Sunteți pe pagina 1din 1

Epoca pietrei şi epoca metalelor

Epoca pietrei
Preistoria – începe odată cu apariţia omului şi se termină atunci când au apărut scrierea şi
primele state
Epocile pietrei – paleoliticul
- mezoliticul
- neoliticul
- omul din epoca pietrei era – culegător şi vânător
- migrator, se adăpostea în păduri, scorburi, peşteri
- după descoperirea focului şi alte invenţii omul epocii pietrei s-a ocupat de :
- domesticirea animalelor (păstoritul)
- cultivarea plantelor (agricultura)
- meşteşugurile (ţesutul, olăritul)
- construirea locuinţelor
- la început, omul avea unelte din piatră
- oamenii – organizaţi la început în: - cete de vânătoare, apoi în ginţi şi triburi
Epoca metalelor:
- epoca bronzului şi eopoca fierului
- omul îşi făureşte arme din metal
- primul metal folosit: cuprul, apoi bronzul şi fierul
- a apărut comerţul (trocul)
Viata spirituală a omului preistoric
- nu avea o religie – credea în duhuri rele şi duhuri bune
- pictează pereţii peşterilor şi stâncilor – picture rupestre