Sunteți pe pagina 1din 1

Cap. III.

Analiza potenţialului intern


Analiza Resurselor umane

1. Analiza factorială a productivităţii medii anuale a muncii, calculată în funcţie de producţia


obţinută destinată livării.
mii lei
Nr INDICATORI P0 P1 INDICI %
1 Producţia obţinută destinată livării (Qf) 620 000 775 710 125,1
2 Număr mediu salariaţi – persoane (Ns) 80 78 97,5
3 Numărul mediu de zile lucrate - zile (Nz) 250 255 102
4 Durata medie a zilei de lucru – ore (Nh) 7,25 7,5 103,4
5 Productivitatea medie orară recalculata (mii - 4,35
lei/ora) (Whrec)
6.
7.
8.

2. Analiza mişcării personalului:


salariaţi
Nr INDICATORI N-1 N
crt.
1. Numărul mediu de personal (Ns) 350 320
2 Numărul de persoane angajate (I) 54 15
3 Numărul de persoane ieştie (E) 70 42
4
5
KMT =( I+E) / Ns Gs = 1- KMT
4. Să se interpreteze economic situaţiile:

IWz =108%,
IWh = 103%
IWa = 105%
Conf. univ. Anca Maria Hristea