Sunteți pe pagina 1din 1

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Cap. I. Date monografice privind societatea comerciala “SARAMI” S.A.


1.1. Constituirea societatii comerciale, obiect de activitate
1.2. Structura organizatorica
1.2.1. Adunarea Generala a Actionarilor
1.2.2. Consiliul de Administratie
1.3. Coordonate privind activitatea economico-financiara
1.4. Organizarea generala a contabilitatii

Cap. II. Contabilitatea creantelor unitatii patrimoniale


2.1. Probleme generale privind creantele unitatii patrimoniale
2.2.1. Contabilitatea operatiilor privind vanzarea elementelor de natura stocurilor
2.2.2.Contabilitatea operatiilor privind vanzarea elementelor de natura
imobilizarilor
2.2.3. Contabilitatea lucrarilor executate si servicii prestate
2.2.4.Contabilitatea debitorilor
2.2.5.Contabilitatea creantelor in devize

Cap. III Contabilitatea datoriilor unitatii patrimoniale


3.1.Probleme generale privind datoriile unitatii
3.1.1.Operatia privind crearea datoriilor
3.2.Contabilitatea reducerilor comerciale si financiare obtinute
3.3.Contabilitatea datoriilor din cumparari pe credit cambial
3.4.Contabilitatea avansurilor acordate furnizorilor
3.5.Contabilitatea achitarii datoriilor

Cap. IV Analiza situatiei financiar-patrimoniale la S.C.”SARAMI” S.A.


4.1. Informatia de bilant privind datoriilor si creantele
4.2. Analiza bonitatii economice a S.C. “Sarami” S.A.
4.2.1. Analiza solvabilitatii si lichiditatii S.C. “Sarami” S.A.
4.2.2. Analiza gradului de indatorare al S.C. “Sarami” S.A.
4.3. Analiza echilibrului economico-financiar la S.C. Sarami S.A.
4.3.1. Analiza patrimoniului net si a surselor financiare la S.C. “Sarami” S.A.
4.3.2. Modul de finantare a patrimoniului net (propriu)
4.3.3.Analiza corelatiei fond de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria neta
la S.C. Sarami S.A.
4.3.4. Gradul de imobilizare a capitalului firmei
4.3.5. Analiza echilibrului financiar al S.C. “Sarami” S.A.