Sunteți pe pagina 1din 3

TINEREA CONTABILITATII UNEI ENTITATI

1. O societate vinde în prezent 10.000 de produse, cost variabil unitar 10 lei, preţ
de vânzare unitar 12 lei, costuri fixe 10.000 lei. Dacã ar scãdea preţul cu 0,5 lei, vânzãrile
ar creşte cu 10%. Este decizia acceptabilã?

a) Calulul rezultatuli în situaţia iniţială

Cifra de afaceri ( 10.000 buc X 12lei/buc ) 120.000


- Costurile variabile ( 10.000 buc X 10lei/buc ) 100.000
= Marja pe costurile variabile 20.000
- Costurile fixe 10.000
= Rezultat 10.000

b) Calculul reultatului în condiţiile reducerii preţului cu 0.5 lei/buc şi a creşterii


cantităţii vândute cu 10%

Cifra de afaceri ( 10.000 buc X 11,5 lei/buc ) 126.500


- Costurile variabile ( 11.000 buc X 10lei/buc ) 110.000
= Marja pe costurile variabile 16.500
- Costurile fixe 10.000
= Rezultat 6.500

Reducerea preţului de vânzare conomitent cu creşterea volumului vânzărilor duce


la o dimunuare a rezultatului. Pe termen scurt, o asemenea situaţie este inacceptabilă.

2. O societate vinde în prezent 10.000 de produse, cost variabil unitar 10 lei, preţ
de vânzare unitar 12 lei, costuri fixe 10.000 lei. Dacã ar creşte preţul cu 0,5 lei şi s-ar
investi în publicitate suma de 2.000 lei, vânzãrile ar creşte cu 500 bucãţi. Este decizia
acceptabilã?

a) Calulul rezultatuli în situaţia iniţială

Cifra de afaceri ( 10.000 buc X 12lei/buc ) 120.000


- Costurile variabile ( 10.000 buc X 10lei/buc ) 100.000
= Marja pe costurile variabile 20.000
- Costurile fixe 10.000
= Rezultat 10.000

b) Calculul reultatului în condiţiile creşterii preţului cu 0.5 lei/buc, majorarea costurilor


fixe cu 2.000 lei şi a creşterii cantităţii vândute cu 500 buc

Cifra de afaceri ( 10.500 buc X 12,5 lei/buc ) 131.250


- Costurile variabile ( 10.500 buc X 10lei/buc ) 105.000
= Marja pe costurile variabile 26.250
- Costurile fixe 12.000
= Rezultat 14.250

Rezultatul societăţii creşte cu 4.250 u.m. O asemenea decizie este acceptabilă


pentru societate şi pe termen scurt.

3. Cifra de afaceri a unei societãţi este în prezent de 100.000 lei; cheltuielile


variabile corespondente sunt de 60.000 lei, iar cheltuielile fixe sunt de 20.000 lei. Cu cât
va creşte procentual rezultatul societãţii în condiţiile creşterii cu 10% a cifrei de afaceri
(cheltuielile fixe vor rãmâne nemodificate)?

Coeficientul de volatilitate sau levierul operaţional ( Lo ) exprimă procentajul


variaţiei rezultatului obţinut pentru o variaţie procentuală a cifrei de afaceri.

Lo = 1+(Cf/R), unde Lo - levier operaţional


Cf - Costuri fixe
R - rezultat
R = CA – Cv – Cf, unde CA – cifra de afaceri
Cv – costuri variabile
Cf – costuri fixe
R= 100.000 – 60.000 – 20.000 = 20.000
Lo = 1+( 20.000 / 20.000 ) = 1+1 = 2
Astefel un Lo se +2 semnifică faptul că pentru o variaţie pozitivă de 10% a cifrei
de afaceri, rezultatul creşte cu 20%. ( R = Lo * 10% )

4. Managerul unei mici societãţi de producţie este interesat de structura costului


întreprinderii sale. Astfel, în situaţia de faţã, societatea sa produce 500 de bucãţi din
produsul P (singurul produs fabricat), pe care îl vinde cu 1.000 lei bucata. Costurile
variabile unitare implicate sunt de 700 lei, iar costurile fixe totale sunt de 100.000 lei.
Managerul societãţii analizeazã posibilitatea schimbãrii structurii costului astfel: el
considerã cã un efort investiţional suplimentar de 200.000 lei în maşini de producţie ar
avea drept consecinţã scãderea costului variabil unitar la 300 lei. Utilizând metoda direct-
costing (costurilor variabile), prezentaţi diferite calcule care l-ar putea ajuta sã ia decizia
respectivã.

a) Calulul rezultatuli în situaţia iniţială

Cifra de afaceri ( 500 buc X 1.000 lei/buc ) 500.000


- Costurile variabile ( 500 buc X 700 lei/buc ) 350.000
= Marja pe costurile variabile 150.000
- Costurile fixe 100.000
= Rezultat 50.000
b) Calculul rezultatului în condiţile schimbării structurii costurilor

Cifra de afaceri ( 500 buc X 1.000 lei/buc ) 500.000


- Costurile variabile ( 500 buc X 300 lei/buc ) 150.000
= Marja pe costurile variabile 350.000
- Costurile fixe 300.000
= Rezultat 50.000

Se observă că rezultatul societăţii nu se modifică în noua situaţie. Modificarea


structurii costurilor ( reducerea costului variabil, concomitant cu majorarea costurilor
fixe), în condiţiile în care cifra de afaceri rămâne constantă, nu antrenează niciun effect
asupra rezultatului societăţii.

5. Cifra de afaceri a unei societãţi este de 200.000 lei, marja asupra cheltuielilor
variabile este de 50.000 lei, iar nivelul levierului operaţional este 5. Care este valoarea
rezultatului dacã cifra de afaceri creşte la 250.000 lei?

În condiţiile iniţiale, rezultatul se poate determina pornind de la relaţia de calcul a


levierului operaţional:

Lo = 1+ ( Cf/R ) = Marja pe costuri variabile / Rezultat


→ Rezultat = Marja pe costuri variabile / levier operaţional
= 50.000 / 5 = 10.000 lei

Creşterea cifrei de afaceri este de 25%, la un levier operaţional de 5, antrenează o


creştere a rezultatului de:
R= Lo*25% = 125%
Deci, rezultatul va deveni = 10.000 lei * 125% = 12.500lei, în condiţiile creşterii cifrei de
afaceri de la 200.000 lei la 250.000 lei.