Sunteți pe pagina 1din 5

TESTUL NR.

Subiectul I (42 puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat, apoi rezolvă cerinţele:

- Doamne – zise într-o zi Sfântu Petru – toate le-ai făcut bine şi cu multă iscusinţă pe acest pământ,
numai un lucru nu.
- Şi ce lucru Petre? – întrebă Dumnezeu cu un glas blând, căci mult iubea el pe Sfântu Petru, care-i dăduse
multe sfaturi înţelepte.
- Insectele ce le-ai lăsat să se târască pe pământ şi sub pământ, nu le-ai făcut bine, căci necăjesc pe
om.
- Bine, dacă zici tu Petre să nu mai fie, îţi voi face pe voie.
Şi aşa zicând porunceşte tuturor insectelor să se adune pe lângă el, iar după ce se adunară, Dumnezeu
le strânge binişor, le pune într-un sac şi leagă sacul la gură.
Tocmai când mântuise Dumnezeu treaba, iaca trece pe acolo o femeie. Dumnezeu o întreabă:
- Încotro te duci, copilă?
- În cutare loc.
- Dacă e aşa, mă rog ia sacul ăsta, că eu sunt bătrân şi-l du până la cutare groapă, unde să-l arunci
cum se află el, băgând bine de seamă, ca nu care cumva să dezlegi sacul.
(Ioan Şerb, Antologie – Cum a făcut Dumnezeu ciocănitoarea-
fragment)
A.
1. Scrie câte un sinonim contextual pentru următoarele cuvinte: iscusinţă, sfaturi, mântuise.
6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
2. Foloseşte în enunţuri forma de genitiv sau dativ a cuvintelor om, Sfântu Petru, copilă.
6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________
3. Extrage un adjectiv în cazul acuzativ şi un substantiv în cazul nominativ.
6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
4.…Menţionează valoarea morfologică a verbului a fi din enunţul Bine, dacă zici tu Petre să nu mai fie,
îţi voi face pe voie, şi alcătuieşte alte două enunţuri în care să ilustrezi alte valori. Precizează-le!
6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
_______________________________________________________
5.…Numeşte două moduri de expunere folosite în textul dat. 6p.
_______________________________________________________

B.
Într-o compunere, de 10-15 rânduri, alcătuieşte rezumatul textului dat. În redactarea rezumatului vei ţine
cont de următoarele:
 să identifici în text două secvenţe reprezentative; 2p.
 să surprinzi elementele esenţiale / ideile principale; 2p.
 să prezinţi, pe baza ideilor principale, sucesiunea evenimentelor;
4p.
 să respecţi convenţiile specifice rezumatului 3p.
 să respecţi limita minimă de spaţiu. 1p.

Subiectul II (36 puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat, apoi rezolvă cerinţele:

Aseară, prin grădina amorţită,


Din tufe de pelin cu frunze mici
A apărut în taină un arici, -
O mică vietate ghemuită.

Copiii l-au zarit de pe cerdac


Cum se mişca domol pe sub gutui,
Şi toţi au alergat în jurul lui.
Iar el a-ncremenit pe loc, posac,
Cum îl prinsese vremea pe cărare, -
Ca o perniţă sferică în care
O fată rea ca să se joace
A-nfipt o sumedenie de ace.

Am alungat copiii să se culce


Şi-n înserarea limpede şi dulce
Ce se lăsa din cer încetinel,
Am stat acolo singură cu el.

( Otilia Cazimir, Ariciul – fragment)


A.
1. Arată câte litere şi câte sunete conţin cuvintele: ghemuită, cerdac, încetinel:
6p.
_____________ _____________ ______________
_____________ _____________ ______________

2. Transcrie, din text, un epitet şi o personificare: 6p.


_____________________________________________________________________________________
_________________________
3. Notează două urmări fonetice ale prezenţei cratimei în structura dragostea-i:
6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
4. Precizează în 3-4 rânduri, care este, în opinia ta, semnificaţia versurilor subliniate pe text.
6p.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________
B.
Într-o compunere de 10-15 rânduri, descrie portretul unui animal îndrăgit de tine.
În compunerea ta vei ţine cont de următoarele repere:
 să menţionezi, cel puţin două trăsături fizice şi două trăsături morale;
4p
 să foloseşti descrierea ca mod de expunere; 2p.
 să ai un stil şi un conţinut adecvate cerinţei; 2p.
 să respecţi normele de ortografie , de punctuaţie şi de exprimare corectă..
2p.
 să respecţi limita minimă de spaţiu indicată. 2p.

