Sunteți pe pagina 1din 6

18.03.

2020 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combat…

(https://www.stiri.ong) 

Home (https://www.stiri.ong)  Instituţii şi legislaţie (https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie)


 Legislaţie (https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/legislatie)
 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Bene ciarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor şi nanţării terorismului (https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/legislatie/noi-
obligatii-pentru-ong-uri-bene ciarul-real-si-termenul-pentru-declaratia-anuala-din-legea-1292019-pentru-prevenirea-si-
combaterea-spalarii-banilor-si- nantarii-terorismului)

Noi obligații pentru ONG-uri:


Bene ciarul real și termenul
pentru declarația anuală din
Legea 129/2019 pentru
prevenirea și combaterea spălării
banilor și nanțării terorismului
Stiri ONG  10 Jan 2020


Articol realizat de Bianca Oprea, Consilier Juridic în cadrul Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/legislatie/noi-obligatii-pentru-ong-uri-beneficiarul-real-si-termenul-pentru-declaratia-anuala-din-legea-129… 1/6
18.03.2020 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combat…

IMPORTANT: Pentru anul 2020 termenul limită de depunere a declaraţiei referitoare la bene ciarii reali ai ONG-
(https://www.stiri.ong)
urilor NU ESTE 15 IANUARIE. 
Pentru 2020 există un termen tranzitoriu care permite depunerea acestei declaraţii în
termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019, respectiv 21 iulie 2019.

În data de 11 iulie 2019, a fost promulgată Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
nanţării terorismului, precum şi pentru modi carea şi completarea unor acte normative. Această lege prevede o
serie de obligaţii suplimentare pentru asociaţii şi fundaţii, prin modi cările aduse la Ordonanţa de Guvern
nr.26/2000.

Printre acestea, conform art. 344 din Ordonanţa menţionată anterior, asociaţiile şi fundaţiile trebuie să comunice
Ministerului Justiţie, printr-o declaraţie autentică notarială, datele de identi care ale bene ciarului real,
anual sau ori de câte ori intervin modi cări în acest sens. Noile prevederi legislative stârnesc câteva întrebări
legitime din partea organizaţiilor neguvernamentale din cauza neclarităţii textului de lege, susceptibil de multiple
interpretări.

Art.4 din Legea nr.129/2019 oferă o de niţie generală asupra noţiunii de bene ciar real: « orice persoana zică ce
deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/ sau persoana zică în numele căruia/căreia se realizează o
tranzacţie, o operaţiune sau o activitate. » În cazul fundaţiilor, bene ciarul real este reprezentat de persoanele
zice care ocupă poziţii echivalente sau similare duciilor, acestea din urmă ind constituitorul, duciarul,
bene ciarul duciei, precum şi protectorul. Având în vedere că există deosebiri între instituţia civila a duciei şi
persoanele juridice fără scop patrimonial, de niţia bene ciarului real în cazul fundaţiilor este susceptibilă de
intrepretari. În acelaşi sens, legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi nanţării terorismului, nu
prevede în mod expres de niţia bene ciarului real pentru asociaţii. Pe de-o parte, ele pot intra sub incidenţa
de niţiei art. 4 alin.(2) lit.c similară fundaţiilor (“în cazul entităţilor juridice precum fundaţiile şi al construcţiilor
juridice similare duciilor”) sau sub prevederile art. 4 alin. (2) lit.d (alte persoane juridice). Aşadar, în acest moment,
asociaţiile şi fundaţiile au o di cultate practică în a-şi îndeplini obligaţia declarării bene ciarului real, din cauza
faptului că nu există o interpretare unitară asupra acestei de niţii, ne ind sigure dacă simpla declarare a membrilor
organelor sale de conducere este su cientă pentru a se alinia noilor cerinţe legislative.

O altă controversă a acestei legi se referă la termenul până la care asociaţiile şi fundaţiile trebuie să se
conformeze noilor obligaţii legale. Pe de-o parte, art. 344 alin. (3) din OG 26/2000 menţionează că declaraţia
anuală se comunică Ministerului Justiţiei până la data de 15 ianuarie, iar pe de alta parte art. 63 din Legea
nr.129/2019 prevede un termen de 12 luni de la intrarea sa în vigoare pentru ca asociaţiile şi fundaţiile să îşi
îndeplinească obligaţia declarării bene ciarului real. Prima interpretare poate ca până la data de 15 ianuarie 2020
persoanele juridice fără scop patrimonial trebuie să trimită declaraţia autentică notarială referitoare la bene ciarul
real către Ministerul Justitiei. De asemenea, o a doua interpretare posibilă, poate susţinută în sensul în care
termenul de 12 luni de la intrarea legii în vigoare este un termen tranzitoriu, până la care asociaţiile şi fundaţiile se
pot conforma obligaţiei legale, posibilitatea aplicării sancţiunilor în caz de neconformare urmând a începe de la 15
ianuarie anul următor.

