Sunteți pe pagina 1din 1

Seminar 4 – Managementul aprovizionării și vânzărilor

1. În urma trimiterii cererilor de ofertă, au fost primite opt oferte. Informațiile precizate în oferte sunt:
Furnizor Cantitatea maximă Preț (uv/t) Distanța (km) Tariful de transport Condiții de
contractabilă (t) (uv/t-km) livrare
F1 40 100 120 2 EXW
F2 60 105 120 2 EXW
F3 80 110 100 2 EXW
F4 40 110 100 2 EXW
F5 60 105 80 2 EXW
F6 80 100 80 2 EXW
F7 60 300 1000 2 DDP
F8 80 320 1000 2 DDP
Unitatea economică are nevoie de 160t resursă materială.
Să se determine:
a. furnizorii de la care se va procura resursa materială și în ce cantități;
b. costul total generat de varianta aleasă;
c. costul mediu.

2. O tipografie consumă lunar 50 tone de hârtie. Aceasta se poate aproviziona de la un producător care
livrează în cantități minime de 100 de tone la un preț de 100 uv/t sau în cantități minime de 150 de tone
la un preț de 90 uv/t. Prețul de vânzare este stabilit în condiția de livrare „franco depozit furnizor”.
Sediul producătorului se află la 250 km față de tipografie.
O a doua sursă de aprovizionare este un distribuitor care oferă hârtia la un preț de vânzare de 150 uv/t
în condițiile de livrare „franco depozit beneficiar” și este situat la 20 km de tipografie.
Tariful de transport practicat de orice cărăuș este de 0,2 uv/t-km.
Care este cea mai avantajoasă sursă de aprovizionare din punct de vedere economic?