Sunteți pe pagina 1din 169

Despre carte

Lucrarea, rodul experienþei unui colectiv de autori foarte experimentaþi în


pregãtirea elevilor la clasã, pentru evaluãri ºi pentru concursuri, este un
auxiliar ideal de alãturat oricãrui manual de matematicã de clasa a VI-a.
Materia conþinutã în programa ºcolarã de clasa a VI-a este aprofundatã pe
teme, fiecare debutând cu un foarte sintetic breviar teoretic urmat de exerciþii
ºi probleme pentru aplicarea noþiunilor matematice. Cei care se pregãtesc
pentru concursuri ºi olimpiade ºcolare au la dispoziþie, spre rezolvare, un
capitol de probleme cu grad ridicat de dificultate. De asemenea, lucrarea
cuprinde un capitol separat de teste de autoevaluare, unele dintre ele fiind
concepute dupã modelul celor utilizate la tezele cu subiect unic.
Secþiunea finalã a cãrþii conþine rezolvãrile aplicaþiilor ºi este utilã pentru
verificarea promptã a valorii experienþei câºtigate de fiecare elev.

Despre autori

Membrii colectivului de autori care au contribuit la alcãtuirea lucrãrii,


cadre didactice de specialitate, se bucurã de competenþã profesionalã ºi o
vastã experienþã la catedrã, dublate de cunoºtinþe psihopedagogice ºi meto-
dice, punând în practicã, în activitatea didacticã de fiecare zi, conceptele
privitoare la procesul educaþional, la cel de predare-învãþare, precum ºi la
procesul de evaluare în cadrul disciplinei.
Autorii sunt foarte cunoscuþi ºi prin alte auxiliare ºcolare publicate.
ªtefan Smarandache Petre Simion
Victor Bãlºeanu Victor Nicolae
Suzana Basarabescu Aurelia Vidovici
MihaiContanu IonMarin
VictorPândaru ValericaNiþã

Matematicã
Exerciþii ºi probleme
clasa a VI-a
© Editura NICULESCU, 2010
Adresa: Bd. Regiei 6D
060204 - Bucureºti, România
Comenzi: (+40)21-312.97.82
Fax: (+40)21-316.97.83
E-mail: editura@niculescu.ro
Internet: www.niculescu.ro

ISBN 978-973-748-528-1

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei cãrþi nu poate fi reprodusã sau transmisã sub nicio formã ºi prin niciun mijloc, electronic sau
mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau prin orice sistem de stocare ºi accesare a datelor, fãrã permisiunea Editurii NICULESCU.
Orice nerespectare a acestor prevederi conduce în mod automat la rãspunderea penalã faþã de legile naþionale ºi internaþionale privind proprie-
tatea intelectualã.
CUPRINS


     
     
    
           
 
   
   
    
 
      
    
         
         
   
        
        
     
     
      
      

   
  
    
 
     
      
     
         
           
   
   
         
    
      
  

 
  

     
     
      
         
     
          
       
       
     
     
     
     
     
          
       
     
     
     
         


      
    
    
     
    
    
     

      


  

  
    
    
   


  
  
        
    
ALGEBRÄ

  
    

   
  

  

 

 
                       
              
             


   
   
            
         
         
         
       
            

              
              
                 
 
      
              
                
                 
                       
                      
     
                  
              
       ⇒   
             
                     
      
                  
              
             ⇒   
               

   


        
        
 
                         
                     

 
       
                
                
    
                    
                
              
              
              
             
       
                
                    
                   
               
     
 1 1 + 12 =223
1 1  12 1
+ 11 341
=   111 + 11 2 = 345 
     
    
 
  
    
 
   

     
 


  
       
   

     


    
 
   
           

      

      
  
        

 
                
  
         
      

                             
            

 
         
   

 
        

              
   
  
       
  


     
   
  
      

               

  


    


 
  

 
   

        
   
 
     

 
                     
                   
      
   

     
  

            
    

                    


                  
                    

   


            
    

                 


         
   
        
 

  
      
                
              
         
               
           
         
   
  
               

  

        
  
   

 
    
 
      
      

    
 
      
      

   


   
      
    


       


            
      
      
 
    
 
      
    
 

  
                   
                   

              


   
              
 
            
  

               


      

 12 + 21 + 11 + 22              


  
        
  
           
      

123 231 312 12


+ + 1          

 
 
  
  
  

           
        

          
   

          


                  
                   
     

       
    1 =++ 23 24 +++ 32 34 42 43        
 
              

         


      
                
            
   
                         
                         


 
           
           
            
            
              

       
      
 12   1   12    
1 1 1 1

      


 12   12   1   12    
1 1 11

      


 11   12   12   1  
1 1 1 11 11 1    
      
 12   1   1 2 
1 11 1 12  11 2    
      
 1 2 
1 12  1 2  12   1    
1 1 1 1 1

    


 1 1 2 1 1       11 2 1 2      
 11 2 1 2      11 2 1 23      
       123   
 123 1 1          123 1 12         
  
    
 
    
 
  



    
 
    
   

      


 1 1 2       1 1 2     
       111 2 1 3   

      


      
   
   


         
          
          
                  
 
           
           
           
        
        
            
            
        
      
      
 1 12 1 23
  1 12 1 2  1 1 2 1 23 
       
          
       
          
        
              
          
                
  
                
         

                    
          

                  


        



   

   
    

     
  
    


     
  
          


     
  
    


      


                  
         


   


 12 1 1           1 12 + 21 2 1 343 
 1 123 + 12 + 1 2 1 3  1 12 + 1 2 1 3 

     


             
     
 
      
       
       
  
       
       
       
       
       
       
        
                 
         
               
        
            
         
           
       12 
            
        12         
       12        

        
    

       

                


      
    
  


        


 
     
           
        
                        
     

                            
    
 

         


       
          
       
          
       
            
   
     
                 
    
        

            
   
            
    
  

    


   

         
 

         


     
          
     
          

            

   

      
 

       


 111      12 + 21        
              

           


 


       


         
           
          
 
    
 
     
    
  

      
  
      
  

    


           
             
             
              
 
            
                 
     
 1 234 =5   1 234 35
11 1 2
=  12 13 45 = 
6  123143 56 =3 
        
                              
     
 12 1 1 3  12 1 1 34
  12 1 1 34 
     
 112 1 12  1 12 1 2  11 2 1 23  1 1 2 1 23
  11 2 1 23 
    
                
     

                
     

               
  
               
    
                 
      
                
      


              
  
             
            
           
            
  
       
 
    
 
      
   
     
          
 
 
 
  
     
          
 
 
 
 
 
 
  

          



 
           
       

       


              
    
        
          
           
 
              
              
              
              
               
        
                       
                        
                
                  
                
      


                
       
                 
     
              
      

 
  
            
 
      

 

            
1+ = { 12 121 2 ∈2 2 32 ≠ }   
       



           
 14 21 = 121 5 14 3 =13 
166 16
           
  34 516 =3 1 7 84 5216 = 8 21 
9 99
           
12 −1 345 34−
 671829 = 6  5734859 = 5  
 
  
         
   
   
   
         
            
     
   
           
        
       
          
   
  
2 + 1 2 + 111 + 1 2
3 22 2 3 321113 4 =
1+ 1 + 111 + 1           

   




         


   
     
        
        
     
  

      


1 2 3 1 2 3 1 22 1
 4 4 4  4 4 4  3 3 4
5 5 5 5 6 7 5 6 7

               


1
    12 = 1  12 =   12 = 1 
2 2 2
               
   12 = 12     12 = 12    
  
           
          
            
       
       
1 1
    
1 21 + 3   
11 − 2
   
1 +3
            
 12   12
  1 + 1  11 + 2 
1 +3 21 +1 1 +2 1 +1
         
12 1
 1   1     
2 2 3 2


   


           
1 1 12 12 12
       1 3 1 − 14   3 1 − 4536 − 15 
1 21 − 3 1 −3

        


1 12 12 1
       
2 23 3 23

       


12 12 123 1 ⋅2 1 ⋅2
         
23 34 45 1 ⋅2 32
           
1 1 1 − 1 45 2 11 + 2 23
 34     56 
5 5 6 7 7 28
11 1 11 + 2 3 1 2
 34   56  45 
56 7 1+ 2 1 1− 6 1+7

