Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA DE ȘTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN

AGRICULTURĂ ŞI DEZVOLTARE RURALĂ

REFERAT

SPECIALIZAREA:
INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE
PUBLICĂ ȘI AGROTURISM
DEPARTAMENTUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT CU
FRECVENȚĂ REDUSĂ

DISCIPLINA:
TOPOGRAFIE, CADASTRU SI DESEN TEHNIC
PARTEA I – TEMA1

ANUL: I
STUDENT: VESELU(STROE) ALEXANDRA DENISA
TEMA 1

UNITATILE DE MASURA IN TOPOGRAFIE - SCARI TOPOGRAFICE

        Stiinta masurarilor terestre are ca obiectiv totalitatea operatiilor de teren si


calculele efectuate in vederea reprezentari pe plan sau harta intr-o anumita
proectie 19219k1014t si la o anumita scara a suprafetei terestre.

         Stiinta masuratorilor terestre contine urmatoarele ramuri principale:


          
  - Geodezia se ocupa cu studiul formei si dimensiunilor pamintului si a
metodelor precise de determinare si prezentare a suprafetei lui, tinind seama de
forma sferica a pamintului, pentru a determina pozitia exacta a unei retele de
puncte fixe care servesc ca puncte de sprijin pentru masuratorile topografice.

 - Topografia topometria sau geometria este disciplina care se ocupa cu tehnica


masuratorilor pe suprafete mici, intrucit distantele de lucru sunt limitate, in
masuratorile topografice nu se tineseama de curbura pamintului

Topografia in acceptiunea obisnuita are citeva capitole:

Planimetria are ca obiect cunoasterea aparaturii si metodelor de lucru pentru


efectuarea ridicarilor planimetrice, unde se intelege operatiile de teren si
calculele necesare pentru transpunerea in plan orizontal (x,y,z,) a punctelor
caracteristice ale conturilor suprafetelor si detaliilor din teren.    
    
         Nivelmetru are drept scop determinarea diferentilor de nivel dintre puncte
si a cotelor unor puncte caracteristice, studiaza de asemenea , aparatele si
metodele de lucru caracteristice ridicarilor nivelitice precum si metodele de
reprezentare a reliefului pe planuri, harti sau machete.

         Cadastru funciar constituie un asamblu de actiuni tehnice, economice si


juridice intreprinse de stat, prin care se realizeaza cunoasterea si inventarierea
sistematica si permanenta a fondului funciar al tarii, cadastru agricol se ocupa de
evidenta terenurilor agricole.

         Topografia speciala se ocupa cu masuratori specifice unor domenii de


activitati aplicative; poate fi topografie agricola, forestiera, de constructi,
miniera, militara. Avind raporturi de interdepedenta cu celelante discipline din
domeniul masuratorilor terestre.
         Cartografia are ca obiect intocmirea planurilor si hartilor intr-o proectie
data, precum si metodele de micsorare , marire, multiplicare, manipulare si
pastrare a acestora.

         Fotogrametria se ocupa cu intocmirea hartilor pe baza unor fotografii


speciale numite fotograme.

         Teledetectia se refera la totalitatea metodelor care fac posibila obtinerea de


informatii asupra unui corp.
                  

                   UNITATILE DE MASURA IN TOPOGRAFIE

         In lucrarile de topografie se executa in mod frecvent masurari de distate,


suprafete si unghiuri, fie pe teren, fie pe reprezentari ale acestora, planuri si
harti. Distantele, suprafetele si unghiurile se exprima in diferite unitati de
masura si in multipli sau submultipli ai acestora.

         Unitatile de masura pentru distante (lungimi) - unitatea de masura


fundamentala pentru masurarea distantelor in sistemul international de masurari
este metru care reprezinta aproximativ a patruzeci de milioane parte a
circuferintei globului pamintesc.

         Unitati de masura pentru suprafete - in prezent in tara noastra este


generalizat masurarea suprafetelor sistemului international avind ca unitate de
masura metru patrat (m2 sau mp)

         Unitati de masura pentru unghiuri - in topografie unghiurile se masoara in


grade, minute si secunde sexagesimale sau centesimale.
                  

SCARI TOPOGRAFICE

         Lungimile masurate pe teren, reduse la orizont, se transpun pe plan prin


reducerea (micsorarea) lor de un numar de ori.
         Scara topografica este raportul dintre distantele de pe plan sau harta si
distantele orizontale masurate pe teren, ambele exprimate in aceeasi unitate de
masura.
         Scari numerice - se exprima sub forma unei fractii ordinare (1IN) sau sub
forma unei impartiri (1:N), la scarile de micsorare folosite in topografie,
numaratorul este intodeuna egal cu o unitate (unu), iar numitorul (N) este un
numar intreg, care arata de cite ori distantele orizontale din teren sunt mai mari
decit distantelecorespunzatoare, reprezentate pe plnan sau harta respectiva.
Numitorul scari (N) indica de cite ori sau micsorat lungimile din teren pentr a fi
transpuse pe pla sau harta.

         Cu cat numitorul scari (N) este mai mic, scara planului sau hartii este mai
mare, si invers.

         Reprezentarile la scari mari, de la 1; 500 pina la 1;10000 inclusiv, se


numesc planuri. Hartile sunt reprezentari la scari mici, de la 1;10000 sau mai
mici (avindnumitorul mai mare; 1; 20000, 25000, 50000, 200000, 1000000).
Scarile peste 1; 500 sunt relevee.

         In agricultura, horticultura si cadastru agricol se utilizeaza mai ales planuri


la scarile 1; 10000; 1: 5000; 1:2000, iar pentru proectarea unor forme mici,
plantatii parcuri sau constructii agricole 1:1000; 1:500, iar pentru detalii,
relevee(la scari mai mari de 1:500)in functie de marimea suprafetei de
reprezentat, de numarul si desimea detaliilor care trebuie reprezentate pe plan.

         Formula de baza este data de proportia 1I N=d I D