Sunteți pe pagina 1din 2

Etnogeneza româneascã

- etnogeneza pop. roman (gr. etnos=natiune/popor, genesis=naştere) – începe odată cu atestarea geto-
dacilor creatorii unei mari civilizaţii a antichităţii
- prima informaţie scrisă despre geto-daci - în 514. î.Hr, Herodot “părintele istoriei”- îi numeşte “cei
mai viteji şi mai drepţi dintre traci”
Romanizarea
- poporul român – rezultat din romanizarea triburilor trace, în primele veacuri ale erei creştine, pe
ambele maluri ale Dunării, între Balcani şi Carpaţii Nordici, între Tisa şi Nistru
- procesul de romanizare, s-a început cu mult înainte de cucerirea Daciei de către romani – în anul 15
d. Hr când a fost organizată provincia romană Moesia, geto-dacii vin în direct cu lumea romană.
- după cucerirea romană şi trasformarea Daciei în provincie romană (106 d.Hr.) procesul de
romanizare se intensifică.
- prin romanizare se intelege insuşirea de catre daci a obiceiurilor, credintelor, culturii romane şi a
limbii latine.
- principalii factori ai romanizarii: armata romană (veteranii),  administraţia romană, colonistii adusi
de Traian din toate colturile imperiului, cultura romană şi in mod deosebit, limba latină
- romanizare a fost un proces ireversibil; prin contopirea celor doua civilizaţii (dacică si romană) s-a
format populatia daco-romană, care stă la baza formării poporului român şi a limbii române.
- creştinismul la rândul său a fost un factor esenţial în procesul de romanizare
Marile migraţii
- criza generală din imperiu, ameninţarea pop.migratare, duc la retragerea aureliană 271 d.Hr–
părăsirea Daciei de către romani
- în fosta provincie pătrund populaţii barbare: dacii liberi, goţii (vizigoţii) , în sec V – hunii, gepizii,
longobarzii, avarii, slavii
- slavii - cea mai mare influenţă asupra daco-romanilor; - lb slavonă devine în sec IX, X limba
liturgică a bisericii, limba de cancelarie a primelor voievodate româneşti
- migratorii târzii au fost – maghiarii, pecenegii, cumanii
Colonizările medievale
- după cucerirea Transilvaniei şi Banatului – regii maghiari colonizează aceste ţinuturi
- secuii – colonizaţi în Bihor, în zona Târnavelor, Mureş, Harghita, Covasna
- saşii aduşi din Saxonia, Flandra, zona Rinului – colonizaţi în Sibiu, Orăştie, Ţara Bârsei
- în sec XIII – cavalerii teutoni se aşează în Ţara Bârsei
- 1247 printr-o diplomă regii unguri – au acordat Ordinului cavalerilor Sf. Ioan din Ierusalim
(ioaniţi), Ţara Severinului până la Olt