Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ:
Clasa: a III-a B
Data: 3.06.2015
Propunător:Răduţ Mihaela
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Comunicare despre personaje şi fapte – Tablouri de vară
Subiectul: „Acceleratul” de George Topîrceanu
Tipul lecţiei: predare de noi cunoştințe
OBIECTIVE DE REFERINTA:
O2.5 să utilizeze corect în exprimarea orală proprie elementele de construcţie a comunicării
studiate
O3.4. să citească în mod corect un text necunoscut

Obiective operaţionale:
O1- să citească fluent, corect, expresiv poezia;
O2- să sesizeze cuvintele necunoscute din poezie;
O3-să valorifice în enunţuri proprii cuvintele noi;
O4- să răspundă corect şi clar în propoziţii logice;

Strategii didactice: mixte


Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, lectura, metoda cadranelor
Mijloace şi materiale: manualul, calculatorul, fişe de lucru , fişe de evaluare
Forme de organizare: frontal,individuală, pe grupe
Bibliografie:
 Curriculum National, Programa scolara - clasa a III- a, Bucuresti, 2004;
 Venera-Mihaela Cojocariu, Teoria si metodologia instruirii, Bucuresti, Editura
Didactica si Pedagogica, 2008;
 Marcela Peneş, Manual pentru clasa a III-a, Editura Ana, Bucureşti;
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

St
did
Etapele lecţiei Conţinutul ştiinţific
Metode şi M
procedee în
Momentul Pregătirea celor necesare în vederea desfăşurării în condiţii Conversaţia
organizatoric optime a lecţiei.

Verificarea Se verifică atât calitativ cât şi cantitativ. Observaţia


temei şi a dirijată
cunoştinţelor

Captarea Se face printr-o ghicitoare: Conversaţia


atenţiei ,, U,u,u si plec acum euristica
Explicaţia
Cu vagoane merg la drum;
Fug pe sine , stau in gara
Si te duc intreaga tara...”
( trenul)

Anunţarea Se anunţă titlul lecţiei, precum şi a obiectivelor urmărite pe


temei şi a parcursul acesteia.
obiectivelor Scrierea pe tablă şi in caiete a datei, a titlului şi numele
autorului textului.
Dirijarea Conversaţia
învăţării Citirea textului de către elevi în gând, fiecare in ritm propriu; euristică
-sublinierea cuvintelor necunoscute,explicarea lor şi integrarea Explicaţia
în enunţuri proprii; Exemplul
-citirea în lanţ şi în ştafetă a poeziei;

-prezentarea power-point a poeziei; Calculatorul

Conversaţia
-întrebări referitoare la conţinutul textului; Explicaţia
Obţinerea Elevii vor fi împărţiţi pe grupe; Exerciţiul Fiş
performanţei -vor primi fişe flip-chart cu sarcinile care le revin (folosim Metoda
metoda cadranelor) cadranelor
Evaluare Elevii vor primi fişe de evaluare pe care le vor rezolva

Asigurarea Se fac aprecieri generale, apoi individuale asupra modului în


retenţei şi a care elevii au participat la lecţie. Elevii sunt încurajaţi cu un
transferului ritm lent de lucru, apreciindu-se fiecare progres.

Temă pentru acasă, exerciţiul 6 pagina 106 din manual.

S-ar putea să vă placă și