      


 1 45 2   1 45 2   1 1
2 45 1 
6 7 67 68 16 7 8

 1 3 2 56 1   1 4 2 67 3   1 4 21 67 13 
78 9 2 19 23 89 2 2 8⋅ 2 8 ⋅ 2 8 ⋅
1 2 3 1 2 1 2 33
 + 4 4   3   4 4 
6 7⋅ 6 7 8⋅ 21 + 4 2 51 + 62 1 +2 11
1 + 22 21 + 2

  
 1 ⋅2
  1 ⋅ 2   1 ⋅2   1 + 2+ +
3 +444 3 55 
1⋅2 1 ⋅2 1 ⋅2 2+6 + 7+ +444 755

 1 + 2+ 3+ 444
+ 155
  1 +1 + 
⋅ + ⋅ + ⋅6 8+ 444+ ⋅ 6 755
6 7 6 3 1
+
+1 +
+
 1 ⋅2 + 1+  1 ⋅2 + − 1 + ⋅2 ∈1 
+ + + 3 1
1 3 1 1 2 1 2
 ⋅ 
+     ⋅ + ⋅
+ + + +
 1 ⋅ 2 + − 1 + ⋅ 2  1 ⋅2 − 3
+
+2⋅ 1 2
+

1 ⋅2 + 1 ⋅2 1 ⋅ 2 + 3+2 ⋅ 1 2
  

1
{
=∈ 2 ∈ 114 12
2
5 =∈ 1 13∈ 2 4
2
3
−2
5

21 =∈{ 15 ∈ 112 }
623 =∈ ∈
11
{ 5 34 6
72 + 8 2


2 =∈ 1 ∈ 114 12
{ }5 =∈ ∈ 1 13 {1 4 1 +3 }5
1 +6
1

12 =∈ 16 ∈1 11+ 23 }7
13 =∈ 1 ∈1 { 6 4 1 + 25 }8
1 +2 11 + 9

            


11 + 2 11 + 2 11 + 2 121 + 3
       
1 +3 31 + 4 31 + 4 41 + 1
           
11 + 2 11 + 22 11 + 2
     
31 + 4 31 + 4 31 + 1

      

12 + 21  2 + 12 11 + 12 + 21 + 22 
  
11 + 22 1 1+ 2

            


11 11 11 2 11 2 112
         
2 2 2 23 12
11+ 22 11 + 22

      31 + 3 2 + 3  1 + 12 +3 
123 − 1 − 2 − 3 ∈1
   
12 12 + 1 3

12
        =1
1 +2

    


      

 1 45 2  1 1
34   1 2
45   1 1
34 
6 1 5 6 6 1 5 6

   
1 
2  2 1
 1 45 2  45  1
45  45
2

6 21 6 78 16 7 26 6
     
1 1 1 1 2 31 1 2
 2 2  4 4   44 3 
3 4 5 12 5 16 5 26 1 5
1 2 1 1 2 3
 3 3   4 4 
4 5 16 32 5 1


     


1 2 1 2 1 1
 3   3   2 
4 5⋅ 45 ⋅ ⋅
45 45 ⋅ 3 ⋅4⋅ 5 3 ⋅ ⋅4 5

 1
3
2
3
1
  1
4 24 3 
45 65 75 156 7 6 166
 
1 2
 + 
1
+2 
1
+ 2 
1
+2
3
1
3 3 3 3114 134 2 13 4
12 22 2
 + 1 + 1 
1
+ 23 + 4   + +   + + 
2 3 14 5 46 43 3 4 5 3 13 1
1 2
 + + 3 
1
+ 2
+ 3
 
1
+2+1
45 35 36 4 25 21 3 4 5

 
1 1 1 1 1 1
 + +  + + 
2 2 2 ⋅
2 3 2 3 ⋅ 23 ⋅
1 1 2 2
 + 1 + 1  + + 
2⋅3 2 ⋅3 2 ⋅3 3 4 ⋅⋅ 5⋅ 3 5 ⋅ 4 5

    


1 1 1 1 1
 1 2  2
3   2 
3  2
3   22
3 
1 1
 2 1  21 
3
 21   2
1
  2
11

3 3 34 34

    


11 12 12 12 12
 2  3
  3
  3
  3

 
1
 1 + 2  2 + 1  2
1
+21 
3 4 3 3 4
1 1 1 11 1 1
 2 + 3  2 + +  2 + +11 
4 5 3 4 13 2 3 4
1
 1
+ 2 + 43  3 + 1
+2 2 + 2
  +2 +31 1
5 4 6 34 25 45 14 5 6

 
 2 +  1 + ( 41 + 141 )    2 1 + +3 1+ + 4 1 
 4  3 ( )
3 5
+ + 1 1    2 +  1+ + 3 + 1 + 1  1  ( )
 ( )
 1 2
+ 3+
4 3 2  24 5 6


   1 = 2 1     = 1  1


3 2
              

         1 + 2 = 1 1  1 + 2 = 1  1 + 2 = 12 


2 2 23
                   
1 2 3 144 1 1 1 1
   +64 + 64+ + 555 64   1155 + 2 155
64 + 3 +155+ 444 155 155 
  1 +1 1+ + +1555 +1 2+3 + + + 555
44

2 3 6 177 2 3 6 177

 
1 1 1
 + 1  1
+ 1  + 
11 22 12 22 121 22 2

1 1 1
  + + + 1+ 222 
1 1 1 1

    


 
1 2 1 2 1 2 1 2
 4
3
4
  4
3  
4 4
3
4
  4
3
4

 
1 1 1 1 1 2 12 2
 3
2 4  3
2 4  24
3 
5
 24
3
56

123 4 1 2 1 1 1
 32
5 
6
 22
3 
11
 3
2
4
2
13

 
1 1 1 1 1
 2 32   2 34   1 + 2 1 3 1 1  23
1

2 4 5 15 2 4 5 4

 23
1
4
+ 1
15
 3 + 1 4 5 2 
6 7
23 ( 1
4
+ 1
5
)  12
5
4 ( 1
6
+ 3
57
)
 
   2  +13 
 ( + )( ) +    (
1
2 1
2
4
3
1 35
3 1 2
4 53
6 37
3 3
5 5
8 6
)( )  ( 11
4
15 6 1
) 4
16
1
 5
    4 1 3 1 + 1
  (
12 3 4 3
6 ) 
1
5
3
1
1
21 3
 2 5 6 ( ) 


   1 = 1 1 + 2 1 + 3 1  1 =21 3 4 1 3 1 


2 2 2 4 4 4
        

   1 + 2 = 12  1 + 2 = 1          
3 2

          1 = 1         


2
1
1 2
          + = 2 3          
    

 1 + 1 = 23
  1 23
1
= 4  1 + 1 3 2 = 4  1
+ 1 23 = 45 
2 4 5 5 6 36

 

(4
 1 +2 +3 + + 888
4556
1 2 ( 455
) 7 7 7
+9 + + +
4 1 2 ) 7
888
455

 12 12 1 12 2 3331 2 
4 4 4 4
 
 1 3 2 +1 32 1 2331 133 +1 2 2  1 2 2 1 
22 111

      


    
1 2 11 2 1 2 1 2
 34   34   34   34 
5 5 56 56 56 56 25 25
  
1 1 12 12
 23   34   12 34 12   12 12
34 
4 5 5 6 5 6 56 75


  1 2
 11 34 2  12 45 3  34   2 34
1
  1
34
2
  12 45 3

15 6 26 7 56 5 5 56 78 67 38

   


1 2 3 4 5
 6666   1 1 1 1 1
2 2 2 2   1 22 3 4
5 5 5   1 6 2 6 3 45
6 
44444 3 13 4 5 6 6 7 8 28 7 8 47 14
   
1 2 33 3 4 12 12 12 12 12 1 2 3 1 1 2 3 45
 5 5 5 5   3333
74
  4 4 4  6 6 6 
66 6 66 4 5 651 25 6 7 5 2 7 48 89


   1= +1 1 +1 + + 1 222  1= 1+ 1+ 1+ + 1 222 


3 3 3 3 3 3 3 3

      


