Sunteți pe pagina 1din 2

Test – Didactica domeniului Om și societate

Numele și prenumele, Specializarea, anul de studii


URSU ADELINA COSMINA,PIPP,ANUL 3.
1. Prin didactică se înțelege pedagogia.
a. Adevărat
b. Fals
2. Funcțiile didacticii generale sunt:
a. Funcția normativă și funcția prescriptivă
b. Funcția normativă și funcția socială
c. Funcția epistemică și funcția prescriptivă
3. Didactica domeniului Om și societate este o didactică aplicată având ca obiect:
a. educarea copiilor în spiritul inserţiei sociale depline, pentru o viaţă comunitară
activă şi responsabilă, pentru cetăţenie şi o societate democratică
b. educația bazată pe competențe
c. educația interculturală bazată pe egalitatea de gen, de rasă, religie, convingeri
politice și atitudini filosofice.
4. Principiul autoreglării activității didactice constă în:
a. realizarea de către profesor a conexiunii inverse externe prin evaluare și de
către elev a conexiunii inverse interne prin învățare
b. nesubordonarea învăţământului scopurilor şi doctrinelor politice, religioase sau
care încalcă normele generale de moralitate
c. legarea învățământului de nevoile sociale.
5. Disciplina Educație civică face parte din:
a. Curriculum nucleu
b. Curriculum la decizia școlii
c. Curriculum extins
6. Educația informală este:
a. Neorganizată, difuză, eterogenă,neprelucrată pedagogic, aleatorie, incidentală,
nesistematizată etc. pe care elevul o dobândește în afara controlului școlar
b. Autoeducația prin studiul individual și necoordonat al unor cărți, filme,
materiale audio-video, observație personală etc.
c. Este o educaţie, organizată, care completează şi sprijină, direct şi indirect,
educaţia formală.
7. Evaluarea la educația civică presupune următoarle operații:
a. Verificarea, măsurarea, aprecierea și decizia
b. Aprecierea prin calificative și comunicarea cu părinții
c. Concluzionarea cu privire la elevii care nu și-au însușit noțiunile de educație
civică în vederea scăderii notei la purtare și/sau comunicare cu părinții
8. Considerați că este utilă o evaluare inițială la educație civică la începutul clasei a III-
a?
a. Da, prin întrebări cu privire la comportamente și atitudini civice.
b. Nu, deoarece copii sunt prea mici și nu trebuie să fie solicitați cu privire la o
disciplină pe care nu au mai avut-o.
9. Exemplificați cu activități din cadrul curriculum-ului elaborat în școală pentru
disciplina Educație civică pentru învățământul preșcolar:

-povestire ,,O duminica in familie,,


-memorizare,, Sa ne comportam civilizat,,
-,,La revedere! Buna ziua! Te rog! Multumesc! ,,
-memorizare ,,Spune adevarul,,
-,Cum trecem strada?,,

Important: Se acordă un punct din oficiu.


Testele se vor completa la calculator prin îngroșarea (bold) sau colorarea sau sublinierea
variantei corecte. Timp de lucru 1 oră.
Testele se vor transmite la adresa purecsorin@gmail.com.