Pe lângă toate aceste neclarităţi putem observa şi situaţia diferită în care se a ă, în acest moment, persoanele
juridice fără scop patrimonial, faţă de celelalte persoane juridice supuse obligaţiei de raportare a bene ciarului real.
În timp ce, Registrul Comerţului a întocmit o procedură speci că şi formulare prede nite pentru declararea
bene ciarilor reali pentru ca societăţiile comerciale să se poată conforma obligaţiilor legale, Biroul Evidenţă ONG din
cadrul Ministerului Justiţiei nu a oferit nicio comunicare cu privire la modalitatea concretă prin care asociaţiile şi
fundaţiile trebuie să declare bene ciarul real.

În concluzie, considerăm mai mult decat oportune clari cări cu privire la aspectele menţionate anterior, pentru ca
asociaţiile şi fundaţiile să îşi poată îndeplini în mod corect şi complet obligaţiile de raportare către Ministerul Justiţiei,
cu atât mai mult cu cât judecătoriile au început să ceară această declaraţie autentică notarială în momentul
modi cării actelor constitutive şi în momentul în inţării persoanelor juridice fără scop patrimonial. În acest moment,
având în vedere lipsa de claritate legislativă, mai multe organizaţii neguvernamentale au decis să raporteze către
Ministerul Justiţiei componenţa membrilor organelor sale de conducere, fără a avea, însă, certitudinea că îşi
îndeplinesc obligaţiile legale în conformitate cu voinţa şi termenul dorit de legiuitor.  

Sursa foto  : Avo toast enthusiast/sandbox / https://commons.wikimedia.org/


(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Money_in_notes.jpg)

 

https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/legislatie/noi-obligatii-pentru-ong-uri-beneficiarul-real-si-termenul-pentru-declaratia-anuala-din-legea-129… 2/6
18.03.2020 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combat…

 ONG-uri (https://www.stiri.ong/tag/ong-uri)
(https://www.stiri.ong) 
 Legea nr.129/2019 (https://www.stiri.ong/tag/legea-nr-1292019)

 juridic (https://www.stiri.ong/tag/juridic)  fundaţii (https://www.stiri.ong/tag/fundaii)

 FDSC (https://www.stiri.ong/tag/fdsc)  Bianca Oprea (https://www.stiri.ong/tag/bianca-oprea)

 asociaţii (https://www.stiri.ong/tag/asociaii)

Te-ar mai putea interesa

Formularul 230: Un nou formular?


(https://www.stiri.ong/institutii-si-
legislatie/legislatie/formularul-230-un-nou-
formular)

Formularul 230: Surprize ascunse pentru ONG-uri


în Ordinul... (https://www.stiri.ong/institutii-si-
legislatie/legislatie/formularul-230-surprize-
ascunse-pentru-ong-uri-in-ordinul-presedintelui-
agentiei-nationale-de-administrare- scala-nr-
1472020)

https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/legislatie/noi-obligatii-pentru-ong-uri-beneficiarul-real-si-termenul-pentru-declaratia-anuala-din-legea-129… 3/6
18.03.2020 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combat…

Ministerul Justiției
(https://www.stiri.ong) ar putea bloca funcționarea
Tagcloud

ONG-urilor:... (https://www.stiri.ong/institutii-si-
legislatie/legislatie/ministerul-justitiei-ar-putea-
bloca-functionarea-ong-urilor-noile-modi cari-
ONG-uri (https://www.stiri.ong/tag/ong-uri)
ale-og-26)
Legea nr.129/2019 (https://www.stiri.ong/tag/legea-nr-
1292019)
juridic (https://www.stiri.ong/tag/juridic)
fundaţii (https://www.stiri.ong/tag/fundaii)
FDSC (https://www.stiri.ong/tag/fdsc)

Bianca Oprea
(https://www.stiri.ong/tag/bianca-oprea)
asociaţii
(https://www.stiri.ong/tag/asociaii)

Stiri recente

De ce amână România rati carea


Protocolul 16 la CEDO? -
Scrisoare deschisă transmisă de
(https://www.stiri.ong/institutii- APADOR-CH
si-legislatie/legislatie/de-ce- (https://www.stiri.ong/institutii-
amana-romania-rati carea- si-legislatie/legislatie/de-ce-
amana-romania-rati carea-
protocolul-16-la-cedo-- protocolul-16-la-cedo--
scrisoare-deschisa-transmisa- scrisoare-deschisa-transmisa-
de-apador-ch) de-apador-ch)

