Sunteți pe pagina 1din 1

PEDAGOGIE 2

(TEORIA SI METODOLOGIA INSTRUIRII & TEORIA SI METODOLOGIA EVALUARII )

DPPD / NIVELUL 1 SEM 2 - ANUL UNIV. 2019-2020

TEMA PENTRU REFLECTIE SI STUDIU INDIVIDUAL

LECTOR UNIV. DR. VIRTOP SORIN AVRAM

Pe baza studiului bibliografiei recomandate precum şi a resurselor digitale şi internet analizaţi diferenţele
dintre sensurile şi semnificaţiile următoarelor concepte fundamentale şi consemnaţi într-o fişă de studiu
individual aspectele descoperite pe baza studiului individual.

Pedagogie Educatie
De .ex. : ştiinţă integrativă a educaţiei De ex.: acţiune, activitate, proces, fenomen prin care
un individ este adus într-o stare nou creată prin
intermediul activităţii instructiv - educative
Didactica Instruire
De ex. Cf. Lui Jan Amos Comenius „Arta de a-i Modul de selectare, adecvare, şi transpunere în
învăţa pe toţi totul.” practica didactică a relaţiei dintre
„Obiective- Curriculum-Strategii şi metode-
Evaluare”

Lector univ. dr. Vîrtop Sorin – Avram

1 aprilie 2020.