1= 23 4 (
+ 1+ +1
6 7
555
188
1
) 1= 1+ 2+3 + + 44
555
2 3 6 177

    


 
1 12
 ⋅ 2 
1 23
⋅   ⋅ 3 
12
⋅ 3 
12 34
⋅ 
3 4 4 35 4 56 4 56 1 56
12 34 122 31
 ⋅  
12
⋅ 13  ⋅  
12 32
⋅ 
5 62 45 612 34 152 42 45
 
1 2 3 1 2
 ⋅ ⋅  ⋅ ⋅3 
12
⋅ 2
⋅1 
2 3 4 4 45 4 3 45 3

12 31 11 112 132
 ⋅   ⋅ 2
⋅3  ⋅ ⋅ 4

14 5 4 55 6 152 67 12



1
 ⋅ 3 2  3
1
⋅ 2 2  3
1
⋅ 2
⋅4 1 
45 6 4 35 5 45 6


1
⋅ 3 2 ⋅ 42 
12
⋅ 3 1 ⋅1 3 
56 3 4 4 5 6

 
1 2
 3 ⋅ ⋅ 3  
1
⋅ 3 ⋅ 2 2  3 ⋅ 1
⋅4 2 
4 35 4 5 45 1
1 2 1 2 1
 34 2 ⋅ ⋅   2 3 ⋅ ⋅  2 3 ⋅ ⋅2
56 78 34 3 24 5

 

 ( 3
)⋅  +
⋅ 1
23
4
2
5
 3
6
⋅( 2
)  1
3 2 4
5
1
4
6
2
7

 5  6 5 ( + ) ⋅ 6  
24 2  ( +) ⋅ (+ +) ⋅
1 2 3 1 1
2
1 1
3 
 7 7  1 2 4 3 5

 ( )( ⋅ )  1 + 1 ⋅ 1 ⋅ 1
( ) 
1 3 2 2 2
4 4  3 4 5 
5 6 72 8 2 6 3

 ( 1 1 1 ) ⋅
2 6
⋅ 1   6

 ( + ) (+ )⋅
23 4 5 12 3 44
4 5 
 8 9  1
7 27 4 6 74 42 2 8


   

1 + 1 3 1 45 = 2 
 13
1
4
= 2
56
 ( 1 +1
4 ) 23 = 1
3
  6 6  6

   1 + 2 = 12        


1

  1 + 2 = 1  1 + = 1        


2
2 2

  12 2 = 13              


1 2 3 144
      1= 1⋅ ⋅2⋅ 3⋅ 555
144
 1= 6⋅ ⋅7⋅ 8⋅ 555
149

6 7 8 699

 

 21 2
⋅ 1
⋅ 2  22
⋅ 11 
212 11 22 1 21

    


     
1 1 1 1 1 1
 2   2  2    2
3   2 +3
 

1 2 1 2 12 1
 3   3   3 4  21 3 
4 5 4 5 25 2

12 2 1 23 122 32
 32   4 5   4 
4 5 6 7 56 37
 
1 2
 ⋅ 31 1 
122 12 3
4 4  
12 34 5
6 ⋅ 
4 5 6 51 6 7 357 78 1
1 2 3 1 2 1 2
 45 ⋅  4 ⋅3  34 4 
63 7 8 35 26 2 5 6
 
1 1 1
2
2 3 1 2
       
2 4 2 3
3 2
3 1 3 4

 
 ( 1
5
+2
4
) 3 44   1 2
4
5 6 7
⋅ 3
+ 5 1
18
 ( 1
1
6 6
)
+ 2 2 5 34
 
3
1
4
3 ( 2
5
+1 
4
)


       


    2
3
1
     ( 1
4
+ 23 ⋅ 4  )
   

 2
1
3
1 = 2  1
4
⋅ 1 2 1 = 3  3 ⋅ ( 1 + 1 = 2
4 ) 4
 1
2
1 +11=
3
1
14

  
+444 3 5 +8 2+ +6 +7
 13 ++72++ 9++3 444
+ 9 +5 +7+ 12 +1
444 7
 444

1 5
5
 16
1
2
6
2 3 4
6 6 6 777 6
3 4 8
55
199

1 1 1 1 1  4 + 2+ 2+ + 333 2
  2 + + + + 333  
 22 2 2

     


 

 ( )   ( 1 )   ( )   ( 1 )   ( 11 )   ( )   ( )   ( ) 
1
2 2
1
2 34
2
22
1
2
1
2
12
3

     


 1 ⋅ 1
( ) ( )  ( ) ( ⋅)   ( ) ( ⋅)   ⋅ ( ) ( ⋅)
2 2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1 1
 ( ) (⋅ ) ( )⋅   (1 ) (⋅ ) ( ⋅ )   ( ) (⋅ ) (⋅ ) ⋅ ⋅ ( )
1 2 3 2 3 1 1 1 1
222 
4 3 5 1 4 4 5 3 3 3 3

     

 () ()1
3
2
1
3
 ( ) ( )  ( ) ( )  ( 1) ( )1 ( ) 1 
1
3
2
1
3
1
3
2
1
3 3
2
3
2
3

1 1 1
 ( ) ( ) ( )⋅
1
3
2
1
3
1

3
 ( ) ( +) ( )⋅ 
3 
5
( ) (⋅ ) ⋅( )⋅ 
4 3
5 2
2 1
3
1
3
222
1
3

     


 1
 
 2
( )   ( )  
1
2
( )  
1
2

      
   1
 
2
( )       ()
1
2

     
 
() 1
2 
    
 
 1 + 1
() ()  ( ) ()
1
3
1
+ 2  ( 1) ( 4)1 2 +1
2 2 4 4 5 3 3 3



  ( ) +( ) ( +) ( )

11
33
1
3
1
3
2 


( ) ( )  ⋅   ( 1 + 1 1 ) 
  1 1
2
3
1
2
2
4 2 3

 ( 4 + ) ( ) ( 1) 1 12( 1) ( 2) ( )2 
1 21 3
 5 6 
7 7 28 3333

 ( ) ( ) 
1
5 6
3
1
5
4
2
 (1 + 1 + )1 ( ) 1 16 1
4 5
2 3

 
1 11 
 

() ()( )
+ + + 1 + 333 ⋅ 2
2 2 2 2
()  1 + 2+ 2+ + 333
 2

   

() ()
  2 ⋅ 1+ 21 ++ 333 21  14 1+
5 5
 5
5 5
() () () ++1 333
5
() 

 ( 1) (12 ) (1 2) 12 333 2
4( )

4 4 4

   


 

 1
3 + 41 ⋅ 2  1 4 2 5 3
6 3 6
 1 1 1
⋅ + 12
2 3
 1 2
5 6
⋅ + 73 4 21 
1
 3
1
4
2
+ 1 3 41  3 + 2 4 3  12
1
3
1
4
1

5 5 1 5 6 36 5 6 7

 

 ( 1
6
3
2
6
) 45   (1
3 4
6
) ⋅   ( ) 
2
37
56 23
1
2
4
15
1
 ( 1 )⋅
1
5
21
1
6
34 

  1 +1 12 1 +   ( + )( )   (
1 11
2 3
1
4 3
1
() ⋅ ) +
45
1 1 2


3 
3 
3 3 5 2 6 17 5 3 15 6

 ( 12
1 1
4
2 () 5
3
1 1
42 ) 6
2
7
  ( + )( ⋅ ) + 
3 2
4 5 6 6
1 2

 
1 1 2 2 3
 1 + 1 ⋅ 2
() ()  5 4 5 + 67  ⋅ 8 
 ()
 1 ⋅ 2 4 3 5 3  ( ) ()
3 2
  2 6 7 38
 3 
()
  1 4 235 4 6
3
   1 + 1 ⋅ 12 4 1  5 3  ( )1 3 1 4 12 
( )
7 38
 9
 39  6 7 8 9  9 2 5 6
1 1 13 1 +
 (1 2 ) ( )   12 3 1 3 1 + 1  4 1  ( )
4 5 6 4  5 65  12


 

  1 2  1

  ⋅ 3 13 4  1 + 1 1 ⋅ 2 4 1 
4  4
2
1
4 

 ( 5 2
) 6 
 1 + 1 2 1  1 2
( ) ( ) 13 12
1 1 2 +    1 + 2 3 1 ( ) 3
1  ⋅ 2 3 13 1 
()
 4 56   71  4 8 15 4 5 6 12  2

