Sunteți pe pagina 1din 3

BILET DE EXAMEN LA DISCIPLINA MARKETING SOCIAL-POLITIC

10 IUNIE 2020

Acest bilet de examen cuprinde 2 subiecte.


Punctajul este următorul:
Punct din oficiu 10 p.
Subiectul 1 (răspuns între 100 și 600 de cuvinte) 35 p.
Subiectul 2 (răspuns între 50 și 200 de cuvinte) 25 p.
Un barem detaliat privind cele două subiecte va fi publicat după încheierea examenului.

Timpul de lucru este de 90 de minute. Este obligatoriu să vă încadrați în numărul de cuvinte


precizat pentru fiecare subiect.

Răspunsurile trebuie trimise în format electronic, într-un document Word (.doc sau .docx) până
la expirarea celor 90 de minute fie prin postarea pe platformă, fie prin expediere la adresa
rzaharia@ase.ro

Examenul este individual. Nu colaborați în niciun fel cu nicio altă persoană!

Succes!
Subiectul 1 (răspuns între 100 și 600 de cuvinte) 35 p.
Din cauza pandemiei, alegerile locale care trebuiau să se desfășoare în România în
primăvara anului 2020 vor fi amânate pentru primăvara anului 2021. Unul din partidele
parlamentare dorește să beneficieze de probabila scădere a intensității pandemiei în lunile de
vară și intenționează să efectueze un sondaj de opinie în rândul populației cu drept de vot din
București la începutul lunii august 2020, cu privire la intențiile de vot pentru alegerea primarului
general al Capitalei.
Până în acest moment au fost stabilite următoarele elemente metodologice ale cercetării
cantitative ce urmează a fi efectuate:
a. Obiectivele cercetării:
 identificarea principalelor probleme a căror rezolvare este aşteptată de electoral;
 determinarea notorietăţii posibililor candidaţi;
 determinarea conţinutului imaginii posibililor candidaţi;
 estimarea participării la vot;
 estimarea intenţiilor de vot.
b. Colectivitatea cercetată:
 colectivitatea generală = populația bucureșteană cu drept de vot: 1.795.151 alegători;
 unitatea de observare = individul, cetățeanul cu domiciliul în București, având drept de
vot;
 unitatea de sondaj = individul, cetățeanul cu domiciliul în București, având drept de vot.
c. Metoda de recoltare a informaţiilor: chestionar administrat prin operatori de interviu, față în
față.
d. Locul şi perioada în care se va administra chestionarul: pe stradă sau în alte locuri publice, în
săptămâna 3-9 august 2020.
e. Mărimea eșantionului: 1068 de respondenți
Dumneavoastră vi se solicită, în calitate de membru al echipei de cercetare:
i. să precizați schema de eșantionare pe care o veți utiliza
ii. să motivați alegerea făcută
iii. să explicați cât mai amănunțit posibil cum veți aplica respectiva schemă pentru a
asigura cea mai bună reprezentativitate a eșantionului la nivelul populației cu drept de vot
din municipiul București.

Subiectul 2 (răspuns între 50 și 200 de cuvinte) 25 p.


i. Formulaţi o deviză/slogan ce ar putea fi adoptat(ă) de către Academia de Studii
Economice din Bucureşti, ştiind că această universitate îşi propune să pună accentul pe
cercetarea fundamentală în domeniul economic şi de afaceri şi să intre în top 500 universităţi pe
plan mondial.
Ca element de benchmarking, se ştie că o analiză a devizelor celor mai importante 20 de
universităţi din SUA a condus la următoarele constatări:
 cuvintele cel mai des întâlnite în formularea acestor devize sunt: lumină (de 10 ori),
adevăr (de 4 ori), Dumnezeu (de 4 ori), libertate/eliberare (de 3 ori), ştiinţă/cunoştinţe
(de 2 ori), lege, morală, minte, viaţă, mână, instruire (câte odată).
 aceste devize sunt formulate în limba latină (în 16 cazuri), în limba engleză (în 2 cazuri),
în germană (un caz) şi în idiş (un caz).
ii. Argumentați alegerea sloganului/devizei!