Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ASISTENŢĂ

1. Data:
2. Grădinița:
3. Grupa:
4. Studentă:
5. Tipul de activitate:
6. Titlul activităţii:
7. Scopul activităţii:

Nr.
Etape Observaţii ale studentului
crt.
Pregătirea psihopedagogică
pentru activitate
- Organizarea spaţiului
- Dinamica grupului de preșcolari
(integrare/conflicte/cooperare)
1. - Asigurarea materialelor
necesare
- Reguli de conduita
- Alte aspecte relevante pentru
pregătirea activităţii …

Desfăşurarea activităţii
- Comunicarea cu preșcolarii
- Metode folosite
- Mijloace de învăţământ
valorificate
- Forme de activitate (frontal, pe
2. grupe, individual)
- Activizarea preșcolarilor
- Stimularea motivaţiei
preșcolarilor
- Care sunt etapele parcurse în
desfăşurarea activităţii …

Evaluarea activităţii
- Feed-back-ul oferit/primit
3.
- Modalităţi de evaluare

Comportamentul mentorului
/studentului practicant
Precizaţi ce stiluri didactice
foloseşte educatoarea-mentor,
Cum le stimulează creativitatea
4.
Care este atitudinea educatoarei faţă
de preșcolari
Observaţi cum se realizează
comunicarea verbală/nonverbală
JURNAL REFLEXIV PENTRU STUDENŢI
(se completează după fiecare activitate asistată)

Ce am învăţat la nivel cognitiv? Cum m-am simţit, ce am învăţat la nivel


emoţional?

Concluzia mea (reacţii, opinii) ca urmare a participării la această activitate ...

Semnătura mentorului

S-ar putea să vă placă și