  2 1 3 1 1 ⋅ 2 3 1  4 2 1 3 1 1 
( ) ( )
 5 6 7 18  9 
 
12 1

2 +1
3
 
( 1) 2( )1
3 3
 3
() 3

45
2 4 4
+ 1
6 53 16


12 1 2 1
3
() ()
3 3
 
( 1 11 ) ⋅
3
5
4
6
2
7

12 1 + 1
4 34 56 ( 1 + 1 ) ⋅ 18
9 7 6

  

111
 1 +2 +3 +4441+ 1 55
1 11
6 17 55 8 95 8 7 8 44481 

 ( 222
1 1 1
23 24 + + ( 2
1
25++ ) 666
2 22

2177 
)
8 3 4 99

       


    
12 2 3 1 43 5 61 1753 1 2 3 1 3 41 41 3
 88 8 88 8   555 5555 
19 199 19 1999 19 19 19 4 6 47 146 67 46 8 9
1 2 13 4 52 36 1 23 425 673 243
 7 7 7 7 7   8 8 8 8 
5 5 8 5 11 5 5 29 29 29  29 22
    
       
      
       
  
               
               
   
           


           


             
         
           
      
    

     

     


 12 ( 1) +32( ) 1 (42
+) (1)52=5 
 ( ) +( 1)24 +1 +555( 1) = (2 6) 1
12 31 72 89 

      


  
 
                   
               
 
                   
                   
             
 
 231 − 1  123 45 6
1
          23 4 5
1
14 7 6
1
             2 34 ( 1) 
5

 
 1 + 23 4 +13 5  2 3 45 ( 6) 3 1   2 1 3 452 
6 7 6

       ( 34 5 6  )6 713 (4 )6 8395  


2
1

 12 3 ( 4) + 5(21) 6 7 1  12 (3) 4 52


()6 4( )527 ( )4 52 8 
8
 
           


         ( 231 + 431) ⋅ 1 


5
                    
 
     2 1 ⋅13 42    
5
           
12 1
4 54
     34 (5)+ 34( )⋅6  77   23+ 23 ( ⋅ ) 6 
  
               
               
               
  
1
 1 2 34 ( 5 )   12 3 451( 6 )   23 4 + 23 ( 4)  5       
6 17 6

               (12 3 4 12 5 ) 6 ( 7 1 31 ) 


8
4

 
     

                 


     
                
           
    
    
      
   
     
  
      
              
 
                  
                      
 

 12 (3) 4 52( )5 ⋅


6
1      
 
12 17 
 (
3 452 + 45 1 + 657 3 1 )        
4
1
           12 ( 3)+ (12)+4 ( ⋅)12 5
 
13

  23 ()4 + 23
()5+ ()23 6 +7 + } ( 14 1
8 19
1
)
) ⋅)(1 5 13 6 7 4 1 + 1 
 ( 231413141
6 2 8 ( )
         


 
             
  
                           
    
           1 + 1 = 23 4 
5
1
           1 + = 2
23
1 1
      + 1 = 23 1  12 = 34 ( 5) 
4 3
    
1 1
    12 = 34
 5  23 ( 4 ) 1 = 1 
6 5
1
 12 = 34 5          
6
1
         21 = 34 5 
6
    
      23 1 + 1 = 24 5  2
1
1 + 34 ( 5 ) = 1 1 
5 2 6
1 2
              3 1 + =4
5 6
            
    
               1
1 + 1 1 3 1 = 12 
4 5 5
1 2
 34 ( 5) 1 + 1 =                  
6 7

    
                 
 1 1 1 3 2 + 1 1 1 = 14 5 1 + 15
         
6 7 7
1
        12 1 = 1 + 34 56 
7
    
             
             
              


    
       
 121+⋅ ( 1 1
13 4 (=) 5 41 1 6311 2+ +) 5 637 137 631 
4

 341(5 1 +64 7 ) =34 7 ( 1 + 182341


6 )
       
    
1 +1 1
 + = 1 + 2  1
+ 1 + 2 = 3  45 6 1 +
1 1 2 21 + 3 
=
3 4 5 4 5 26 7 34

 34 ( 1) 1 + 1 + 1 = 1 + 2  ( )
141 5 1 6
1 + 1 = 1 + 23 
35 6 13 73

    


            
           

 
1
 1 3 67 3 87
=
 
 { 9 2 4 52 4 2 41
}     

 1 + 1 < 1 1              1


⋅ ( 1 2 1)13 
2 3 4
    
1
 12 
113 4            
5

       1 + 1 < 22


      
3 4

    
1
 21 1 1           
2

 11 1 < 14 + 23   
       
3

    
 21 + 345 1 3 1              
5
              1
1
1 + 1 < 12 
3 3 4
1 2 23
 14 1        
5 6 5


    
                    
                  (
2 1 +1
3 ) 1 13 
    
             
                    
1
         4 ( 1 + 23 4 ) < 1 + 45 
 23 4 1 + 1 +1 <23 5 +23 5 1 123 6 
7

       


       
     
       
1 1
   1  
2 2
1
    
2
    
       
1 1
       
2 2
1
         
2
        
        
       
         
               
              
 
              
                  
               
1
       
2


1
          
2
        

   


       
        
        
        
                     
  

                     


  

           


                       
     

                      

1 1 1
     1 = 2=
21
23 = 1 = 1
4 4 4 4
              
            
                  

           
  

               


               
              
                    
          
               
                  
   

                    


         

   

 
1
            ≠ 
2
       

   


         
1 2
= 3⇒ ⋅ =3 ⋅
1 4 2 1
4
           


1
  2 = ⋅2
122
1
          = 1
233
     
  
1 1 1
           
 
= == 111 ∈ 2 2 2 1 22 3 
3 3 3

   


             
  
     1
= 2⇒ =1 2=⋅ 3 45 789
     3 1 1

  


1 1 1
            = = = 111 ∈2 2 2 1 32 2 
 
4 4 4
3 3 3

   


            
   

     = 3 1 = 1 ⋅ 2 =4 5689
1 1
      2 

  


1234526 892565 9596
1 2  = 
1234526 892565 6


 
   
         1 23
  11 22 
45 34
3 6 2 1
1 1
         1 23 4 
5 16
    
           
1 1 1 1
 23   2 34 1     
4 5 5 2

     1
1
7 8
3
1
45 6 ⋅
8 8 ( 2 1)
3  
         
   
                 
           
 
1 1
 = 12        = 1      
2 2
 1 = 12 3        1 = 1      
2 2 2

           


     
     
     
                

   
    
    
    
       
1
         
2
1
         
2
  
1

1
   2
= 1 34 1 = 2 
1
   =1 1
= 1 34 2 = 2 
2 1 5 3 6 2 2 2 2 2 3 5


1
   = 1  
2 2


1
  11
 
1 + 2  1 +2  
11 + 2

2 22 + 11 11 2 2 22 3 1
11
   = 2  
32 1

 1
  1
 
+2 
11 2 2

2 1 +2 12 1 + 12

      


 1 + 2 + 1+ 22 3456
1
+2=1
2 1 2 1 7
11 +

2
++ +322 33 + 1
++89
5 67 = 2 3 1 4

1 2 3 1 2 3 2

 
       

 1 2
34  1
45
23
  12 3 56 42 1 
5 6 6 7 72 8 72 18
1 12 4 12 3 3 123
 34   56   45 
256 257 7 42 8 6 126
1 2 1
3+ +1 2
34 ( 5) 2
1

 4 56 4   3 4 67 5   78 6   1 2⋅ 12
34
⋅ 
7 8+
3 1
+ 2 31 34 ( 9 ) 6+
1 1 2⋅ 12 ⋅
4 13 3 2

      


              

   1
= 1  
2 2
11 1 + 2   1 2 2 1 1 + 2   1 +2 
      
22 11 31 2 2 1 +2 1 ⋅2 1

     


