Sunteți pe pagina 1din 2

STATELE MEDIEVALE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC

Formarea statelor medievale româneşti

Voievodatul Transilvaniei
- voievodatul – este o unitate administrativă medievală condusă de un voievod
- în cronica sa intitulată “Faptele ungurilor” – Gesta Hunganorum , notarul Anonymus al regelui Bela al
-III - lea a relatat contactul ungurilor cu spaţiul Transilvaniei, atestând structurile politice existente la
momentul venirii acestora.
- între Dunăre şi Tisa stăpânea ducele Bulgariei, Kean cel Mare, şi pământul era locuit de slavi şi de
bulgari
- între Tisa, Mureş şi Someş – ducatul lui Menumorut - cetate la Biharia (Bihor)
- între Tisa, Mureş, Dunăre şi Carpaţi - ducatul lui Glad – cetate la Morisena (azi Cenad)
- între bazinele Someşului Mic, Almaşului şi până la Poarta Meseşului ducatul lui Gelu - cetete la Dăbâca
- Gelu era de origine română şi stăpânea un stat româno-slav
- Menumorut şi Glad erau de origine bulgară, ducatele lor fiind sub suzeranitate bulgară sau bizantină
- ungurii au cucerit Transilvania, aducând colonişti ptr a-şi putea păstra stăpânirea
- secuii – colonizaţi în Bihor, în zona Târnavelor, Mureş, Harghita, Covasna
- organizaţi în trei scaune (Trei Scaune, Ciuc, Odorhei)
- saşii - aduşi din Saxonia, Flandra, zona Rinului – colonizaţi în Sibiu, Orăştie, Ţara Bârsei
- au fondat oraşe cu rol economic şi militar – Sibiu, Sighişoara, Orăştie, Braşov
- cavalerii teutoni se aşează în Ţara Bârsei
Ţara Românească
- cunoscută istoric şi ca Ungro-Vlahia sau Valahia
- ungurii cuceresc şi teritoriile aflate dincolo de Carpaţi
- în 1310 Basarab I, stăpânea întregul terit. al Tării Româneşti
- 9-12 noiembrie 1330 – bătălia de la Posada, între Basarab I şi regele Ungariei, Carol Robert de Anjou –
eliberarea Tării Româneşti de sub dominaţia maghiară
- Letopiseţ cantacuzinesc, o cronică datată pe la 1568 relatează că Țara Românească a fost fondată de un
anume Radu Negru (Negru Vodă), voievod din Transilvania care ar fi „descălecat” împreună cu mai mulţi
cnezi şi ar fi devenit domn al Tării Româneşti
Moldova - întemeierea Moldovei a fost rezultatul unui “descălecat”