Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

Cap. I – Consideraţii generale – pag.8


1.1. Repere istorice – pag.8
1.2. Obiectul de activitate – pag.8
1.3. Organizarea şi principalii indicatori economico – financiari – pag.14

Cap. II – Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată – pag.18


2.1. Obiective şi factori – pag.18
2.2. Organizarea contabilităţii taxei pe valoarea adăugată – pag.20
2.2.1. Documente de evidenţă – pag.20
2.2.2. Evidenţa operativă – pag.22
2.2.3. Contabilitatea sintetică a taxei pe valoarea adăugată – pag.22
2.3. Reflectarea în contabilitate a taxei pe valoarea adăugată la S.C.C.A.
„Pencoop” Timişoara – pag.23
2.4. Decontarea taxei pe valoarea adăugată – pag.35

Cap. III – Control fiscal – rol şi importanţă – pag.36


3.1. Rolul şi importanţa controlului fiscal – pag.36
3.2. Taxa pe valoarea adăugată – caracterisctici – pag.37
3.2.1. Taxa pe valoarea adăugată - Impozit indirect – pag.37
3.2.2. Sferă de aplicare a taxei pe valoarea adăugată – pag.37
3.2.3. Geneza taxei pe valoarea adăugată – pag.38
3.2.4. Exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată – pag.38
3.2.5. Bazele de impozitare – pag. 39
3.2.6. Cotele de impozitare – pag.39

Cap. IV – Organizarea controlului fiscal privind taxa pe valoarea adăugată – pag.41


4.1. Pregătirea controlului fiscal – pag.41
4.2. Organizarea controlului fiscal –pag.42

Cap. V – Exercitarea controlului fiscal privind taxa pe valoarea adăugată – pag.43


5.1. Tipuri de control fiscal – pag.43
5.2. Obiectivele controlului fiscal –pag.43
5.3. Competenţa, drepturile şi obligaţiile organului de control – pag.44
5.4. Proceduri de verificare privind taxa pe valoarea adăugată – pag.45
5.5. Valorificarea actelor de control – pag.45

Cap. VI – Concluzii şi propuneri – pag.46


Bibliografie – pag.47