2
1
= 1   + 2 = 11  + 1 2 = 2  1 + 12
= 2  11 + 22
=1
1 1

12 2 3 12 2 3 11 + 2 3 31 4 2 5 21 + 3 2 4
  
+ 2 2 = 3 4 56758769 1 + 2
11 + 2 = 2 3 456476589 1 + 1 2 
1
  
 + 31  1 + 32 1 + 2  11 + 2
 1 1 2 = 3 4 56758769 1 + 2 2 
+2  21 1 2


    



1
= 1 
1
= 2 
1
= 2 
1
= 1
2 3 1 3 1 3 2 3
1
 = 23
 
1
= 12
 
12
= 23 
1
= 1
4 1 3 4 1 4 2 3
12 12

1
= 1

1
= 2  = 1
 =3
2 3 1 3 3 4 4 1

    


1 1 1 1
2 2
12 5 6 3 4
 1
=  =   1
=1
341 5 1 5 2
1
+1 12 (3) +42( ) 5
 1
= 2 3
 =124 +12 6

1 4 1 123
5 61
5

1+ 1 1

( 2
) = 12
4
3
5

13 ( 16 4 26 ) = 5 72 4 82 
⋅(1 7 1 ) 6
2
9 ( 8 )
1 4 2

1 1 11
12 12
 3 = 4   ( 234 + 235 ) = 12 
1 +1 1 1 6
3

12 1 1
 1
=
( 1 5 )
4
3
6

 123(4) +123
( ) 5 61
( )23 7
= 1

78 5 + 78 9  3 81
8
12 ( 3) 4 1(21) 3  ⋅ 56 12 ( 7 )
 =   1
= 1
1 12 ( 8) ( 354 6 35 1 7 8 ) ⋅ 23 4
9
    
11
 = 2  1
=23  1
= 21 
3 4 4 5 34 2 5
1
1 1
+ 2
 1
= 2  11
= 23  3 4
= 
31 24 34 5 + 346 2 5 61
2
7
    
1
+ 1 =2 1 23
1
⋅ 1 +1
1 4 2 3
  =  = 
3 4 1 42 5 3 2
5



1 + 1 = 1 +2  11 2 3
= 4 
1 +1 = 2
3 4 5 31 1 +3 4
= 1 + 1
1 12
 1
 = 23 
11 2 3 4
= 
2 3 1 +2 24 1 +3 5
    
 1
= 23 + 32  11 + 22 = 3 + 1 11 + 21 = 2 3      
1 2+3 ( + 2)
22 1 11 11 + 22 23 + 3


 
    
      
1 1 1 1 123 1 1 1
                   
2 2 2 23 31 23 23 2

        


         
 
           
           
 
           
           
           
 
                 
                 
 
               
               
 
           
           
           
           
        
        


                   
                 
    
         
    
    
          
          
        
         
         
          
              
    
     
              
               
     

 
 
  
    
              
            
        
     
                 
                 
      
           
           
        
          
          
          
           
      
              
           
            


                 


                
 
    
          
               
  
 
     
               
           
              
             
    
          
1 1
 =              
2 2

              
             
   2   
             
             
                
         
               
         
               
  
      
             
  
   
     
   
Num12 42567895 1 2 4 7
25 56 4


          


  
    

   
x 1 2 3 4
y= 2x
    

            


  
         

           
           
 1 = 1 2
4 4
5 6 7
3
}      
           
             
              
111 1
 2 2 34 1 =         
5 6 7 15

            


11 1 1
                2 34 34 1 = 
5 6 7 18

      1 = 1       


2


              


                     
              
1 1 1
              2 34 34 1 + 2 +13 = 
5 6 7
           
              

1 1 1
            21 2 45 16+ 27+ 78 3= 
9 7 
                         

     1⋅ 2⋅3 = 12 


3

             


             
              
            
           
        
                    
                  
                    
               
          
        
                   
                    
                     

                      


                       
1222 3 =1
3

           
            
           
              


           
           
                     
     
   2 
          

 
    
   
           
                   
    
                      
      
  

                       


      

   




  
     
12345 muncitori 1 2 3 4
12345 758 12

          


    
    

   
x 1 2 4 8

    




            


  
         
           
           
 1= {151672 2 34 2
1
=5262
5 }
           
 1 = 1 121 121 134 2 =52627
5 6
{
7
} }
       
1 1 1
             2 2 
3 4 5
   
             
1 1 1
 2 2 34 1 = 5                
5 6 7
             
1 1 1
 2 45 45 1 = 1         
6 7 7
              1 = 1 
12
        
                 
 { 12 22 3} 4565 1 2 1 2 1 74 1 + 2 + 3 118
8 9 
= } 
               
        
{9 }
 { 12 22 3} 4565 1 2 1 2 1 74 8 1 + 9 2  3 =  
 
               
                 
1 1 1
           5 2 6 34 17 
             
        
 { 12 22 3} 3454 1 1 1
2 2 63
8 7 9 } 1 + 2 + 3 = 117 
                


 { 12 22 3} 3454 {18 2 19 2 1} 63 1⋅ 2⋅3 = 718 

             


              
               
      
1 1
     4 23 5 
      
             
   

        


 { 1 + 2+2 +2 32 3 1 } 3454 {1 2 1+2 11+} 7(3+= )(
1 2 )(
2 3 ) 3 189 

 { 1 + 2+2 2+ 32 1 3 } 3454 {678267++=9231 } 1 2 93         
                   
                   
                
              
             
1
    12 
            
             
           
              
         

               


   1 + 1 + 1 = 23 
1 2 3

              


           
      123          
12311 


    


         
               
 
               
       
              
           
  
              
            
    
              
       
               
           
 
               
             
             
       
               
             

       


            
     


 
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12345 7879

             


   
Media 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12345 7879 – – – 1 3 4 6 7 6 3
Procent
        
          
      
       
         
       
          
                   
                  
         
                 
       
              
     
             
          
                
      
       
              
     
       
              
     
        
               
1
           
2
   

 

    


    
     

     

  


    
    
   
 
            
 1 2345 17
1 1
 8 8 = 
1            
 − 1 2345 <7
1 1

         


    
              

     
             
     
                    

     
                    

     
           

       
      

x y x·y/x: y          
+ + +          
– – +          
         
– + –
+ – –


        


1
   1=
2 }
−23 4353 3 −6    

         
       
           
              
   
                     
          

          
          
            

 
                        
                     
   
                          
                 
   
                          
        

                   
            
                        
                         
            

     


  
               
           
   
                  


   


              
        
 
        
        
        
  
   




 

 
        
        
        
              
  
                  
               

   


 
   
              
           
        

                 
   
       
        
        


           


       
   ∆  ∆
              
       
   ∆  ∆
        
         
         
           
            
    
    
           
       
    
    
      
        
        
        
        
          
         
 
    

   


 
           
           
           
 
           
           
       


 
           
               
             
               
 
         
  
  
  
  
   
            
         
             
 
           
         
             

   


 
               
               
           
 
                 
                 
                         
 
                
                    
                      
                             
 
                         
                           
                 
             
              
               
                 


 
           
                     
                     
                 
                 

   


 
               
               
 
               
               
 
                 
                     
                   
                     
  
                 
                   
                     
                           
    
                       
               
                       
               
 
               
               
                     
                   
                   
 
               


                       


                     
                    
                
                   
 
                  

   
     
                 
 
             
 
                 
                 
                   
               
                 
                
  
         
           
                 
             
 
                 
         

   


 
               
               
 
               
               
 
                 
                 
             


 
                  
                      
       
 
                 
                   
                   
 
       
           
                 
             
               
               
               
                
               


   
   
    
      

 
                 
                  
             

        


 
  

   
  

   
   

     
 
  

   
   

 
  

   
   
   
  

  

   
  

   
   

 
    
 
 
 
     

      
  
    

     
   

      
  
      
  


     


    

    

       

     

             
      

              


 


      
      

     


     
    

        

     

            
      

       

                    


     
   
 
                 

     
                    

      


            
    
        

      

         
      
   

 
      
  
           
     
  

       
   
      
  
           

 
       
   
     

        


    
       
   

        
   
     
  

     


  
              

      

      

      
      

               


      

 
         
   
         
   

         


   
      
  

      
  

 
          
   

             


     

          
   


      


 
             
      

       
         
  
           
 

                 
   

                   


 
                 
                 
              

             


            
 

 
         
  

         


                


 

            


            

           


   

 
         
    

