Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia nr.

539/2018 asupra constituționalității Legii de


revizuire a Constituției României

1. Autorul sesizării: Potrivit dispozițiilor art. 146 lit. l) din Constituție, coroborat cu
art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții
Constituțională, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Curtea
Constituțională se pronunță, din oficiu, asupra legii de revizuire a Constituției.
2. Obiectul sesizării: În temeiul art. 154 alin. (5) din Regulamentul Senatului,
republicat, cu modificările ulterioare, Senatul României a transmis Curții
Constituționale Legea de revizuire a Constituției României, adoptată de Camera
Deputaților, în ședința din data de 9 mai 2017, și de Senat, în ședința din data de 11
septembrie 2018.
3. Tipul de control exercitat de CCR: a priori, sistematic, preventiv.
4. Motivarea sesizării: Atribuția Curții de exercitare, din oficiu, a controlului de
constituționalitate asupra inițiativelor de revizuire a Constituției a fost prevăzută de
legiuitorul constituant originar la art. 144 lit. a) teza finală din Constituția din 1991.
5. Motivarea Curții :
6. Decizia Curții: Curtea constată că Legea de revizuire a Constituției României
respectă dispozițiile constituționale referitoare la revizuire.