Sunteți pe pagina 1din 5

Implementarea TIC în procesul de educație lingvistică

Guțu Maria,
profesor de informatică, grad didactic II,
gimnaziul nr. 81, Chișinău,
doctorandă, UPS “Ion Creangă”
Sistemul educațional este strâns legat de societate și de
evoluția acesteia. Procesul de predare-învățare nu poate decurge
astăzi în același mod ca și cu câteva decenii în urmă. Schimbările
rapide în domeniul tehnologiilor informaționale, au o influență
puternică asupra sistemului educațional. Adică, educația trebuie să
se adapteze permanent noilor generații de elevi, noilor schimbări
în societate.
Integrarea TIC în sistemul de învățământ poate contribui la
revitalizarea profesorilor și elevilor. Acest lucru poate contribui la
îmbunătățirea și dezvoltarea calității educației. Potrivit lui Zhao și
Cziko, sunt necesare trei condiții pentru ca profesorii să introducă
TIC în sălile lor de clasă[7]:
▪ profesorii ar trebui să creadă în eficacitatea tehnologiei;
▪ profesorii ar trebui să creadă că folosirea TIC nu va
provoca nici un obstacol în atingerea obiectivelor
propuse;
▪ profesorii ar trebui să creadă că dispun de capacități
pentru a utiliza TIC.
Implementarea TIC combinată cu instruirea frontală oferă
noi posibilități de stimulare a interesului cognitiv, noi moduri de
implicare activă și interactivă a elevilor în procesul de cunoaștere,
fiind o strategie de predare-învățare-evaluare de succes. De aceea,
în ultimul timp se pune accent tot mai mare pe instruirea
individualizată și diferențiată. Astfel, profesorul își poate atinge
principalul scop al profesiei sale – reușita la studii a tuturor
discipolilor săi – prin implementarea masivă a resurselor digitale
educaționale.
Cu toate acestea, majoritatea profesorilor nu utilizează TIC
pentru a contribui la calitatea mediilor de învățare, deși valorifică
acest potențial destul de semnificativ. Din punctul de vedere a lui
S. Harris, care menționează că beneficiile TIC vor fi câștigate
atunci cânt profesorii încrezători vor explora noi oportunități de a-
și schimba actul de predare-învățare-evaluare utilizând TIC[2]. În
consecință, utilizarea TIC nu numai va spori procesul de învățare,
ci și va pregăti următoarea generație pentru viitoarele cariere [6].
Procesul de educație lingvistică ar trebui să fie cât mai
comunicativ posibil și că elevii ar trebui să aibă un adevărat motiv
pentru comunicarea în limba română ca limbă nematernă.
Studierea limbii române nu înseamnă numai o simplă
asimilare teoretică a unor cunoștințe. Pentru a comunica eficient,
nu este suficient doar stăpânirea aspectelor gramaticale, fonetice,
ortografice ale sistemului limbii. Învățarea unei limbi mai
presupune și capacități de a produce, a elabora mesaje orale și
scrise în diverse situații de comunicare, de a formula întrebări și
răspunsuri, vizând conținutul textului operei citite [1].
Interesul față de problematica studierii limbilor prin
intermediul tehnologiilor informaționale este determinată și de
necesitatea centrării procesului de învățământ pe elev,
transformându-l din obiect în subiect al educației.
Elevul, aflat în centrul activității didactice, nu primește
cunoștințe, gata prelucrate, de la profesor, ci le descoperă și le
exersează în contexte diferite, printr-o multitudine de activități de
învățare. Elevul se autoevaluează continuu și ia decizia traseului
de instruire cel mai potrivit, fiind astfel responsabil pentru propria
învățare.
Pentru a inspira creativitate, se pot propune o serie de
proiecte tematice. Elevii vor folosi telefoanele pentru colectarea
datelor, pozelor, înregistrărilor video, ca ulterior să creeaze
prezentări PowerPoint cu aceste date. Aceste prezentări pot fi
utilizate eficient de elevi pentru a-și îmbunătăți competențele
lingvistice prin cercetare și prin partajare a constatărilor lor în
prezentări orale care permit elevilor să dezvolte încrederea în
abilitățile lor lingvistice [5].
Publicarea online a proiectelor va fi motivantă pentru elevi
deoarece înregistrările pe care elevii le fac deseori sunt postate
online.
Crearea unui blog va avea un impact pozitiv asupra
procesului de predare-învățare, astfel având posibilitate de a posta
materiale didactice, proiecte realizate, link-uri către resurse utile și
informații despre clasă. Pentru cei care vor să-și facă un blog și nu
știu de unde să înceapă, primul pas este alegerea unei platforme de
blog. Cele mai populate platforme de blog sunt: WordPress
(wordpress.com), Medium, Blogger, Tumblr, Livejournal,
blog.com, blogspot.com [3].
O altă aplicație ce ar facilita dezvoltarea competenței
lingvistice ar fi aplicație Songify. Această aplicație poate fi
descărcată cu ușurință pe telefonul mobil. Elevii sunt îndemnați să
scrie propoziții, fraze, texte, apoi, folosind aplicația Songify, se
înregistrează citind textul scris. Aplicația convertește textul citit în
cântec. Elevii sunt încântați de această aplicație, astfel ei vor
petrece mai mult timp practicând pronunțarea propozițiilor decât
ar fi făcut în mod normal.
Lecțiile de recapitulare pot deveni și ele mai interactive,
utilizând șabloanele PowerPoint ale jocului Jeopardy. Aceste
șabloane ajută la crearea jocurilor personalizate pentru
reactualizare, fixarea cunoștințelor. Elevilor le place să ia o pauză
de la învățarea “normală”. Cu ajutorul jocului distractiv Jeopardy
ei nici măcar nu-și vor da seama cât de mult asimilează. Jeopardy
templates pot fi descărcate gratuit [4].
În concluzie, putem menționa că TIC sporește flexibilitatea
furnizării produselor educaționale astfel încât elevii să aibă acces
la informație oricând și oriunde. Una dintre cele mai importante
contribuții ale TIC în domeniul educației este accesul ușor la
sursele de învățare. Elevii se bucură de învățarea și cercetarea
independentă pe care o poate promova utilizarea tehnologiilor
informaționale. Ei încep să dobândească aptitudini importante din
secolul XXI.
Bibliografie
1. Burlacu, N., Repere metodologice ale elaborării și
implementării software-urilor educaționale din
perspectiva formării competențelor transversale la
informatică. Teză de doctor, Chișinău, 2015.
2. Harris, S., Innovative pedagogical practices using ICT
in school in England. Journal of Computer Assisted
Learning, No.18, 2002, p.449-458.
3. https://playtech.ro/2015/platforme-de-blog-gratuite-
top-5-cele-mai-bune/ vizitat 30.03.2018.
4. https://www.thebalance.com/free-jeopardy-
powerpoint-templates-1358186 vizitat 30.03.2018.
5. Stanley, G., Integrating technology into secondary
English language teaching. Teaching English, British
Council, 2013, p.43-66.
https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files
/C607%20Information%20and%20Communication_W
EB%20ONLY_FINAL.pdf vizitat 30.03.2018.
6. Wheeler, S., Information and communication
technologies and the changing role of the teacher.
Journal of Educational Media, Vol.26, No.1, 2001, p.7-
17.
7. Zhao, Y., & Cziko, G.A. Teacher adoption of
technology: a perceptual control theory perspective.
Jornal of Technology and Teacher Education, Vol.9,
No.1, 2001, p. 5-30.