             


    

              
    

                


   

                
   

                 


  

   
       
             
          
   
  

           
   

   


  

           
   


   


    

    

        
    
 

   


    

            
     
      

   


                         
                       
   
1 2 = ∈5
{
1 = ∈2 1∈5 1 6 = ∈ 15−3∈ 162
2
} { } { 2
}6∈ 34 4 2 2
2
1

1 = {∈ 2 1− 5∈12}6 { = ∈5 − ∈
1 }6 3 { 3 2 1 =5 ∈ 2}− ∈
4 4 2 2 27
2 2 2

   


1 =∈ 15 3∈ 16 2 =∈ 23 4
{
1 =∈2 1 5∈ 1 6
2 −2
} { 5
2 +2
∈6 } { } 4 2 2
2 +3
2

16 2 23 ∈61 24
{
1 =∈ 2 1 5∈
2−3
}{
=∈ 5 3∈ 62 1=∈ 5
32 − 2 {} 4 2 2
72 + 3
1

12
1 =
{∈ 4−12 ∈ 2− 3
2

   

{
2 =∈ 1 1 ∈3 1 − 1 1=∈ 4 3∈ 1 2 3
1+2
1 4 }
1 +1 1 −1

1 +1
21 =∈
{
1 4∈ 5 3 1=∈
1 4 ∈ 6 2 21 + 3 1
} { }
1−2 1−2

        


         
                
  
 
            
             

                       


             

   

                
              
                 


    
                      
                       
                        
    
           
           
           
    
                
                
                 
    
              
                   
                   
    
                 
                         
                        
                        
    
                    
                       
                         
                
    
                   
              
             
                         
    
1 −1 1+2 1 +1 1 +2 11 +2 1 −3 1
 =   =   = + 
2 3 3 4 1 2 3
11 − 2 1 1 1 +2 11 1 1 −2 1 1 +1 1 2 + 3 1−
 − = +   − = +   − = 
3 4 5 3 3 4 1 4 1 4 25 35
    
                          


                          
    
              
                        
                 
    
           
                
                    

   
             
                     
    
                     
                      
                 

 
     
         
              
              
    
                   
                 
                 
    
             
               
 
      
   
   
  
 
           
              
   
        
         
                     

                   


           


    
               
                   
                              
  
                   
                         
                    
       
       
               
         
      
        
             
   
       
        
         
         
                
               

          
                
                  
                  
             

       


               
           
            
             
          
              
        
GEOMETRIE

  

 
 
  
 

 
 


   

 
   
   

      
      


      
        


    
    


   
         

     


 
      


    
 
  


    
    
      
      
      



 
  
   
       
    
 
      
   
   
   

       


    
 

       





  


   

      


     
     
  


  
 
   
   
   
       
          
          
          
       
     
      
           
   
          
         
1
     2 45 
6
   
       
             
  
             
 
      
             
                 
    
           
           
 
            
     
            
       
  


  

         


             
             
     
      
     
      
          
 
         
            
           
   
            
           
         
              
            
          
               
         
             
  
  

 
   
      
    

   


         
   
      
     

     

     


    
        
         
   
     
  
   ⇔     

     


     

      

  
         
   
      
     
            



            ∅


            ∅
              
        
        
                
         
 
                 

              
        
          
             
            
           
                  
             
 
   
   
   
              
          
      
1 1
 12 = 
23  12 = 13 
2 2
            
              
              
    
     
      
             
  
             
                

             


              
                 
    
       
              
             
       
                 
             
        
               
                    
    
                   
              

12 1 32 32 + 12
       34 = 23 42 = 
4 4
       34 = 12 + 32 23 42 = 12 1 32 
4 4
                
           
     

 

 
   
      
      

           


       



        
       
       


 
        
         

             
 

      

  
  ′′′ ⇒
⇒   ′′′

       


       
          
     
     

     


     
   
 
    


   


      
      
  
    

        


   
  

        


      
 
  
        
      
 

   
     
 
      
     
    
    

     


       
     
    
 
    ⇒
  
         
         
      
     
     
     
   


  
               
            
   
        
      
         
   

  
         
 
     
         
                
                
       
                
                
1 (1123 ) 2
=     
1 (1324 ) 3

      ′     


      ′   
  ′
            
         
      
         
           
       ′′′    
          
 
    
 
′   
  ′  ′′   

             


         
            
 
              
          
       


           


       
      
         
          
          
   
       
         
1
        2 
         
       
         
         
1
     2
   
            
    
   
     
       
          
         
     
     
         
       
     

 

 
 
 
 
 

             
 
                   
              
          
           


            


     
           
            
               
 
         

  
         
                
1 (1123 )
1 (1421 ) ( 2 1) 1123 =    
3
        
         
            
                     
       
        
        

  

 
   
     
      
    
 
  
  

  

 
      
     
      

      


     
  

      


 
  
  
 
  
  
        
   
  
     
   
       
   
  
 
    
   
   

  ′ ′   ′ ′    ′ ′
⇔ ∆  ∆′ ′ ′
  ′    ′    ′


     


    
     
     
   

   ′ ′   ′ ′   ′ ⇒ ∆  ∆′ ′ ′

    


      
    
  

   ′ ′    ′    ′ ⇒ ∆  ∆′ ′ ′

    


     
   

  ′ ′   ′ ′    ′ ′ ⇒ ∆  ∆′ ′ ′

    


      
      
    

  ′ ′    ′    ′ ⇒ ∆  ∆′ ′ ′

  


           
          
        
    

  
       
                
             
             
        
           
  
   
  
         
   
      
      
          
            
            
             
 
                 
         
                
 
             
 
         
          
              
                
  
         
        
               
            
      ∆  ∆
          
             
            



                
                
              
              
       
               
                  
      
             
                 
              
           
            
             
  
 ∆  ∆            
              
                
    
 ∆  ∆
 ∆  ∆
         
              
             
 ∆  ∆
 ∆  ∆
            
             

    
  
            

 ∆  ∆         


            
               
       ∆  


                 


          ∆  ∆ 

   
           
            
                


   
  

     
                 
         ∆  ∆  
 
        
              

 

 

   


     
      
    
   
  

 
     
   

           


      
      
   
   
     
       
   

      


        
        
       
    
      
   
    
  
 
    


   


   
     
    
   
    
′   ′   ′      
 
     
   
    
     
  
  ′      ′ ′   ′ ′ ⇒ ∆  ∆′ ′ ′

   



   
 

  ′     ′ ′   ′ ′ ⇒ ∆  ∆′ ′ ′

   


    
     
   
  ′      ′ ′    ′ ⇒ ∆  ∆′ ′ ′

   


    
       
   
  ′     ′ ′    ′ ⇒ ∆  ∆′ ′ ′


  
           
          
     
            
          
  
    
          
          
     
                 
         
     
         

               
              
     

              
             
   
            
               
               
   
            
            
               
              
 ∆          
           
       
       
       
                 
               
                


       


          
            
               
       
       
       ′ ′ ′     
           ′   ′ ′
            
      
       
            
             
    
           
           
                
           
                
          
       
              
       
 ∆  ∆       
            
                      
  
           
           
         
       
              
              
             
 ∆  ∆  ∆  ∆
     

 

 
   
        
      
   
      
       
 

 
 
 
  

       


          
         
         
     
       
         
       
         
            
       
       
        
   
      
        
 
      ⇒   
      
     
    
         ⇒   


   


         
  

   ′ ′ ′   ′′ ′  

  
             
    
       
        
        
            
 
  
  
  
     
    
         
         
           
   
              
 
       
           
    ≠            ∆ 
 ∆       
              
     ≠    ∆  ∆  
           
              
             ∆  ∆ 
 
               


            
    
            
    
           
               
   
 ∆  ∆        
          
     
            
          

             
           
        
          
         
 ′  ′  ′  
   ′   ′  
  ′ ′ ′  
 ′  
              
            
   
                 
               
   
        


  

 
   
     
   
      

         


   
        
      
        
    
         
    
    


  
   
   

     


  ′    ′    ′       


       
  

      


      
    

      


       
        
           
 
1 2
12 = ⋅ =⋅
13 3 23 13 
4 4


   


         
        
       
  

