Sunteți pe pagina 1din 9

OBIECTUL DE STUDIU AL GEOGRAFIEI

DENUMIRI, DEFINITIE, CONTINUT, LIMITE, ALCATUIRE, STRUCTURA

L IM IT E L E M E D IU L U I G E O G R A F IC

S u p e r io a r ă :
- 1 0 -1 5 k m (tro p o p a u z a );
- 2 5 k m (s tra tu l d e o z o n );

I n f e r io a r ă :
- 5 0 0 - 8 0 0 m ( in te rf e r e n ţa g e o s f e r e lo r ) ;
- 4 -5 k m - 1 1 k m (ră s p â n d ire a v ie ţu ito a re lo r);
- 1 0 k m ( r e p a r tiţia r o c ilo r s e d im e n ta re ) ;
- 1 0 0 -2 0 0 k m (m a g m a tis m );
- b a z a re lie fo s fe re i.
OBIECTUL DE STUDIU AL GEOGRAFIEI SI TEORIA
SITEMELOR

SISTEMUL = o multitudine de elemente si relatiile


dintre ele

Proprietati: - alcatuire - ierarhizare


- structura - dezvoltare
- functionalitate - evolutie
MEDIUL GEOGRAFIC
CARACTERISTICI SISTEMICE

1. caracter deschis - dezvolta relatii si schimburi (de materie si energie) cu


sisteme limitrofe
2. alcătuire = elemente si relatii
- sase componente (invelisuri) care se interfereaza (relatii):

- materie distribuita neuniform (ponderi diferite de la un invelis la altul)

=> sase subsisteme caracterizate prin:


-extindere variabila (urmarita in plan orizontal si vertical),
-varste diferite ----> complexitate in alcătuire,
-dinamică specifică ----> modificari evolutive
-o anumită ierarhizare

3. structura = modul de grupare a componentelor unui sistem in baza


relatiilor spatiale si temporale

Mediul geografic – gruparea elementelor pe 2 coordonate:


a. organizarea globala, in interiorul geosferelor (legi specifice)
b. organizarea regionala => structuri cu desfas. latit. si alt. (legi
generale)

organizare – localizare spatiala – ordonarea relatiilor –modif. cantit. – modif.


calitative – schimbarea sistemelor = evolutie
4. Functionalitatea = capacitatea de a raspunde unor cerinte din interiorul
sau exteriorul sistemului

legaturi dinamice ------>

CIRCUITE

a. globale 1. permanente
b. locale 2. periodice
3. intamplatoare
RELAŢII ÎNTRE COMPONENTELE SISTEMULUI EXPRIMATE
ÎN CIRCUITUL UNUI ELEMENT (OXIGENUL)

S C H E M A G E N E R A L Ã A C IR C U L A Ţ IE I A T M O S F E R IC E CIRCUITE LOCALE (BRIZELE)


Miscarea = circulatia materiei pe diferite niveluri
circulatia poate fi urmarita - spatial
- temporal

– asigura dinamismul, functionalitatea unui sistem


8. Ierarhizarea = integrarea si subordonarea elementelor

-impune configuratia stabila unui sistem intr-un mediu schimbator, prin


compensarea fluctuatiilor externe si pastrarea parametrilor proprii

-sistemul superior impune modul de evolutie al celor subordonate ----->


legile = directii de manifestare a subsistemelor

susbsitemele - raspunsuri evolutive si raporturile dintre ele ----->


mai multe niveluri de integrare = structura in trepte functionale
7. Dezvoltarea este posibila datorita autoreglarii = capacitatea de adaptare
la conditii noi, rezultate din schimburile dinamice (prin conexiune inversa) ->
stabilitate (echilibru)

- refacerea nu este identica – modificari treptate in cadrul relatiilor din


sistem
- depinde de marimea sistemului – necesita intervale diferite de timp
- depinde de importanta factorilor ce o impun (interni=reglare rapida,
externi=reglare lenta)

CONEXIUNE DIRECTĂ

X Y
U

CONEXIUNE INVERSĂ
6. Evolutia = modificarea continua a starii sistemului, care permite mentinerea
echilibrului, ca urmare a influentelor din exterior sau a accidentelor din interior

- este asigurata de unitatea sistemului = coeziunea dintre elemente, asigurata


de legaturile dintre ele

schimbarea unui element - adaptarea celorlalte la conditiile nou create –


evolutie