Sunteți pe pagina 1din 3

Probleme imobilizări

(IAS 16 şi IAS 38)

1. O societate plătitoare de TVA achiziționează un laptop și două programe informatice, sistemul de


operare și un program de arhitectură. Totodată, societatea cumpără și licența, respectiv dreptul de a
multiplica și de a vinde terților programul de arhitectură, pe o perioadă de 2 ani. Datele facturate sunt:
preț laptop 16.000 lei; preț sistem de operare 2.000 lei; preț program de arhitectură 20.000 lei; preț
licență 8.000 lei. Cheltuielile de transport facturate de curier sunt de 1.600 lei. Laptopul beneficiază de o
reducere comercială de 10%. Programul de arhitectură este testat și ajustat câteva zile de un salariat
împreună cu un specialist al furnizorului, costurile aferente fiind de 1.000 lei. Cheltuielile de mentenanță
lunare sunt de 400 lei. Cota de TVA este de 19%. Care este tratamentul contabil pentru recunoașterea
inițială a activelor achiziționate în conformitate cu IAS 16 și IAS 38?

Laptop = 16.000 (preț) – 1.600 (reducere) + 2.000 (sistem operare*) = 16.400 lei
Program arhitectură** = 20.000 lei
Licență = 8.000 lei
Total valoare factură = 16.400 + 20.000 + 8.000 = 44.400 lei

*Preţul sistemului de operare este inclus în costul laptopului, deoarece nu este îndeplinit criteriul privind
identificabilitatea (caracterul separabil), ca urmare a faptului că acest program nu poate fi separat de laptopul pe
care îl deserveşte şi nu poate fi recunoscut ca imobilizarea necorporală distinctă.
**Programul de arhitectură poate fi recunoscut ca imobilizare distinctă, întrucât sunt respectate criteriile privind
recunoaşterea imobilizărilor necorporale (activul poate fi utilizat în mod individual, exploatarea sa nefiind
condiţionată de existenţa acestui laptop).

Cheltuielile de transport se vor repartiza proporțional asupra fiecărui activ recunoscut:


Cotă laptop = 1.600 x (16.400/44.400) = 591 lei
Cotă program arh. = 1.600 x (20.000/44.400) = 721 lei
Cotă licență = 1.600 x (8.000/44.400) = 288 lei

Calcului costului de achiziție aferent celor trei active recunoscute:


Preț laptop 16.000
- reducere comercială - 1.600
+ sistem operare 2.000
+ cheltuieli transport 591
Cost achiziție laptop 16.991

Preț program arhitectură 20.000


+ cheltuieli transport 721
+ cheltuieli testare 1.000
Cost achiziție program 21.721

Preț licență 8.000


+ cheltuieli transport 288
Cost achiziție licență 8.288

Înregistrarea în contabilitate:
% = 404 55.930
214 16.991
208 21.721
205 8.288
4426 8.930
2. O societate achiziţionează în anul N un utilaj la preţul de 70.000 lei şi decide că amortizarea se va
realiza în 5 ani. Utilajul este pus în funcţiune pe data de 29 mai N şi este amortizat degresiv. Valoarea
reziduală estimată la sfârşitul duratei de viaţă utilă este de 15.000 lei. Care va fi valoarea amortizării în
anul N în conformitate cu IAS 16?

Valoare amortizabilă = 70.000 – 15.000 = 55.000 lei.


Cota liniară anuală = 100/5 ani = 20%
Cota degresivă anuală = 20% x 1,5 = 30%
Amortizarea pentru anul N = 55.000 x 30% x 7/12 = 9.625 lei.

3. Se achiziţionează pe data de 04 octombrie N o instalaţie la costul de 200.000 lei, valoarea reziduală


estimată fiind de 20.000 lei. Se decide amortizarea liniară a instalaţiei pe o perioadă de 10 ani. La
începutul anului N+2, valoarea reziduală este reestimată la 15.000 lei, iar durata de viaţă utilă rămasă la
5 ani. Care este mărimea amortizării în anul N+2, conform IAS 16?

Înainte de reestimarea valorii reziduale şi a duratei:


Valoare amortizabilă = 200.000 – 20.000 = 180.000 lei.
Amortizare anuală = 180.000/10 = 18.000 lei
Amortizarea pentru anul N = 18.000 x 3/12 = 4.500 lei
Amortizare pentru anul N+1 = 18.000 lei
Amortizare cumulată pentru N şi N+1 = 22.500 lei
Valoare rămasă la sfârşitul lui N+1 = 200.000 – 22.500 = 177.500 lei
După reestimarea valorii reziduale şi a duratei:
Valoarea amortizabilă la începutul lui N+2 = 177.500 – 15.000 = 162.500 lei
Amortizarea anuală = 162.500/5 = 32.500 lei.

4. Se achiziţionează pe 30 august N o instalaţie la cost de 700.000 lei, valoarea reziduală estimată fiind de
40.000 lei. Se decide amortizare liniară pe 10 ani. La începutul anului N+2 se înlocuieşte o piesă în
valoare de 10.000 lei, ceea ce duce la creşterea capacităţii de producţie şi a duratei de viaţă utilă rămasă
la 10 ani. Care este valoarea amortizării în anul N+2 conform IAS 16?

Valoare amortizabilă = 700.000 – 40.000 = 660.000 lei.


Amortizare anuală = 660.000/10 = 66.000 lei
Amortizare pentru N = 66.000 x 4/12 = 22.000 lei
Amortizare pentru N+1 = 66.000 lei
Amortizare cumulată la sfârşitul lui N+1 = 22.000 + 66.000 = 88.000 lei
Valoare rămasă la finele lui N+1 = 700.000 – 88.000 = 612.000 lei
Capitalizare modernizare = 612.000 + 10.000 = 622.000 lei
Valoare amortizabilă la începutul lui N+2 = 622.000 – 40.000 = 582.000 lei
Amortizare Pentru N+2 = 582.000/10 = 58.200 lei.

5. Despre un utilaj se cunosc următoarele informaţii: cost de achiziţie 120.000 lei, durata de amortizare
10 ani, metoda de amortizare liniară, valoarea reziduală estimată 20.000 lei. În cel de-al patrulea an se
trece la amortizare degresivă, durata de utilizare fiind reestimată la 8 ani, iar valoarea reziduală la
15.000 lei. Să se întocmească tabloul de amortizare al utilajului.

Valoare amortizabilă = 120.000 – 20.000 = 100.000 lei


Amortizare anuală = 100.000/10 = 10.000 lei
Amortizare cumulată pentru primii trei ani = 10.000 x 3 = 30.000 lei
Valoare rămasă la finele anului 3 = 120.000 – 30.000 = 90.000 lei
Durata de utilizare reestimată = 8 ani
Cota liniară = 100/8 = 12,5%
Cota degresivă = 12,5% x 2 = 25%
Anul Amortizarea Valoare rămasă
1 10.000 110.000
2 10.000 100.000
3 10.000 90.000
4 (90.000 – 15.000) x 25% = 18.750 71.250
5 71.250 x 25% = 17.812,5 53.437,5
6 17.812,5 35.625
7 17.812,5 17.812,5
8 17.812,5 0
Total 120.000 -

S-ar putea să vă placă și