Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă înscriere Titularizare 2020

Nume, Inițiala tată, Prenume

CNP

Telefon

Email (________@gmail.com)

Absolvent an curent - 2020 (DA / NU)

Debutant/Definitivat / Grad II / Grad I (doctorat) – se


trece ultimul grad didactic obținut
Notă/medie grad didactic – se trece nota/media de la
ultimul grad didactic obținut, trecut mai înainte în
tabel

Vechime în învățământ – în ani

Statutul actual – nu a funcționat în


învățământ/suplinitor/titular/angajat pe viabilitatea
postului

Participă la proba scrisă din 15 iulie 2020 (DA / NU)

Solicitați repartizarea în baza mediilor de


repartizare/notelor obţinute la concursurile de
titularizare anterioare –DA/NU, dacă DA specificați
anul concursului (2019, 2018, 2017, 2016, 2015,
2014)

Solicitați susținerea probei orale de limbă


eliminatorie – DA/NU, dacă DA specificați limba
(maghiară, română)

Disciplina de examen

Solicită traducerea subiectelor în limba maghiară (nu


se solicită traducere pentru disciplinele învățători,
educatoare, limba și literatura română, limba
maghiară-maternă, limbi străine) – DA / NU
Dispuneți de aviz de alternativă educațională –
DA/NU, dacă DA atunci specificați tipul alternativei
(Step by Step, Waldorf)
Dispuneți de aviz culte – DA/NU, dacă DA atunci
specificați cultul religios (romano-catolic, reformat,
unitarian,ortodox)

Dispuneți de aviz învățământ particular – DA/NU