Sunteți pe pagina 1din 18

Conf. Dr.

Anca Maria Moldoveanu


ž Surse naturale
ž Surse artificiale sau antropogene.
ž Surse primare
ž Surse secundare.
ž Surse fixe
ž Surse mobile.
Primary Pollutants
CO CO2
SO2 NO NO2 Secondary Pollutants
SO3
Most hydrocarbons
HNO3 H2SO4
Most suspended
H2O2 O3 PANs
particles
Most NO–3 and SO42 – salts

Sources Natural
Stationary

Mobile
Solar
radiation

Ultraviolet radiation

NO
Nitric oxide
O2
H2 O NO2 O Molecular
Water Nitrogen Atomic oxygen
dioxide oxygen

Hydrocarbons

PANs
HNO3 Peroxyacyl Aldehydes O3
Nitric acid nitrates (e.g., formaldehyde) Ozone
ž Factorii meteorologici,
ž Curenții de aer orizontali și verticali,

ž Temperatura aerului și inversia termică,


ž Umiditatea aerului
ž Precipitațiile
ž Așezarea topografică a localităților și a
industriilor,
ž Suprafețele de apă,
ž Vegetația, configurația urbană.
ž Precipitații:ploaia și ninsoarea elimină
poluanții din aer
ž Ceața – fenomen nociv cu efect agravant al
efectelor poluării asupra sănătății.
Procesele de combustie produc poluare cu:
ž monoxid de carbon

ž bioxid de sulf,
ž oxizi de azot,
ž pulberi,
ž hidrocarburi policiclice aromatice,
ž aldehide.
Autovehiculele produc poluare cu :
ž hidrocarburi policiclice aromatice,

ž benzen,
ž aldehide,
ž plumb,
ž azbest,
ž monoxidul de carbon,

ž oxizi de azot,
ž bioxid de sulf,
ž pulberi.
ž Industria siderurgică: pulberi, oxizi de fier,
mangan, arsen, funingine, bioxid de sulf,
oxizi de azot, CO, hidrogen sulfurat,
ž Industria neferoasă: suspensii, oxizi metalici
de Pb, Zn, Cd, gaze ca bioxidul de sulf,
ž Industria de aluminiu: fluor,
ž Industria materialelor de construcție: pulberi

ž Industria de extragere și prelucrare a


azbestului: azbest.
ž Îngrășăminte:fluor, nitrați, plumb, SO2, acid sulfuric,
ž Industria de celuloză, de vâscoză, de hârtie, mătase
artificială, pesticide, cauciuc sintetic: hidrogen
sulfurat,
ž Industria petrochimică și de cauciuc sintetic și de
polimeri: hidrocarburi policiclice aromatice,
aldehide, cetone, fenoli,
ž Fabrici de îngrășăminte superfosfatice, fabrici de
acid sulfuric, fabrici de hârtie, industria textilă,
industria farmaceutică: bioxid de sulf și acid
sulfuric.
ž Fabrici de acid azotic, de acid sulfuric, de
îngrășăminte azotoase: oxizi de azot,
ž Fabrici de clor, acid clorhidric, ierbicide, insecticide:
clor.
ž Poluanți iritanți (gaze și particule)
ž Poluanți asfixianți ( CO, CO2, H2S, cianuri)

ž Poluanți fibrozanți, (SiO2, azbest, beriliu)


ž Poluanți toxici: metale grele (plumb,
cadmiu, mercur mangan), nitrați, fluor,
ž Poluanți cancerigeni : organici (hidrocarburi
policiclice aromatice, benzen, aldehide,
naftilamina, etc.), anorganici (azbest, arsen,
nichel, etc)
ž Poluanți alergizanți.