Sunteți pe pagina 1din 1

Adjectivul pronominal de întărire are rolul de a preciza prin insistență cuvântul determinat de

acesta

Adjectivul pronominal de întărire se acordă în persoană, gen, număr şi caz cu substantivul sau
pronumele pe care îl determină.

Număr Gen Persoana Persoana Persoana


I a II-a a III-a

Singular Masculin însumi însuți însuși

  Feminin însămi însăți însăși

Plural Maculin înșine înșivă înșiși

  Feminin însene însevă înseși,


însele

Forme de caz pot avea doar la feminin singular:

Persoana N.-A. G.-D.

I eu/pe mine însămi mie însemi

II tu/pe tine însăți ție înseți

III ea/pe ea însăși a ei/ei înseși

La masculin singular, se foloseşte forma invariabilă însu- (însumi, însuți, însuși),  iar la plural,


forma invariabilă înşi- (înșine, înșivă, înșiși).
La feminin singular, pentru N.-A., avem forma de bază însă– (însămi, însăți, însăși), iar la G.-D.
pleacă de la înse-.
La feminin plural avem ca formă de bază înse- la toate cazurile (însene, însevă, înseși, însele).