Sunteți pe pagina 1din 3

LISTĂ SUBIECTE PSIHOLOGIA PERSONALITĂȚII – 2017

Lect.univ.dr. Doinița Bentu

1. Personalitatea: delimitări conceptuale (conceptele de individ, individualitate


persoană, personalitate și personaj).
2. Definirea personalității.
3. Abordarea psihanalitică a personalității: Teoria psihanalitică a lui Freud.
4. Abordarea psihanalitică a personalității: Teoria psihanalitică a lui Jung.
5. Abordarea psihometrică a personalității: Teoria lui Eysenck asupra
personalităţii.
6. Abordarea psihometrică a personalității: Teoria lui Cattell asupra
personalităţii.
7. Teorii umaniste ale personalității.
8. Teoriile cognitive ale personalității: Teoria constructelor personale a lui
Kelly.
9. Modelul trăsăturilor de personalitate.
10.Temperamentul: definiție, generalități.
11.Clasificarea temperamentelor: Tipologii temperamentale.
12.Clasificarea temperamentelor: Tipologii constituționale.
13.Clasificarea temperamentelor: Tipologii psihologice.
14.Clasificarea temperamentelor: Tipologii psihofiziologice.
15.Aptitudini: definiție, generalități.
16.Schema structurală a unei aptitudini.
17.Clasificarea aptitudinilor.
18.Inteligența: definire, generalități.
19.Modele explicativ-interpretative ale inteligenței: modelul psihometric și
modelul factorial.
20.Relaţia dintre inteligenţă şi personalitate.
21.Componentele inteligenței emoționale.
22.Empatia ca trăsătură a inteligenţei emoţionale: definire, generalități.
23.Caracterul: definire, accepțiuni.
24.Trăsături şi atitudini - elemente structurale ale caracterului.
25.Modele explicativ-interpretative ale caracterului: modelul balanței caracteriale.
26.Modele explicativ-interpretative ale caracterului: modelul cercurilor concentrice.
27.Accepțiunile creativității: Creativitatea ca produs.
28.Accepțiunile creativității: Creativitatea ca proces.
29.Accepțiunile creativității: Creativitatea ca dimensiune complexă a
personalităţii.
30.Relația dintre temperament și caracter.
31.Relația dintre aptitudine și caracter.
32.Relația dintre temperament și aptitudini.
33.Tipuri de personalitate.
34.Personalitatea modală.
35.Eul şi tipurile de Euri şi de personalitate.
36.Concepția despre sine: imaginea de sine, stima de sine, idealul de sine, conștiința
propriei eficiențe, identificare socială.
37.Procese şi etape în dezvoltarea sinelui.
38.Teoria proprium-ului.
39.Sexul și identitatea de gen.
40.Teorii ale motivației: Teoria lui Maslow – Ierarhia trebuințelor.
41.Stresul şi sensibilitatea fiziologică.
42.Eul şi mecanismele de apărare.
43.Personalitatea și vulnerabilitatea la stres.
44.Personalitatea și longevitatea.
45.Personalitatea și bolile cardiace