12 ⋅ 33′ 12 ⋅ 13 12 ⋅ 33 ′
3 =  4 =  4 = 
1 1 1

       


   
    ⇒  
      
   
  ⇒   
       
  
          

      ⇒   
          

       ⇒   
         
   
    ⇒   
          

      ⇒   
       
     

       
     
      ⇒    
   


   

         



   ⇒     
       
       
  
  
 
       

   
   
   
     
   
       
1
 12 = ⋅ 34 
2

       


  
  
   
    
 
           
 
      
       
       
 12 = 1 ⋅ 32 
2
        
 
         
       
        
  
   
          
       


  
           
       
     
     
     
        

 
 

 
   
 
        
       

         
       
       
       
       
          
 
    

     


          
       
     
        
            
  
         
       
       
       
1
       
22
        
         
       
     
   
    
           


                


         
     
     
                 
     
     
           
           
 
       
              
 
           
              
           
  
            
      
               
               
               
                  

 
          
          
       
              
      
 
         
              
               

  


     
             
                 



    
      
             
            
    
     
  
   

            
               
   
              
             
    
    
    
                
               
              
    
         
   
      
   
             
               
 
         

 
  
      
   

           


              
  
        
         
 


               


          
       
             
       
           
        
             
               
             
          
            
                 
 
    
 ∆  ∆
    
               
                
              
 
TESTE PENTRU
PREGÄTIREA
CONCURSURIL O R
ÖI OLIMPIADEL O R
ÖCOL A R E


 
  
                   
      
                    

    
               
           


11 + 2 11 + 2
    2 =  2= 
3 3
1
         ∈1 
2
                   
  
               
             
              
         
             
             

 
                    
              
                       
1 1 1 1 1 1
    =
1 + + + 222  1= + + + 222 
31 33 45 13 11 14
         
1 1 1
     < < 
2 2 3

                
         
                
    
11 1 1 2 31
       + + + = 
2 2 2 2 2
              
              


           


        

 

           ≠    
             
  

 

 1 +31 1+1 3+ +1 + 4+ +1+ 3 + 41 +5 + +222 + 1 3 4 222 3 667 1 2 3 4553 3 6 7 4557
( ( ) )
  1557 8 2 +3+ 6+ +999 4556 +2 + 3+ +6 999 4556
 

      12 (3)1 1+


(12) 4 ++555( )1121=6 
               
            
       
             
            

  
 
               
          
                   
         
1 2 3
         = =

+
1 2 1 3 +2 3 +     
   
  1 = 1+1 1+ + + 1 222  1= +1 1 +1 + + 1
222 
1⋅ 3 ⋅ 3
⋅ 4 4 5⋅ 3667 3668 1 3 4 3556

      
            

      1 + 2 + 3 = 1     2 + + 3 = 1 


1

2 3 1 3 2 1

             


        


 
               

  

            




             


       


        


          

            
1 2 3
1< + + < 2
1 +2 2 +3 3 +1
            
         
       
          
12
  = 3              
24
                
            
         
 
           
              
             
  1= +1 1 1
+ + + 1 222  1 = 1
+ 1
+ 1

⋅ ⋅ 4⋅ 5 6 7⋅
1 3 888 1999 231 234 1333
1
         < 1 < 1
2

                  


             
    
                
          
         
      


 
                       
 
              
       1 = {1127 5 1132 5 11435666 
}   

1 212
   1 +3 = 2          
1
 2 
123
   <3 +3 +3 + + 3
<
666
4225

3227 4 7 5 4221 4221

              


             
              
             
            
          
 
  
  
    
  
   
  
 
                
      
                
               

  1= +1 1+ 1 +1 + + 1 222 
34 56 51 57 86
1
   <1<2
34 5

  2 = 1                 


3
 
              
            
            
   


                
            
    
 
 
                 
                
   

                


1 1 1 1
    + + + +1 +1 +1 +1 +1 1+ 
2 34 5 6 176 364 762 214 88 6 566 494
1 2 13 23 1
   5 ⋅16
⋅ ⋅ ⋅ 444<
71 181 18

                  
        
              
            
             
          
 
   
          
 
                 


                  
                 
           
1 2 3 4332 4333
      5 5
47 48 97
56665 5
33 8 3317

   
⋅⋅⋅ ⋅
1 2 3 444 555 + 1
 
1 2 3 444 1666
⋅⋅⋅ ⋅ + 1
       
2 = { 1 2
4 45554
1 1
1 31
1
}
4
       
            
                
  →  →         
    


              


             
  
 

                     


  

           


       
              
1111
      2 = + + 1  2 = 1 1 1 
2 3 2 4 2 3
     
1 + 2 + 11 < 1 + 2
         
1+2+2 1 + 11
    1 = 1+ ⋅ 2 +1+⋅ 2 +3+ 1+⋅⋅ 2 3+ +4 +555+1 2 3 555 1671
1 +7 1 +7+ +2 +1 + 7 2 +8 + + +1 7 2 555 311
    
              
                
                
 
               
             
     
          

 
 
    1 = 123455566655  
232
1
4

                

  

                             
 1 (2 ) 2+3( ) 3 (+) 1                   
1 1 1

             


  

         


                   


      
      1
+ 1 ++1 +222 1=++2 2 1         
33 + 1 32 +


              


           
         
           
1 + 2 1 34 = 1 1+32+ +4 = 131 2 4
         
  4 2 1

( 1 +2 )(
1 3 2+)(3 ) +
   
123
             
       
11 + 2 = 12 + 3 = 13 + 1 
112 2 1 2 2 132 3 1

 
                
             
         
                 
 


1 1 1 2
     1 + 1 + 4+ +53336+ 1      
1 1

   12
3 ⋅ 2 1 1+ 121+1 12++ 4441 21 = 1 
 
 5 3 6 7 8 15 5 35 ⋅ 5 
        
             
           
               
         
                
            
    

 
  
   1 3       123       
2

  
                       
        
                    
         


    
             
  
1 23
 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 66645
⋅ 44
< 1

7 8 9 4 1 1

(
 1 1 + 1+1 + +2221
3 4 1
) (
+111(11+ +) 1+ 222
3 4 1 +1)
     

  
  
  
 
   

    
              
   
           
           
          
   

 
           
              
          
22 11 33
        = = 
 +
11 3 32 32 2 + 1
3 2 + 1
+ 1 2 + 23
1
 1 + 1 2 3 2 3 
1 1 1
          1 + 2 = 1221 
              
            
             
             

        


               
           
TESTE DE
AUTOEV A LUA R E

  
  
 


  
 
        
   
1 1 1 1
 2 3    2⋅ 3   
2 4 4 2

        


          

         


         

           

                   

      


1 +1
 2
     
1 +1
 21
     

   121134      

  12 1113      

1 +1
   = 2   
2

            

         


        1 1 2     
            
   
 

    
1 + 12 1 + 2
=

        3 2   
                       

 
        
                       
          

            




          

  
            

                   


                 

     

                


            

        


            

             

         


 
1 1 1  1 +1 1+1  3
 1 2 4 + 3 13 2 5  2 2    
 2 2  4
  
 11 ⋅⋅ 22 ⋅⋅ 33  1 + 1 + + 1 + 2 1 ∈1 
+ +
 
1 +1
              
        

 
        
  
1
 + 1 2 1   3
1 2
⋅   
3 4 5 3 4

      

          


           
   
           
    

 
1 + 1 = 2     
3 4
              
   

1
     =  
2


1 = 1 333{ }
  1 = ∈
2 { 1∈
2
2
}  

              


1
     2
  

1 1
  <        
2 2

  1 +2= 1            


2

         


 
1
+ 3 1 4 51  1 +1 ⋅ +21 +1 ⋅   
 2
3 6 7 ( ) ( )
 6 7 86
3415
 
1
1
2
+ 2 1 + 33314 1 
2 2
 

              


          

            
           

 
        
   
           
           

 
1
= 1  
2 2
1
 =        
2
          
  

              


   

                
    

   2
      

1

2
    

               




             


     

           

         


 
1
+1 1 2
2 3
 2 + 14 + 1 + 1   
2 5

       = 1+ 1+ 1 + +1222 1  1= 1+ +2 +3 + 555 4


  
3 4 5 16 2 3 6 17
      
 1 1 − 2 = 22
  12 1 + 12 3 +32 1 =
425   
3 1

             


