Sunteți pe pagina 1din 7

Crearea Link-urilor în

HTML
Ce reprezintă
link-urile? Link-urile (links) sunt elemente HTML
Ce putem cu ajutorul cărora putem:
face cu
ele?
✓deschide alte pagini;
✓sări de la un document la altul;
✓sări la alt site;

Forma generală pentru crearea unui link este următoarea:


<a href="url" title="Titlu link">Nume</a>
<a href="url" title="Titlu link">Nume</a>

a href url title Titlu link Nume


• elementul • atributul • adresa link-
specific care ului (a • atributul • textul • este textul
pentru marchează paginii care prin care se ascuns care va
crearea link- indicarea va fi dă un titlu care apare apărea în
urilor adresei link- deschisă) link-ului când este browser și
ului poziționat pe care
mouse-ul trebuie dat
deasupra click cu
link-ului mouse-ul
către pagini ale
aceluiași site(Adresa URL de la
Link-uri
'href' poate fi: Absolută sau Relativă)

Externe
Tipuri de către alte site-uri

Link-uri
Link-uri <a id='indice'></a>

Interne <a href='#indice'>Text link</a>


Atributul Target
<a href="http://www.spiruharet.md" target="_blank">Spiru Haret</a>
Tag-ul <a> poate avea și un atribut target, care specifică unde va fi deschisă
pagina. Atributul 'target' poate avea 4 valori:
• "_blank" pagina va fi încarcată într-o nouă fereastră
• "_parent " pagina va fi încarcată în fereastra părinte
• "_top" pagina va fi încarcată în fereastra top a cadrului
• "_self " pagina va fi încarcată în aceeași fereastră
Link în formă de Buton

Pentru a crea un Link sub forma unui Buton trebuie de aplicat un cod în
JavaScript:
<button onclick="document.location = 'default.asp'">HTML Tutorial</button>
Link-uri Utile

• http://www.drogoreanu.ro/tutorials/cap3.php
• http://www.ecursuri.ro/cursuri-online/crearea-legaturilor-in-html.html
• https://marplo.net/html/linkuri.html
• https://www.w3schools.com/html/html_links.asp