Parlamentul întărește prezumția


de nevinovăție instituind
(https://www.stiri.ong/institutii- prezumția de vinovăție
(https://www.stiri.ong/institutii-
si- si-
legislatie/legislatie/parlamentul- legislatie/legislatie/parlamentul-
intareste-prezumtia-de- intareste-prezumtia-de-
nevinovatie-instituind- nevinovatie-instituind-
prezumtia-de-vinovatie)
prezumtia-de-vinovatie)

(https://www.stiri.ong/institutii-
si-legislatie/legislatie/spalarea-
banilor-si-antiterorism-luni-7-
mai-ministerul-justitiei-

https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/legislatie/noi-obligatii-pentru-ong-uri-beneficiarul-real-si-termenul-pentru-declaratia-anuala-din-legea-129… 4/6
18.03.2020 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combat…

dezbate-cu-ongurile-noi- Spălarea banilor și antiterorism:


(https://www.stiri.ong) Luni, 7 mai, Ministerul Justiției 
propuneri-de-modi care-a-
dezbate cu ONGurile noi
og262000) propuneri de modi care a
OG26/2000
(https://www.stiri.ong/institutii-
si-legislatie/legislatie/spalarea-
banilor-si-antiterorism-luni-7-
mai-ministerul-justitiei-dezbate-
cu-ongurile-noi-propuneri-de-
modi care-a-og262000)

Newsletter

adresa email

Abonare

(http://www.fdsc.ro/)

https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/legislatie/noi-obligatii-pentru-ong-uri-beneficiarul-real-si-termenul-pentru-declaratia-anuala-din-legea-129… 5/6
18.03.2020 Noi obligaţii pentru ONG-uri: Beneficiarul real şi termenul pentru declaraţia anuală din Legea 129/2019 pentru prevenirea şi combat…

ONG (https://www.stiri.ong/ong) Instituţii şi legislaţie (https://www.stiri.ong/institutii-


(https://www.stiri.ong) 
Cultură şi IT (https://www.stiri.ong/ong/cultura-si-it) si-legislatie)
Educaţie (https://www.stiri.ong/ong/educatie) România (https://www.stiri.ong/institutii-si-
Mediu şi sport (https://www.stiri.ong/ong/mediu-si- legislatie/romania)
sport) Internaţional (https://www.stiri.ong/institutii-si-
Social (https://www.stiri.ong/ong/social-1) legislatie/international-1)
Sănătate (https://www.stiri.ong/ong/sanatate) Activitate CESE (https://www.stiri.ong/institutii-si-
Comunitate şi voluntariat legislatie/activitate-cese)
(https://www.stiri.ong/ong/comunitate-si-voluntariat) Legislaţie (https://www.stiri.ong/institutii-si-
Drepturile tuturor legislatie/legislatie)
(https://www.stiri.ong/ong/drepturile-tuturor)
Civic şi campanii (https://www.stiri.ong/ong/civic-si- Finanţări şi CSR (https://www.stiri.ong/ nantari-si-csr)
campanii)
Antreprenoriat Puncte de vedere (https://www.stiri.ong/puncte-de-
(https://www.stiri.ong/ong/antreprenoriat) vedere)
Sub lupă (https://www.stiri.ong/ong/sub-lupa) Dezbateri în curs (https://www.stiri.ong/puncte-de-
vedere/dezbateri-in-curs)
Portret de ONGist (https://www.stiri.ong/puncte-de-
vedere/portret-de-ongist)

Resurse (https://www.stiri.ong/resurse)
Cum să... (https://www.stiri.ong/resurse/cum-sa)
Despre sector (https://www.stiri.ong/resurse/despre-
sector)

Anunţuri ale organizaţiilor


(https://www.stiri.ong/anunturi-ale-organizatiilor)
Angajări (https://www.stiri.ong/anunturi-ale-
organizatiilor/angajari)
Evenimente (https://www.stiri.ong/anunturi-ale-
organizatiilor/evenimente)
Diverse (https://www.stiri.ong/anunturi-ale-
organizatiilor/diverse)

Despre noi (https://www.stiri.ong/despre-noi) (http://www.tra c.ro/?rid=stiri-ong)


Termeni şi condiţii (https://www.stiri.ong/despre-
noi/termeni-si-conditii)
Contact (https://www.stiri.ong/despre-noi/contact)


(https://www.facebook.com/stiriong.ro/)

(https://www.stiri.ong/feed)
© Copyright FDSC 2017

Dezvoltat de

(http://www.tree.ro)

https://www.stiri.ong/institutii-si-legislatie/legislatie/noi-obligatii-pentru-ong-uri-beneficiarul-real-si-termenul-pentru-declaratia-anuala-din-legea-129… 6/6