Sunteți pe pagina 1din 2

Regresia liniară multiplă

Perioada Sărbatorilor de iarnă este de o Numarul de zile ploiase in


deosebită importanţă pentru industria Rata locurilor vacante Temperatura medie perioada sarbatorilor de
turismului dintr-o staţiune turistică. in unit. hoteliere (%) zilnica (grade C) iarna
Camera de Comerţ locală angajează un 6 8 1
analist de marketing pentru studierea şi 12 4 4
promovarea turismului din staţiunea 11 3 3
respectivă. Acesta consideră că printre
8 7 2
factorii importanţi ce influenţează gradul
de ocupare al hotelurilor din regiune în 13 2 3
perioada Sărbătorilor de iarnă se numără 9 6 4
condiţiile meteorologice din anul 6 7 1
precedent (temperatura aerului şi 8 7 1
numărul de zile cu precipitaţii). Datele
4 8 2
înregistrate pentru ultimii 12 ani sunt:
10 7 3
8 5 3
9 6 4

Regression Statistics ANOVA


0,877313 Significanc
Multiple R =R df SS MS F eF
0,769678 SSR=Δ2y/x1,x2 Fcalc=MSR/M
R Square =R2 Regressi MSR=s2y/x1,x2 / k=
2=k = SE= 0,001351
Adjusted R on =28,73463
=57,46926 = 15,03783
Square 0,718495
MSE=s2e=Δ2e / (n-k-
1,382325 9=n-k- SSE=Δ2e =
Standard Error =se Residual 1)=
1 =17,19740
=1,91082
Observations 12=n
11=n- SST=Δ2y =
Total
1 =74,66667

Coefficient Standard
s Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%
(a-0)/sa =
12,92852 sa= 0,0003 a-sa·t0,05/2 ; n-k-1= a+sa·t0,05/2 ; n-k-1=
Intercept =5,5121
=a =2,345445 74 =7,622751 =18,23428
81
(b1-0) /
- b1-sb1·t0,05/2 ; n-k- b1+sb1·t0,05/2 ; n-k-
sb1= sb1= 0,0045
Temperatura medie zilnica (X1) 0,96687= 1= 1=
=0,257411 =- 12
b1 =-1,54918 =-0,38457
3,75614
(b2-0) /
b2-sb2·t0,05/2 ; n-k- b2+sb2·t0,05/2 ; n-k-
Numarul de zile ploiase in perioada 0,533514 sb2= sb2= 0,2462
1= 1=
(X2) =b2 =0,430216 =1,2401 92
=-0,4397 =1,50673
09

RESIDUAL Cerinţe:
OUTPUT a) Identificaţi ecuaţia de regresie liniară ce modelează legătura
Predicted Y Rata dintre cele trei variabile şi interpretaţi valorile coeficienţilor
Observati locurilor vacante in Residual de regresie,
on unit. hoteliere (%) s b) Testaţi validitatea modelului găsit şi completaţi tabelul
1 5,727044 0,272956 ANOVA (nivel de semnificaţie de 5%),
2 11,19508 0,804921 c) Testaţi semnificaţia statistică a parametrilor modelului (nivel
de semnificaţie de 5%),
3 11,62844 -0,62844
d) Interpretaţi intervalele de încredere ale parametrilor
4 7,227431 0,772569 modelului,
5 12,59531 0,404688 e) Analizaţi sensul şi intensitatea legăturii dintre variabile
6 9,261333 -0,26133 folosind indicatori adecvaţi,
7 6,693917 -0,69392 f) În ce proporţie variaţia totală a ratei locurilor vacante este
8 6,693917 1,306083 determinată de influenţa factorilor reziduali?
g) Explicaţi semnificaţia celei de a şaptea valori din coloana
9 6,260558 -2,26056 “Predicted Rata locurilor vacante in unit. hoteliere (%)” şi
10 7,760945 2,239055 arătaţi cum s-a obţinut,
11 9,694692 -1,69469 h) Previzionaţi rata locurilor vacante în condiţiile înregistrării
12 9,261333 -0,26133 unei temperaturi medii zilnice de 10 grade Celsius şi a unui
număr de 7 zile ploioase.

tcritic = to,o5/2 ;9 =2,262 şi Fcritic = F0,05, 2, 9 =3,88