Sunteți pe pagina 1din 2

ORDINEA DE ZI

a ședințelor în plen ale Parlamentului


din 18 - 19 iunie 2020

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

raport
distribuit
1 Proiectul de lege privind controlul pericolelor de accidente majore care
deputaților implică substanțe periculoase
nr. 18 din 31.01.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului)
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii
deputaților Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind instituirea reciprocă a
centrelor culturale și activitatea acestora
nr. 83 din 27.02.2020 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil - Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării)
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană

raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative
deputaților (Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență
medicală – art.4, 5, 71, ș.a.; Codul contravențional nr.218/2008 – art.2661,
2662, 413, 4151)
nr. 236 din 21.10.2019 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca, D.Perciun
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie

1
4 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative (Legea cetățeniei
nr.1024/2000 – art.17, 18, 24, ș.a.; Legea cu privire la investițiile în
activitatea de întreprinzător nr.81/2004 – art.12; Legea privind regimul
străinilor în Republica Moldova nr.200/2010 – art.45)
nr. 42 din 16.04.2019 lectura II
Inițiatori - deputații S.Litvinenco, D.Perciun, D.Gherman, V.Roșca,
V.Bolea, M.Sandu, L.Nicolaescu-Onofrei, L.Carp, P.Frunze,
Ig.Grosu, L.Vovc, O.Nantoi, D.Alaiba, M.Popșoi, R.Marian,
A.Năstase, Iu.Reniță, M.Ciobanu, S.Macari, A.Spătaru,
Ch.Moțpan, O.Țîcu, D.Plîngău, A.Slusari
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
amânat la ședințele în plen din 20.02.2020; 27.02.20
raport
distribuit
5 Proiectul de lege privind modificarea Legii pentru adoptarea
deputaților Regulamentului Parlamentului nr.797/1996 (art.281)
nr. 134 din 18.03.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Bolea, Gr.Novac, A.Dolință, Ig.Vremea,
A.Lebedinschi, S.Sîrbu, A.Suhodolschii
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea articolului 14 al Legii asigurării
deputaților pentru accidente de muncă și boli profesionale nr.756/1999
nr. 52 din 13.02.2020
Lege organică
Inițiatori - deputații V.Odnostalco, V.Mizdrenco, I.Lozovan, A.Usatîi,
O.Teterea, M.Paciu, A.Suhodolski, A.Darovannaia,
A.Nesterovschi
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
7 Proiectul de lege pentru abrogarea Legii nr.283 din 16 decembrie 2016
pentru modificarea și completarea unor acte legislative
nr. 192 din 19.05.2020
Inițiator - deputatul D.Diacov
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și
ordine publică
raport
distribuit
8 Proiectul de lege pentru modificarea Regulamentului Parlamentului,
deputaților adoptat prin Legea nr.797/1996 (Capitolul 91)
nr. 142 din 22.07.2019 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații R.Marian, V.Roșca, D.Perciun, P.Frunze,
D.Gherman
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități

9 ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și