Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE LECTIE

DATA: 31.X.2006.
SCOALA: “Scoala cu clasele I-VIII Sanmartin”
CLASA: a V-a B
PROFESOR: Pantea Loredana
OBIECT: Educatie muzicala
UNITATEA DE INVATARE: Deprinderi melodice
SUBIECT: “ Terţa ”
TIPUL LECTIEI: mixtă
OBIECTIVE DE REFERINTA:
 Să cunoască şi să utilizeze în practica
muzicală cunoştinţele referitoare la
intervalele musicale.
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – sa rezolve constient, corect si sincronizat
exercitiile muzicale propuse;
O2 - sa intoneze nuanţat şi expresiv cântecul
“ Toamna” – de Nicolae Lungu
O3 – sa găsească soluţii corecte aritmogrifului
propus;
O4 – sa-si insuseasca cunoştinţele referitoare la
intervalul de terţă şi să le aplice în practica muzicală;
O5 – să- şi însuşească, prin solfegiere, cântecul
“Hora”
O6 – sa participe cu interes si placere la lectie.

METODE SI PROCEDEE:
M1 – exercitiul,
M2 – conversatia,
M3 – explicatia,
M4 – demonstratia,
M5 – problematizarea,
M6 – audierea,
M7 – cantarea in variante.

MIJLOACE DIDACTICE:
m1 – instrumente muzicale de percutie
( tamburina, triangle, tobita),
m2 – planse,
m3 – imagini,
m4 – fise de lucru
m5 – diapazon
m6 – C.D.- player,
m7 – C.D.- uri,
m8 – mape cu cantece.

TIPURI DE ÎNVĂŢARE: - prin descoperire


- prin repetitie
- cognitivă
- perceptivă
- prin identificare
Nr.crt Secv.lectiei OB. M m Activitatea profesorului Activitatea elevilor Durata
.
I. ACTIVITATI Se creeaza o atmosfera
INTRODUCTI prielnica desfasurarii lectiei
VE
Se pregatesc materialele
a)organiza-
didactice in ordinea folosirii
torice
lor.

Se prorune spre rezolvare


b)muzicale
urmatorul exercitiu ritmic:

(fiecare popune un exercitiu


adaptat nivelului clasei)

M1
Se cere analizarea exercitiului, Analizeaza si exe-
O1
M2 apoi executarea lui, rostind cuta exercitiul.
silabele “Ta” pentru patrimi si 5′
M3 doimi, iar “ti” pentru optimi; Executa exercitiul
m1 batand in acelasi timp patrimea acompaniindu-se cu
in banca. ajutorul instru-
Se folosesc apoi instrumentele mentelor de per-
muzicale de percutie pentru cutie.
O5 marcarea patrimilor din
exercitiu.

Se propune rezolvarea urmato-


rului exercitiu melodic:

(fiecare popune un exercitiu


adaptat nivelului clasei)

Dupa primirea
tonului si a
semnalului de
incepere, intoneaza
II. REACTUA- Se cere analizarea exercitiului, exercitiul.
LIZAREA iar dupa primirea tonului si a - Intonează cântecul
CUNOSTIN-
TELOR SI
semnalului de incepere, se cere
DEPRINDERIL intonarea exercitiului. - Participă la
OR INSUSITE Se propune intonarea conversaţie
ANTERIOR cântecului însuşit anterior –
M1 “Toamna” de Nicolae Lungu
Se poartă o conversaţie despre
intervalul de secundă, după Formează intervale-
care se cere formarea unor le la tablă.
O2 m2 intervale de secundă
m3

PREZENTARE
M2
III. A MATE- Completează
RIALULUI M3 aritmogriful.
STIMUL
M5
- Se cere să găsească soluţiile
M7 corecte următorului aritmogrif 8′

m6
m7
m8

Interpreteaza
cantecul cu negativ.

m4 1.Raportul de înălţime dintre 2


sunete muzicale.
2.Intervalul muzical ce se
formează între 2 sunete aflate
pe trepte alăturate.
3.Intervalul muzical ce se
formează între 2 sunete aflate
pe aceeaşi treaptă
4. Grupul de 5 linii drepte şi 4
spaţii.
DIRIJAREA M1 5.Tăcerea în muzică de
IV. INVATARII M2 numeşte……..
M3 A-B – Terţa 10′
O3
M5
Anuntarea temei şi a
obiectivelor.
“Azi vom invata un alt
interval numit terţa”
Se scrie titlul lecţiei pe tablă şi Scriu schita lectiei
în caiete in caiete.
Terţa o vor deduce din
exerciţiul ritmico-melodic. Completează în
Se scrie schiţa lecţiei caiete
Se cere formarea unor terţe

Cantec aplicativ
Se propune spre insusire
cantecul “Hora” – din folclorul
copiilor Isi insusesc cante-
cul, respectand
M4 Se cere invatarea cantecului, cerintele cerute de
respectand metodologia profesor.
insusirii cantecului prin
solfegiere
O4 M7 - analiza cantecului 20′
- solfegierea cantecului
O6 - intonarea model
- asocierea solfegiului cu
text.
- consolidarea insusirii
cantecului prin interpre-
tarea lui cu ajutorul acom- Asculta cu atentie si
M6 m6 paniamentului inregistrat sesizeaza apariţia
m7 terţelor.
m8
Se propune spre audiere
Ludwig van Beethoven-
Simfonia a Va, partea I
OBTINEREA Se cere elevilor să sesizeze
V. PERFOR- terţele din partea de început 5′
MANTEI O3
m6
m7 Se împarte clasa în 5 grupe.
Fiecare grupă reprezintă câte
un interval( 1P, 2m, 2M, 3m,
3M).
Se vor exemplifica la orgă
câteva intervale. Fiecare
grupă va ridica mâna când va
auzi intervalul pe care-l
VI. reprezintă.
EVALUAREA
2′

Se apreciaza verbal si prin note


activitatea elevilor.

S-ar putea să vă placă și