Notă!
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p; coerenţe textului – 2p; registrul
de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia – 3p; punctuaţia – 2p; aşezarea corectă a
textului în pagină, lizibilitatea – 2p.)
Se acordă din oficiu 10 puncte

TESTUL NR. 10

Subiectul I (42 puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat, apoi rezolvă cerinţele:

De pe-o „bună dimineaţă”


Cu tulpină de cârcel,
A sărit un gândăcel
Cu mustăţile de aţă.

Alţi gândaci, mărunţi şi roşii,


Care-şi poartă fiecare
Ochelarii pe spinare,
Dorm la soare, somnoroşii!

Iar pe-un fir de păpădie,


Ce se-nalţă, drept, din iarbă,
Suie-un cărăbuş cu barbă,
În hăinuţă aurie.

Suie, mândru şi grăbit,


Să vestească-n lumea mare:
- Preacinstită adunare,
Primăvara a sosit!
(Otilia Cazimir, De pe-o „bună dimineaţă”)

A.
1. Transcrie din text un cuvânt cu diftong şi un cuvânt cu hiat. 6p.
_______________________________________________________
2. Motivează folosirea ultimei virgule din textul dat. 6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
3. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din text. 6p.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
4. Numeşte o trăsătură fizică şi o trăsătură morală ale gândăcelului desprise din text.
6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
5. Transcrie, din text, un vers în care este prezentă o personificare.
6p.
______________________________________________________
B.
Într-o compunere de 10-15 rânduri, povesteşte o întâmplare din viaţa animalelor, integrând două expresii
din textul dat.
În compunerea ta vei ţine cont de următoarele repere:
 să respecţi convenţiile unui naraţiuni; 4p.
 să ai un stil şi un conţinut adecvate cerinţei; 4p.
 să respecţi normele de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare corectă;
2p.
 să respecţi limita minimă de spaţiu. 2p.

Subiectul II (36 puncte)


Citeşte cu atenţie textul dat, apoi rezolvă cerinţele:

Măi bădiţă, floare dulce, La morişca de argint;


Unde te-aş găsi te-aş smulge, Şi te-aş cerne
Şi-acas la noi te-aş duce, Prin sprâncene,
Şi te-aş răsădi-n grădină, Şi te-aş frământa-n inele,
Şi te-aş secera cu milă; Şi te-aş da inimii mele
Şi te-aş face stog în prag, Să se stâmpere de jele…
Şi te-aş îmblăti cu drag;
Şi te-aş măcina mărunt
(Lucian Blaga, Antologie de
poezie populară, Doina)
A.
1. Foloseşte în enunţuri două cuvinte derivate de la adjectivul dulce:
6p.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2. Numeşte procedeul artistic dominant în text, notând două versuri în care acesta se regăseşte:
6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
3. Explică, în 2-3 rânduri, semnificaţia folosirii verbelor la modul condiţional-optativ:
6p.
_____________________________________________________________________________________
_________________________
4. Menţionează două trăsături prin care să justifici că poezia Doină culeasă de Lucian Blaga este o operă lirică
populară: 6p.
a)______________________________________________________
b)_____________________________________________________
B.
Redactează o compunere descriptivă de 10-15 rânduri în care să prezinţi imaginea unui sat de munte.
În compunerea ta vei ţine cont de următoarele repere:
 să alegi un titlu adecvat; 1p.
 să respecţi convenţiile unei descrieri; 4p.
 să ai un stil şi un conţinut adecvate cerinţei; 4p.
 să respecţi normele de ortografie, de punctuaţie şi de exprimare corectă.
2p.
 să respecţi limita minimă de spaţiu. 1p.

Notă!
Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p; coerenţe textului – 2p; registrul
de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2p; ortografia – 3p; punctuaţia – 2p; aşezarea corectă a
textului în pagină, lizibilitatea – 2p.)
Se acordă din oficiu 10 puncte

S-ar putea să vă placă și