1
   2
         

 
        
          

   
 ( ) +( )
1
2
1
2
        

1
               2

     
          
111
       2    

 
  
         
   
            

 1 = 2 3 } =444
∈ 1 12 22 { } 

          


1
         2
     
1 12
          1 +  
2



              

          =  


2

         


         1 = 1         
2
        

  
 123 1 2312                

 12 + 2               

  ( )( ⋅ )( ⋅ ) ⋅⋅( )
12
1
4
1
12
5
1
6
12
1
7
333 12   

 
        
  1 1123      

          

   
  1 + 1  ⋅ 2           
2 2 
1
  ∈ 1        
1

1
  = 2     
31 4

                 


       

            

  
   
      1
= 111 
22

             
112
          = 333 
4 1 52
              


         


         
          
          

 

 2 ⋅  1 (
11
+1 ⋅ 13 4 1
)  1
+ 2 +3 + 454
666  
5 2 5  7 7 7 7

1 1 1
         2  2     2
                 

 
        
                    

           

11 2 2
  = 3 
1 +2 1
1 1 + 2 111
111
 =
2
 21 +2= 
              
   
        

             

          


1 1
  2 = 1  
   

      

                    

             
         
 
           
   
 
               

 

    
                   


     


          
              
  
            
      

 
        
   
            
      

             

        


         
                

      

               

         


11
  = 2     
3 4

                 

               


       

         


                          
        
            

         1 2 1 34 1         


5 6 7
        
        

    
              
                       


 
        
  
1 2
 1
4
3
5
                

       1 − 23456 = 1   


7

                 

    1 = ⋅


1 2
+ 3  1 = 1 2 1 
3
( 4 4
) 3
         

        

                      

        1


= 111 
2

1 1 + 2 = 111
  = 12 3  12 2

2

                  


         
 
           2
1 11
⋅  3 1  4   
5 6 6  7
      
 


    
1 1 2+

2
4 = +
23
1
             
5 6 7

                   
        


  
 

        


 
        
             

 
              

         


    
    
    

             


 
   
   
   

              
    
      
   

         


            
           
            

         

           


             

        


       

            
               

        




 
        
         
        
        
             
               

    
     
  
        
        

             


   
   
   

            



     

   
   


         


              
              
         
      

                


                   
       
        

         


                
                
      
        


 
        
             
      
  
   
    

          


     ′       
   
   
   

        


       
       
            

  123 1 1324


1 1
11 425 526 621
1 1 1

   


        123    
1

  
   
    

         


          
            
 
 
      
           
          

123 324 425 521


1 1 1 1

      


 
1111
               
         
     
          

              


           
         


      


       
          

 
        
     
 
  



  
     

    


        
                 
           

   
           
          
            
      
  ∆  ∆               
     
       
           
        

         


                
            
         
        

          


            
     
 ∆  ∆             

             


                    
         
 ∆  ∆       


 
        
        
         
            
             

           


        
  
   
          

            


      
 ∆  ∆ 
    
      

           


     
   
   
       

         


               
           
 ∆   ∆  
                

        


                 
      
  
     

          


           
        
       
    


 
        
            
     
        
             
           

            


      
    
        
        

             


    
    
            

              


             
       
  
  
  

         


               
                  
  
 ∆  ∆ 
    

            


         
      
     
    
     

               


            
        
    
    


 
        
       
  
   
          

             


                  

   


  
  
  

           


      
  
       
         

                 


              
 
  
  
  

         


             
            
 
           

            


                     
            
  
             

                   


            
      
          


 
        
            
            

       

               


   
       
         
       

             


    
       
        
 

             


            
  
  
  
   
         
            
            

     
           

               


        
    
       

         


       
        
          


 
 
        

    11          

                    


     

        

  
11 + 1 2  

21 + 22
1 1
   2
 2
     

 
1 +1 = 2
1 + 3 4 
   
                
           
         
         
         

          


          
   
         
         
         

         


  
 ( 123 + 231 + 312 )112           
                 

                     
        

   2 = 1 ∈1 2 1 < 1  1 = 2∈ 13<1 < 1 2 


{ } { }  
3 3 4 2 4
               
           
        
     
           


 
        
  
1 1
 2 + 1   
3 4
       
  


      

         


1 1
          23 
4 5
    

        
          

           


11 2 3
       4     
           
       
          
       
       

             


         
        
       
             
  
         
 
1 1
 3 + 4 5 4
2
(  )   
         
   
 
6 7 1+1
2 7 ( )
             

           
             


        123 1 324 1 425 1 521 


1 1 1 1

              


        
     
       123 12 425 
1 1


 
        
  ( 1 12 3) = 4    

   
1 1 1
 1 2  
3 4
 23
    

            

        


1
     21 3 1 =   
2
            
            

           


           
         
         
         
         

         


      
         
         
         

   
         
   
12 ∈ 2  2 = 1 ∈ 1 2 1 + 1 ∈ 2 
{
1 = 2∈13
2 1 31
 

           
       


             


          
        
        

         
         

 
        
  
      
 

      

  11 + 22 = 11     

                

      

1 22
   34      
5 5
1
     + 3 = 3 + 1   21 1 
             
          

          



          

          
  

                     


 
         
             

             


         
 
 11 1 1 2 3 777 44 

1 +
1
1  (  ( )
  155 6 1 + 2+ +3+ 777 155 + 8+2 +3 +9 ) 1 55  

1 +1
2

                      


        


                


               
        
      
     

 
        
  11213     

         


  


                         

             
   

            

         

 
2 + 1 + 1 + 1 = 2 1  1
+ 1 = 222 
2 1 3 1 2

          


           

         
         
         

               



            
        
           
     


         


  
           
  


 1 2 1 1+1 + 1 ⋅ 3 4  
( ) 
5 6 5 3 17 
 23 ⋅  1+ 1+ 1+ 1 ⋅  4
 
 4 4 4 4 
                  


           


                 
    
           

 
        

   
          
     

              

                   

           

  ( 1 121 ) =3     

                    

             
   
  
    
   
 
   

         

             


               
         
         
         

         


 
  1 +1 1+ 1  2   57
1
7
2 3 4
7 7 7 888 7
566
  
3 4 5 1 2 3 99
3 3
             
       
            

          


         
        
     
         
         


 
        
             

          

          


 


      2   


                 

             


1
= 111 
2
              

         
         
             
   

             
  
        
    
         
   
      

         

  
11 +2

31 + 2         

               


              
 
     
           

           


             
    
     
     


RÄSPUNSURI



  
  


  


  

   


                               
                                  
                                           
       

                                      


    

           
                                      
                       

  
                                     
                               
                            
                                
   

                            
                                
 

                              
                  
                                
      

                                


      

                              
 

      

         


                                
                        
                     
                       
                      
                      
                         

       

                               


          

      


                                   
                                      
                                     
                        
                        
                             ⇒  ⇒     


                                         

                           
       

                      
 
⇒    ⇒

     12 + 21 = 11 1 + 2 ( ) 1121   ( + + ) ⇒      ⇒   


⇒ ( + ) 
     
                        
                                    
                                   
                            
     

 

         



                                             
         

                                           


        

                                             


        

                                                    
                  

                                  

                                    
                               
        

       


                        
                    

                                 
                            
                                  
                         

                     
                    
                         

                                     
 

                    ⇒    ⇒                      

 

          


                                  
    

                         
                          

              

     

           
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 12 12 12 12
  2
  2
  23
  2
  2
  2
   2
  2
  2
   56 4 56 4 56   4
3
5
3
6
3
7

1 2 3
 4 4
51 51 51
  12 3 31323 31323 12 12 12 12 12                  
1 4 5 6 7 11 18 1 5

                

   


1 1 1 1 1
              2
  2
  2
  2 ⋅ 3   2 ⋅3
     
1 1 1 12 1
          2
  23
  2
  3
  22
              
                                   
     ⇒            ⇒          ⇒    ⇒          
   ⇒              ⇒              ⇒          ⇒
( + )
   ⇒                               = ∈ 
( + )
                                
                               
1
                2
          

    


1 1 1 12 1 12 11 123 12 12 12 1 11
  2
  2
  2
  2