere Durata Luna sfarsit
1 6 6
1 2 2
3 2 4
4 3 6
1 36 36
5 20 24
5 2 6
7 18 24
1 36 36
1 12 12
1 3 3
2 11 12
1 36 36
11 26 36
11 2 12
13 24 36
1 36 36
31 5 35
31 4 34
34 2 35
1 36 36
1 36 36
1 3 3
3 34 36
1 36 36
1 36 36
1 1 1
35 1 35

grama Gantt
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
luni
luni

3 luna
Sfarsit activitate 1
20 luni
grama Gantt
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
luni
luni

3 luna
Sfarsit activitate 1
20 luni
2 luni
18 luni
Sfarsit activitate 2
12 luni

11 luni
Sfarsit activitate 3
26 luni
2 luni
24 luni
Sfarsit activitate 4
5 luni
4 luni
2 luni
Sfarsit activitate 5
36 luni

34 luni
Sfarsit activitate 6
36 luni

1 luna
Durata

a incepere Durata
33 34 35 36
33 34 35 36

5 luni
4 luni
2 luni

1 luna

S-ar putea să vă placă și