Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea „Petru Maior” din Tg.

Mureş
Şcoala Doctorală de Studii Literare

Către

Conducerea Universităţii „Petru Maior” din Tîrgu Mureş

Vă trimitem mai jos componenţa comisiilor de doctorat aprobate în şedinţa Consiliului ştiinţific al Şcolii
doctorale de Studii Literare, pentru tezele de doctorat care vor fi susţinute în anul 2015:

1. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Ficţionalitate şi ludic: Lewis Carrol şi literatura
română a doctorandei Sâncelean V. Andreea - Maria: 17 septembrie, ora 10

Prof.univ.dr. Dorin Ştefănescu, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - preşedinte


Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof.univ.dr. Ion Simuţ, Universitatea din Oradea - referent oficial
Prof.univ.dr. Ovidiu Moceanu, Universitatea „Transilvania”, Braşov - referent oficial
Prof.univ.dr. Alexandru Cistelecan, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - referent oficial

2. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Nicolae Steinhardt - Literatură şi credinţă, a


doctorandei Creţu (Vaşloban) I. Claudia: 17 septembrie, ora 12

Prof.univ.dr. Alexandru Cistelecan, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - preşedinte


Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu - referent oficial
Prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia - referent oficial
Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - referent oficial

3. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Omul de carte - Septimiu Bucur, a doctorandei
Todoran D. Dumitriţa-Florina: 18 septembrie, ora 10

Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - preşedinte


Prof.univ.dr. Al. Cistelecan, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Dumitru Chioaru, Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu - referent oficial
Prof.univ.dr. Virgil Podoabă, Universitatea ”Transilvania”, Brașov - referent oficial
Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - referent oficial

4. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Ioanichie Olteanu - Studiu monografic, a doctorandei
Trif (Anca) G. Delia-Natalia: 18 septembrie, ora 12

Prof.univ.dr. Alexandru Cistelecan, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - preşedinte


Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Ion Buzaşi, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba-Iulia - referent oficial
Prof.univ.dr. Paul Magheru, Universitatea din Oradea - referent oficial
Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - referent oficial
5. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Sacrul în dramaturgia românească interbelică, a
doctorandei Oltean L. Alina - Luciana: 24 septembrie, ora 10

Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - preşedinte


Prof.univ.dr. Alexandru Cistelecan, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Conf.univ. dr. Aurel Pantea, Universitatea ”1 Decembrie”, Alba Iulia - referent oficial
Prof.univ.dr. Alexandru Ruja, Universitatea de Vest, Timişoara - referent oficial
Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - referent oficial

6. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Ipostazele alterităţii în proza românească


contemporană. Imagine şi reprezentare, a doctorandei Rădăşan T. Lucian-Nicu: 24 septembrie,
ora 12

Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - preşedinte


Prof.univ.dr. Al. Cistelecan, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof. univ. dr. Virgil Podoabă, Universitatea ”Transilvania”, Brașov - referent oficial
Prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava - referent oficial
Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - referent oficial

7. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Proza lui Mircea Nedelciu, a doctorandei Gorcea
(Stoica) T. Ana - Valeria: 25 septembrie, ora 10

Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - preşedinte


Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava - referent oficial
Prof.univ.dr. Gheorghe Glodeanu, Universitatea Tehnică, Cluj-Napoca - referent oficial
Prof.univ.dr. Alexandru Cistelecan, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - referent oficial

8. Comisia de susţinere publică a tezei de doctorat Ion Horea. Studiu monografic, a doctorandei Ştefan
(Papuc) C. Anamaria: 25 septembrie, ora 12

Prof.univ.dr. Dorin Ştefănescu, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - preşedinte


Prof.univ.dr. Cornel Moraru, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof.univ.dr. Alexandru Cistelecan, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş - conducător ştiinţific
Prof.univ. dr. Ion Pop, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca - referent oficial
Prof.univ.dr. Mircea A. Diaconu, Universitatea ”Ștefan cel Mare”, Suceava - referent oficial
Prof.univ.dr. Iulian Boldea, Universitatea „Petru Maior”, Tg. Mureş – referent oficial

23.06.2015

DIRECTOR

Consiliul Ştiinţific al Şcolii Doctorale de Studii Literare

Prof.univ.dr. Iulian BOLDEA

S-ar putea să vă placă și