Sunteți pe pagina 1din 1

TITLURI DE PROIECTE* LA DISCIPLINA

PROTECȚIA INTERNAȚIONALĂ A DREPTURILOR OMULUI


ANUL I, 2020

1. Evoluția istorică a preocupărilor internaționale privind protecția drepturilor


omului.
2. Principiile protecției internaționale ale drepturilor omului.
3. Declarația Universală a Drepturilor Omului. Definire și concept.
4. Carta Organizației Națiunilor Unite. Prezentare.
5. Interzicerea torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane
sau degradante: norme internaționale, mecanisme de control și studii de caz.
6. Interzicerea sclaviei și a muncii forțate: norme internaționale și
jurisprudență.
7. Dreptul la viață în dreptul internațional și în legislația română.
8. Curtea Europeană a Drepturilor Omului – organizare și procedură.
9. Convenția cu privire la drepturile copilului: drepturi garantate, mecanisme
de control, legislație națională.
10 Convenția O.N.U. asupra eliminării formelor de discriminare față de femei
. – politici internaționale și naționale, mecanism de control și drepturi
garantate.
11 Mecanisme și proceduri de protecție a drepturilor omului sub egida
. ECOSOC.
12 Convenția Europeană a Drepturilor Omului – importanța în sistemul
. internațional de protecție a drepturilor omului.