Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Analiza poziţiei financiare pe baza activului net, lichidităţii şi solvabilităţii


2. Analiza structurii patrimoniale a întreprinderii,
3. Analiza corelaţiei dintre FR-NFR-TN şi a ratelor financiare care pot fi stabilite pe seama
acestora.
4. Analiza factoriala a viteyei de rotatie a activelor circulante.
mii lei
Nr. crt. INDICATORI P0 P1
1 Active imobilizate 154.200 162.400
2 Active circulante, din care: 765.300 788.900
3 Stocuri 270.970 388.000
4 Creanţe 350.240 275.000
5 Investiţii financiare pe termen 76.900 70.400
scurt
6 Disponibilităţi 67.870 55.500
7 TOTAL ACTIV 919.500 951.300
8 Capital propriu 410.000 422.000
9 Datorii pe termen lung (Împrumuturi pe 230.400 270.000
termen lung)
10 Datorii pe termen scurt, din care: 279.100 259.300
11 Credite pe termen scurt 50.200 68.500
12 TOTA PASIV 919.500 951.300
13 Cifra de afaceri 1.320.400 1.870.900
14. T 360
2. Să se interpreteze economic:
a.
I AI= 102%
I Kper = 101%,
I PT = 107%.
b.
I Dat Tot = 112%
I AT = 105%,
I AI = 106%.
c.
I FR = 107%,
I NFR = 106%,
ICA= 104%.
d.
I AT = 109%,
I AI = 106%,
I K pr = 108%.
e.
I K per = 109%,
I Kpr = 105%,
I PT = 107%.
f.
I AC = 102%,
I St = 104%,
I D Crt = 96%,
I Cr = 101,5%.
4. Analiza factorială a vitezei de rotaţie a activelor circulante şi reflectarea modificării
acesteia asupra principalilor indicatori economico-financiari ai întreprinderii.
Nr. crt. INDICATORI (lei) P0 P1
1 Cifra de afaceri 7.890.800 6.565.260
2 Active circulante din care: 1.320.900 980.500
3 Stocuri 560.000 450.000
4 Creanţe 760.900 530.500
5 Suma împrumuturilor 180.000 230.000
6 Suma dobânzii 1800 3900
7 Cota de impozit pe profit 16 16
1. Creanţele sunt evaluate la preţuri de vânzare fără TVA
2. T= 360 zile