Sunteți pe pagina 1din 3

Congruenta triunghiurilor.

Criterii de
congruenta
Metoda triunghiurilor congruente este o metodă de demonstrație prin care se arată
că două unghiuri sau două segmente sunt congruente.

Pentru a aplica această metodă în rezolvarea unei probleme de geometrie trebuie să găsiți
două triunghiuri ce conțin segmentele sau unghiurile care ne interesează, și să demonstrați
congruența lor. Dacă demonstrați că triunghiurile sunt congruente ,atunci rezultă și congruența
laturilor respectiv a unghiurilor omoloage.