Sunteți pe pagina 1din 3

SC REVINE IMPEX SRL Aprob,

SUCEAVA Administrator
Punct de lucru-bloc-Obcini VASILCIUC CEZAR
Nr 9 din 5.10.2007

INTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE A MUNCII LA


LUCRĂRI DE PREPARARE ŞI TURNARE BETOANE

A. PREPARAREA BETOANELOR

Curăţirea gropilor de încărcare a cupelor de betoniere (malaxoare) este permisă


numai după fixarea cupei în poziţie ridicată.
În timpul amestecului (preparării) betonului sau reparaţiilor cupa de încărcare a
betonierei trebuie să fie lăsată în jos.
Se interzice descărcarea ca şi curăţireqa tobelor şi a jgheabului betonierei în timpul
funcţionării cu ajutorul lopeţilor sau a altor unelte.
Este interzis accesul muncitorilor sub cupa betonierei când ea este ridicată şi nefixată în
această poziţie.
Curăţirea tobelor betonierei întreţuinerea sau repararea ei este permisă numai după
completa oprire a maşinii şi deconectarea ei de la sursa de curent electric
Betoniera va fi legată la o instalaţie de legare la priza de împământare.
Jgheburile şi tobele orizontale ale malaxoarelor cu mers continuu trebuie acoperite în
timpul funcţionării cu un capac sau cu o plasăd easăd e sârmă.
Coborârea muncitorilor în buncăre şi silozori deagregate care se încălzesc pe timpul
friguros cu ajutorul aburului, nu se permite decât după răcirea acestora.
Betonierele şi malaxoarele mobile trebuie să fie bine fixate pe locurile de lucru. În acest
scop ele se vor instala pe podine iar roţile lor vor fi prinse între saboţi fixaţi cu buloane.
Este interzisă apropierea de lisele cu ghidare ale cupei de încărcare precum şi alimentarea
manuală cu apă în timpul rotirii tobei.
Se interzice introducerea mâinilor în toba de amestec sau în cuva malaxorului în timpul
rotirii acestora.
Descărcarea betonului preparat se va face prin răstuurnarea comandată a tobei sau prin
deschiderea orificiului de evacuare.
În timpul repaosului cupa de încărcare va sta în poziţia de jos.

1
În cazul staţiilor de preparare montate pe eşafodaje pentru a descărca direct în
autocamioane sau buncăre, se vor lua măsuri speciale pentru a ămpiedica circulaţia
muncitorilor sub gurile de descărcare. Se interzice şederea muncitorilor pe capacul
malaxorului.
Coborârea muncitorilor în interiorul buncărelor sau silozurilor este permisă numai cu
aprobarea şefuluid e lucrări şi numai dupăc e s+au luat următoarele măsuri ; asigurarea
iluminatului interior cu lămpi portative la tensiune de 24 v, muncitorul va fi dotat cuc
entură de siguranţă şi cu frânghie a cărui capăt va fi dirijat de un alt muncitor care va
supraveghea coborârea iar alimentarea buncărului va fi oprită.
Terenul din jurul amestecătoarelor de beton va fi curăţat şi fără a fi blocat.

B. TURNAREA BETONULUI

Înainte de turnarea betonului şeful şantierului este obligat să controleze modul de


soliditate de fixare şi consolidare a cofrajelor, rezistenţa schelei de susţinere şi podina de
lucru întocmind un proces verbal de recepţie.
În cazul turnării betonului la o h mai mare de 1.5 m podinele de lucru a betoniştilor
trebuie împrejmuite cu balustrade cu balustrade şi scânduri de margine.
În cazul turnării betoanelor pentru executarea de acoperiţuri, cornişe , luminatoare etc.
Care au o înclinaţie mai mare de 30 de grade, betoniştii vor folosi în mod obligatoriu
centura de siguranţă ce se va lega prin frânghii de elementele d erezistenţă ale
construcţiei.
Turnarea betonului la adâncimi mai mari de 1.5 m de la nivvelul podinei de lucru, trebuie
făcută cu ajutoorul jgheaburilor care vor fi bine fixate de schelele de susţinere ale
cofrajului.
La compactarea betonului cu ajutorul vibratoarelor este obligatoriu să s erespecte
următoarele:
a. carcasa vibratorului trebuie să fie legată la pământ iar muncitorii vor purta ăn
timpul lucrului galoşi şi mănuşi electroizolante
b. conductorii electrici care alimentează cu energie vibratorul trebuie să fie
flexibili şi izolaţi în tub de cauciuc.
c. Se interzice folosirea vibratoarelor defecte. Atunci când în timpul lucrului se
constată defectarea vibratoarelor, ele trebuie imediat deconectate şi predate
electricianului pentru verificare.
d. În timpul deplasării vibratorului cum şi la întreruperile lucrului oriât de scurte,
se va deconecta obligatoriu vibratorul de la reţea
e. Instalaţiile electrice necesare punerii în funcţiune a vibratoarelor se vor executa
cu respectarea regulilor şi normelor de protecţia muncii (instalaţii electrice
pentru şantierele de construcţtii)

2
Este interzis accesul muncitorilor în zona apropiată construcţiei înc are este
posibilă căderea betonului în timpul turnării.
Roabele, containerele cu ajutorul cărora se transportă betonul trebuie să fie
orespunzătoare, verificându-se starea lor înainte de lucru.
Circulaţia pe cofraje pentru transportul betonului după ce s+a montat armătura
trebuie să se facă pe podine speciale de inventar aşezate pe capre.
Schelele şi eşafodajele pentru transportul betonului trebuie să aibă o podină
continuă cu o lăţime de cel puţin 1.2 m împrejmuită cu balustradă şi scânduri de bord.
Golurile din podină destinate alimentării cu beton sau turnării betonului trebuie
acoperite în timpul lucrului.
În cazul utilizării pompelor pentru transportul betonului sunt necesare următoarele:
a. conducata pentru transportul betonului trebuie încercatî la o presiune
hidraulică de cel puţin 30 atm
b. înainte de a se introduce betonul în conducte trebuie verificate înădirile
şi racordurile tronsoanelor conductelor de beton
c. demontarea pompei sau conducte pentru transportul betonului trebuie
făcută numai după oprirea funcţionării instalaţiei
d. legătura între mecanicul pompei şi locul de turnare a betonului trebuie
să fie asigurată prin dispozitive de semnalizare acustice sau luminoase.

Serviciu extern de prevenire si protectie

Ing.Lucian Barbu

S-ar putea să vă placă și