Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET UNITATE

LISTA CADRELOR DIDACTICE TITULARE PENTRU CARE SE APROBĂ DETAȘAREA ÎN INTERESUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN ANUL
ȘCOLAR 2019-2020

STRUCTURA
STRUCTURA
POSTULUI /
POSTULUI /
CATEDREI PE
CATEDREI PE UNITATEA PRIMITOARE:
POSTUL / CATEDRA CARE SE
NUMELE SI CARE ESTE DENUMIREA UNITATII DE
TITULAR LA: POSTUL/CATEDRA PE CARE ACCEPTA FACE
Nr. PRENUMELE TITULAR INVATAMANT CU PJ PENTRU COD AVIZE /
DENUMIREA UNITATII DE PE CARE ESTE DETASAREA IN DETASAREA
crt. CADRULUI CARE TITULARUL ISI DA ACORD POST ATESTATE
INVATAMANT CU PJ TITULAR INTERESUL
DIDACTIC DE DETASARE IN INTERESUL
INVATAMANTULUI
INVATAMANTULUI
TC CDS TC CDS
(nr (nr (nr (nr
ore) ore) ore) ore)

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

DIRECTOR,

PROF. _____________________________