Sunteți pe pagina 1din 1

Referat privind constatarea săvârşirii unei abateri disciplinare

REFERAT

În atentia dlui .........................

Subsemnatul ............................., şef al Sectiei/Departamentului ..........................., în virtutea


atributiilor stabilite prin fişa postului, vă aduc la cunoştină următoarele:

– În data de ....................., la orele .........., verificând modul de îndeplinire a atributiilor de serviciu

ale salariatului/ei ........................................, am constatat următoarele:

...................................................................

-Prin faptele sale, salariatul/a a încălcat următoarele dispozitii:

.....................................................................................................................................................

– Faptele au fost săvârşite în următoarele împrejurări: ................................. şi au produs

următoarele consecinte ...........................................................................

Fată de cele relatate mai sus, vă rog să dispuneti măsurile pe care le considerati corespunzătoare.

Data: ...................

Semnătura ....................

S-ar putea să vă placă și