Sunteți pe pagina 1din 3

Adjectivul

Adjectivul este partea de vorbire care exprimă însuşirea unui obiect. El se


foloseşte pentru a descrie sau pentru a exprima o părere despre cineva sau
despre ceva.

Adjectivul determină un substantiv sau un substitut al acestuia (pronume sau


numeral). Adjectivul se acordă în gen, număr şi caz cu substantivul
determinat (frumos, frumoși, frumoasă, frumoase).

Exemple de adjective
– frumoasă, roşcată, leneş, deştept, repede.

Clasificarea adjectivelor
După origine adjectivele sunt:
– propriu-zise (bun, mare, roz)
– provenite din alte părţi de vorbire.

 Adjectivul participial provine din verbe la participiu pom înflorit,carte


citită,haine rupte.

După forma flexionară adjectivele sunt:


– variabile – când îşi modifică forma în vorbire :limpede

-adjective cu 4 forme flexionare(bun, bună,buni,bune)

-adjective cu 3 forme flexionare(grijuliu,grijulie,grijulii)

-adjective cu 2 forme flexionare(limpede,limpezi)


paricipiu– invariabile – când nu îşi modifică forma în vorbire (gri, eficace, feroce).

Funcţia sintactică
Adjectivul are funcţie sinctactică de:
– atribut adjectival (Pisica harnică prinde şoareci)(răspunde la întrebările ce fel
de?care?)
– nume predicativ(atunci când intră în componența unui predicat nominal
alaturi de verbul copulativ a fi) (Pisica este harnică).
Circumstanțial de timp: De mică îi plăcea lectura.

Locul adjectivului
Adjectivul poate sta înainte sau după substantivul determinat (maşina frumoasă,
frumoasa maşină).

Când adjectivul stă înaintea substantivului, preia de la acesta articolul hotărât.

Prefixul ne-  formează antonime.
Sunt derivate cu prefixe verbele şi nu adjectivele provenite din participiu.
Adjectivele devin substantive prin articulare.

Unele adjective sunt formate prin derivare cu sufixe adjectivale: amarnic,


bărbătesc, cărămiziu, darnic, domnesc, fermecător, fumuriu, gălbui, lemnos,
primăvăratic

Gradele de comparație ale adjectivelor(formele pe care le ia adjectivul


pentru a arăta în ce măsură un obiect are o însusire în raport cu alte
obiecte sau cu alte momente ale existenței sale):

A.pozitiv-exprima o însusire a obiectului,fără ca aceasta să fie comparată,este


forma din dicționar a adjectivului(de ex:bun)

-B.comparativ-exprimă însuşirea unui obiect prin raportare la insusirea altui obiect;

1 de inegalitate-de superioritate,construit cu ajutorul cuvântului mai-mai bun

-de inferioritate,construit cu ajutorul cuvintelor mai şi puțin:mai puțin bun

2.de egalitate,construit cu ajutorul grupurilor de cuvinte tot atât de,tot aşa de,ls
fel de,deopotrivă:la fel de bun
C.Superlativ-exprimă intensitatea maximă a însuşirii.
1.superlativ relativ:a)de inferioritate,construit cu articol demonstrativ
cel,cea,cei,cele,cuvântul msi i şi cuvântul puțin:cel mai puțin.
-b) superioritate,construit cu articolul demonstrativ cel,cea,cei,cele şi cuvântul
mai:cel mai bun.
2.absolut:
a)de inferioritate,construit cu ajutorul cuvintelor foarte,tare,prea sj a cuvântului
puțin:foarte puțin bun.
b) de superioritate,construit cu ajutorul cuvintelor foarte, tare ,prea:foarte bun.
NOTĂ!!!!Nu toate adjectivele au grade de
comparație(superior,imferior,optim,mort,fundamental,unic,prahovean,etc)
.