Sunteți pe pagina 1din 2

Lucrari de licenta si disertatie disponibile doar la

www.lucrari-proiecte-licenta.ro
CUPRINS

1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR……….5

1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR…………….5


1.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CONTROL FINANCIAR………………..6
1.3. OBIECTUL, CARACTERISTICILE ŞI LIMITELE
CONTROLULUI FINANCIAR…………………………………………………8
1.4. METODOLOGIA CONTROLULUI FINANCIAR……………………………...9
1.5. INSTRUMENTELE CONTROLULUI FINANCIAR………………………….14

2. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU


LA S.C.PINOTI S.R.L. ……………………………………………………16

2.1. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV…………………………………….16


2.2. CONTROLUL IERARHIC OPERATIV-CURENT……………………...……..22
2.3. CONTROLUL FINANCIAR INTERN DE GESTIUNE………………………..25
2.3.1. CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR INTERN DE GESTIUNE……………..25
2.3.2. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR INERN DE GESTIUNE………....29
2.3.3. ACTELE DE CONTROL ÎNTOCMITE
DE CĂTRE ORGANELE DE CONTROL…………………………………………....31
2.3.4. MODUL DE FINALIZARE A CONTROLULUI
FINANCIAR INTERN DE GESTIUNE…………………………………………….32
2.3.5. MODUL DE REALIZARE A MĂSURILOR STABILITE
CA URMARE A VERIFICĂRILOR EFECTUATE DE ORGANELE
CONTROLULUI FINANCIAR INTERN DE GESTIUNE…………………………33

3. EFECTUAREA CONTROLULUI FINANCIAR INTERN


DE GESTIUNE LA S.C.PINOTI S.R.L. ………………………………...35

3.1. DATE GENERALE PRIVIND S.C.PINOTI S.R.L. …………………………..35


3.1.1. SCURT ISTORIC…………………………………………………………………….35
3.1.2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL UNITĂŢII COMERCIALE……………………36
3.1.3. MODUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE………………………………….36
3.1.4. CONTROLUL FINANCIAR INTERN DE GESTIUNE AL SOCIETĂŢII…………37
3.1.5. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ. ORGANIGRAMA………………………….38
3.1.6. ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTULUI
CONTROLULUI FINANCIAR INTERN DE GESTIUNE…………………………38
3.2. PROCEDURILE SI TEHNICILE DE VERIFICARE A OBIECTIVELOR
DE CONTROL FINANCIAR INTERN DE GESTIUNE …………………………40
3.2.1. CONTROLUL TOTAL ŞI PRIN SONDAJ…………………………………………41
3.2.2. CONTROLUL DOCUMENTAR……………………………………………………42
3.2.3. CONTROLUL FAPTIC……………………………………………………………..43
3.2.4. EFECTUAREA ÎN NUMERAR SAU PRIN CONT A ÎNCASĂRILOR
ŞI PLĂŢILOR ÎN LEI SAU VALUTĂ…………………………………………….44
3.2.5. ÎNTOCMIREA ŞI CIRCULAŢIA DOCUMENTELOR PRIMARE
TEHNIC-OPERATIVE ŞI CONTABILE………………………………………….45
3.2.6. EXACTITATEA INDICATORILOR BILANŢULUI………………………………47
3.2.7. EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI……………………..47
3.3. CONTROLUL FINANCIAR INTERN DE GESTIUNE
LA S.C.PINOTI S.R.L. ……………………………………………………….48

3.4. FINALIZAREA OPERAŢIUNILOR DE CONTROL FINANCIAR ………..49


3.4.1.ÎNTOCMIREA ACTELOR DE CONTROL………………………………………...49
3.4.2. VALORIFICAREA CONSTATĂRILOR ŞI
PROPUNERILOR REVIZORULUI………………………………………………..50
3.5. VALORIFICAREA CONSTATĂRILOR ŞI PROPUNERILOR
REVIZORILOR……………………………………………………………….50
3.5.1. EFICIENŢA CONTROLULUI DE GESTIUNE……………………………………50

4. CONCLUZII ŞI PROPUNERI……………………………………….52

BIBLIOGRAFIE…………………………………………………………………...53
ANEXE……………………………………………………………………………..55