Sunteți pe pagina 1din 2

Tehnici de măsură și analiză a calității energiei electrice

an II Master, SAUIEE
subiecte

1. Osciloscopul catodic. Noțiuni introductive. Tubul catodic CAPITOLUL 2


2. Emisia electronică. Mișcarea electronilor liberi în câmpul electric și magnetic CAPITOLUL 2
3. Sensibilitatea tubului catodic CAPITOLUL 2
4. Schema bloc a osciloscopului catodic CAP 2
5. Baza de timp a osciposcopului catodic. Considerații generale CAP 2
6. Schema bloc a bazei de timp a osciloscopului catodic CAP 2
7. Blocul de control al luminozității spotului din osciloscopul catodic CAP 2
8. Osciloscoape cu mai multe canale. Osciloscop cu comutator electronic CAP 2
9. Măsurarea tensiunii, perioadei, frecvenței și defazajului cu osciloscopul catodic CAP 2
10. Măsurarea cu osciloscopul catodic a frecvenței și defazajului prin metoda figurilor Lissajous
CAP 2
11. Vizualizarea cu osciloscopul catodic a ciclului histerezis și ridicarea curbei de magnetizare a
materialelor feromagnetice CAP 2
12. Măsurarea frecvenței prin metoda heterodinării. Frecvențmetru simplu cu condensator serie
cap 5
13. Frecvențmetru cu condensator serie și redresor bialternanță. Frecvențmetru cu condensator serie
și limitarea amplitudinii cu diode Zenner cap 5
14. Frecvențmetru cu condensator serie rezalizat cu un singur tranzistor cap 5 5.2.4
15. Frecvențmetru și capacimetru electronic analogic. Schema bloc 5 5.2.5
16. Măsurarea directă a frecvenței cu frecvențmetre cu rezonanță cap5 5.3
17. Măsurarea frecvenței cu puntea de rezonanță cap 5 5.4
18. Măsurarea frecvenței cu puntea Wienn-Robinson cap 5 fig 5.12
19. Principiul de funcționare a frecvențmetrelor cu comutator cap 5 5.5.1
20. Frecvențmetru cu comutator cu contacte. Frecvențmetru analogic cu comutator electronic
realizat cu tranzistoare 5 5.5.2
21. Frecvențmetru cu comutator electronic, realizat cu tranzistoare și circuite logice integrate TTL
cap 5 5.5.4
22. Amplificatorul operațional (AO). Generalități. Amplificator inversor realizat cu AO cap 1
23. Element derivativ (D) realizat cu AO cap 1 pag.3
24. Element integrativ (I) realizat cu AO cap1 pag 5
25. Element proporțional-derivativ (PD) realizat cu AO cap1 pag 7
26. Element proporțional-integral (PI) realizat cu AO cap1 pag 9
27. Element proporțional-integral-derivativ (PID) realizat cu AO cap1 pag 10
28. Sumator logic realizat cu AO cap 1 pag 14 fig.20
29. Element de tip proporțional-integral (PI) realizat cu mai multe AO (3 AO)
30. Element de tip proporțional-derivativ (PD) realizat cu mai multe AO (3 AO)
31. Element de tip proporțional-integral-derivativ (PID) realizat cu mai multe AO (4 AO)cap1pag13
32. Circuit logic TTL ȘI-NU, cu două intrări (1/4 CDB 400 E)cap1 pag 21
33. Circuit logic TTL ȘI, cu două intrări (1/4 CDB 408 E) cap 1 pag 23
34. Circuit logic TTL ȘI-SAU-NU, cu 2x2 intrări (1/2 CDB 451 E) cap1 pag 25
35. Circuit logic TTL SAU-NU, cu două intrări (1/4 CDB 402 E) cap1 pag 28
36. Circuit logic TTL SAU, cu două intrări (1/4 CDB 432 E) cap 1 pag 29
37. INVERSOR de putere TTL (1/6 CDB 406E) și operator de putere TTL (1/6 CDB 407E) cu
Icmax=300 mA cap 1 pag 30
38. CBB-RS asincron, realizat cu circuite ȘI-NU
39. CBB-RS asincron, realizat cu circuite SAU-NU
40. CBB-RS sincron, realizat cu circuite ȘI-NU
41. CBB-RS sincron, realizat cu circuite SAU-NU
42. Voltmetru numeric cu circuit de integrare în dublă pantă
43. Frecvențmetru numeric cap 6 spre final
44. Capacimetru numeric
45. Voltmetru numeric cu rampă liniară
46. Redresor de precizie bialternanță (pentru traductor de c.a.) 5.2.2
47. Filtru activ trece-jos realizat cu AO (pentru traductor de c.a.)
48. Realizarea pe simulator și pe AP PS-3 a unui multiplexor cu patru intrări
49. Realizarea pe simulator și pe AP PS-3 a unui multiplexor cu două intrări
50. Demultiplexor cu patru ieșiri. Realizarea pe AP PS-3
51. Demultiplexor cu două ieșiri. Realizarea pe AP PS-3
52. Circuitul SAU-EXCLUSIV, element de bază al sistemelor cu structură variabilă de trasnmitere
a datelor. Programe pe AP PS-3
53. Circuitul SAU-NU-EXCLUSIV, element de bază al sistemelor cu structură variabilă de
trasnmitere a datelor. Programe pe AP PS-3
54. Temporizare la acționare. Programe pe AP PS-3
55. Temporizare la revenire. Programe pe AP PS-3
56. Temporizare la acționare și revenire. Programe pe AP PS-3
57. AAR unidirecțional din instalațiile de joasă tensiune I<100 A (fig.11, p 27)
58. DAS de joasă tensiune pentru instalațiile I<100 A (fig.1.15, p.34)
59. Îmbunătățirea factorului de putere cu baterii de condensatoare (L10, pag.78-87, insist. pag.
79,80,82,83)

Bibliografie
1. Popa I., Popa G.N. – Tehnici de măsură și de analiză a calității energiei electrice. Lucrări de
laborator, Facultatea de Inginerie Hunedoara, format electronic, 2009.
2. Popa G.N., Popa I., Diniș C. – Măsurări electronice, curs, Facultatea de Inginerie
Hunedoara, format electronic, 2009.
3. Popa I., Popa G.N. – Dispozitive electronice cu structură cablată și programată de protecție a
motoarelor asincrone trifazate de joasă tensiune, Editura Mirton, Timișoara, 2000.

Titular curs,
Conf.dr.ing. Popa Iosif