Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE FINALA –EDUCAȚIE MUZICALA- CL.

a IV-a

1) Completează: .................................... este suportul pe care se scriu notele muzicale.


Este format din ................... linii şi ................. spaţii. Simbolul scris
la începutul începutul portativului se numeşte.....................................
şi indică poziția notei……….

2) Scrie pe portativ cheia Sol şi notele muzicale indicate ( respectând ordinea indicată) :
DO 1 SOL, MI, LA , RE ______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3) Realizează corespondențe:
a)
b)
Pauza de pătrime Tăcere de 1 timp Durata de 1 timp pătrime

Pauza de optime Tăcere de ½ timp Durata de 2 timpi doime

Pauza de doime Tăcere de 2 timpi Durata de 1 / 2 timp optime

4) Numeşte măsurile muzicale:

……………………….. …………………………….

5) Uneşte. 6) Recunoaşte instrumentele muzicale:

Chitara instrument de suflat


Fluier instrument cu coarde
toba instrument de percuție …………… ……………….. ………………….

7) Adevărat sau fals?


 Corul este format dintr-un grup de interpreţi vocali. ____
 Totalitate instrumentelor folosite în redarea unei piese muzicale formează o orchestră. ___
 Cel mai cunoscut gen muzical din creația folclorică este cântecul de muzică uşoară ____
 Partea melodiei ce se cântă după fiecare strofă se numeşte refren. _____

8) Interpretul şi instrumentul muzical:

Violonistul cântă la.................... Pianistul cânta la................. Toboşarul cântă la.............

9) a) Termeni de mişcare ( 2 exemple ) b) Termeni de nuanță ( un exemplu )

............................................ .....................................................
.............................................

S-ar putea să vă placă și